اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز شنبه، 5 اسفند 1396| 9 جمادي الثاني 1439

Visual News

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


مقاله ها

تکوين عمق راهبردي هوشمند جمهوري اسلامي ايران در خاورميانه

تحليل ناکامي قرائت حزب عدالت و توسعه در الگو شدن براي جهان اسلام

جابه جايي قدرت در عربستان سعودي:تأثيرات تغيير ولايت عهدي بر ساختار سياست خارجي عربستان سعودي

چرا خاورميانه همواره در تنش و ناآرامي است ؟

راهبرد عربستان سعودي در قبال بحران يمن (2015-2010)


 


© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.