اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز شنبه، 5 خرداد 1397| 12 رمضان 1439

پيوند اعضاء در مذاهب خمسه

-(2 Body) 
پيوند اعضاء در مذاهب خمسه
Visitor 588
Category: فصل‌نامه حبل‌المتين

بر اساس مصوبه شوراي برنامه‏ريزي مدارس علوم ديني اهل‏سنت جلسه پايان‏ نامه آقاي نورمحمد نورمحمدي از استان خراسان رضوي شهرستان تايباد در تاريخ 1394/2/16 در محل معاونت آموزش و پژوهش دبيرخانه شوراي برنامه‏ ريزي مدارس علوم ديني اهل‏سنت با عنوان بررسي فقهي پيوند اعضا از ديدگاه مذاهب اسلامي با حضور هيئت داوران جناب آقاي دكتر سيدطه مرقاتي استاد فقه و حقوق اسلامي دانشگاه تهران (استاد راهنما) و جناب مولانا نذيراحمد سلامي استاد فقه و حقوق حنفي دانشگاه مذاهب (استاد مشاور) و جناب آقاي دكتر عابدين مؤمني دانشيار فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه تهران (استاد داور) و با حضور نماينده معاونت آموزش و پژوهش دبيرخانه جناب آقاي دكتر مظاهر حامي كارگر از دانشگاه فرهنگيان برگزار گرديد و بر اساس كيفيت پايان‏نامه، ارائه دفاعيه و نحوه پاسخ به سؤالات با نمره نوزده و نيم در درجه عالي پذيرفته شد. مسأله پيوند اعضا، يکي از موضوعات مهم شرعي است که در زمان پيغمبر خدا(ص) و حتي فقهاي سلف به شکل امروز مطرح نبود، اما با توجه به پيشرفت‏هاي علمي پزشکي و پيوند عميقي که بين فقه اسلامي و امر سلامت انسان به وجود آمده است، حکم فقهيِ پيوند اعضا از دغدغه ‏هاي بزرگ جوامع اسلامي قرار گرفته و فقهاي معاصر با توجه به آيات و روايات و بررسي قواعد و متون فقهي برداشت‏ه اي متفاوتي ارائه داده‏اند. برخي معتقد به عدم جواز پيوند اعضا بوده و بعضي ديگر، طبق برداشت‏ه اي اجتهادي خود با نوعي محدوديت و رعايت شرايطي، آن را جايز مي‏ دانند. البته جواز و عدم جواز آن به يک مذهب اختصاص ندارد. با توجه به گستردگي بحث، در اين مقاله سعي بر آن است تا با استفاده از تجربه‏هاي ديگران و گردآوري نظريه‏ هاي پراکنده، ديدگاه ‏هاي کلي فقه اي مذاهب خمسه جمع‏آوري شود. البته نمي‏توان ادعا کرد که همه مطلب، همين است و يا اين‏که، اين مقاله مکمل تحقيق ديگران است.

در اين تحقيق سعي شده است تا با استفاده از ديدگاه‏ هاي فقهاي پيشين مذاهب خمسه اسلامي، آرا و نظرهاي برخي فقهاي معاصر و مراكز فقهي اسلامي در خصوص حكم شرعي پيوند اعضا مطرح شود و مشتمل بر چهار فصل است:

فصل اول در مورد كليات و در فصل دوم دلايل مشروعيت و نيز دلايل عدم مشروعيت پيوند اعضا مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در فصل سوم حكم شرعي انواع مختلف پيوند (پيوند اعضاي مصنوعي، پيوند عضوي كه به سبب بيماري يا حادثه‏اي و يا بر اثر قصاص و يا حد جدا شده باشد، جداسازي عضو انسان مسلمان و پيوند آن به انسان مسلمان و يا كافر و بالعكس، پيوند عضو مرده به زنده، پيوند عضو حيوان به انسان، پيوند اعضاي تناسلي) و نيز شرط‏هاي جواز و عدم جواز پيوندهاي مختلف مطرح گرديده و در فصل چهارم، ديدگاه‏هاي فقها در خصوص احكام مترتب بر پيوند (خريد و فروش، وصيت به جداسازي اعضا، وضو، غسل و نماز بعد از انجام پيوند) بيان شده است.

و در آخر فتاواي قابل توجهي از فقهاي كشورهاي مصر، عربستان، كويت، هندوستان و پاكستان ترجمه و به اين تحقيق ملحق شده است.

نظر کاربران
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
 
تصویر امنیتی
Captcha ImageChange Image
متن خود را اینجا وارد کنید

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.