اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز شنبه، 3 فروردين 1398| 17 رجب 1440

بررسي مباني فقهي تنظيم جمعيت از منظر مذاهب خمسه

-(2 Body) 
بررسي مباني فقهي تنظيم جمعيت از منظر مذاهب خمسه
Visitor 725
Category: پايان نامه هاي طلاب اهل سنت

بر اساس مصوبه شوراي برنامه‌‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت جلسه پايان نامه آقاي عبدالله دريايي صلفي در تاريخ 1393/10/17 در محل معاونت آموزش و پژوهش دبيرخانه شوراي برنامه‌‌ريزي مدارس ديني اهل سنت با عنوان «بررسي مباني فقهي تنظيم جمعيت از منظر مذاهب خمسه» با حضور هيئت داوران جناب آقاي دکتر مومني دانشيار فقه و مباني حقوق اسلامي دانشکده الهيات و معارف اسلامي (استاد راهنما) و آقاي ماموستا محمد امين راستي (استاد مشاور) و حجه الاسلام والمسلمين دکتر بي آزار شيرازي (استاد داور) و نماينده معاونت آموزش و پژوهش دبيرخانه جناب دکتر مظاهر حامي کارگر برگزار گرديد و بر اساس کيفيت پايان نامه، ارائه دفاعيه و نحوه پاسخ به سوالات با نمره نوزده و در درجه عالي پذيرفته شد.

نگارنده اين تحقيق در فصل اول به اهداف، پيشينه و روش انجام تحقيق اشاره کرده است. در فصل دوم کليات بحث از جمله مفهوم کنترل جمعيت و تنظيم خانواده و تاريخچه آن و نظرات موافقان و مخالفان کنترل جمعيت بيان شده است.

در فصل سوم به مبحث کنترل جمعيت و تنظيم خانواده از ديدگاه اسلام با بررسي قرآن و روايات اهل سنت و تشيع و مذاهب فقهي و همچنين با بررسي روش‌‌هاي مختلف کنترل جمعيت و مواليد از ديدگاه اين مذاهب اشاره شده است.

در پايان اين تحقيق نيز نتيجه مباحث بيان شده است که چکيده آن در ذيل خواهد آمد:

کنترل جمعيت و تنظيم خانواده از ديرباز تاکنون مورد بحث جوامع و کارشناسان بوده است، در اين زمينه علماي اسلام سه گروهند: 1 - مخالفان کنترل جمعيت و تنظيم خانواده به طور مطلق: اين گروه با بهره گيري از ادله ي شرعي در صدد اثبات اين مطلب هستند که نظر اسلام بر افزايش نسل مسلمانان است و اين اصل مبنايي است که مخالفت با آن جائز نيست. 2- نظريه تعديلي مخالفت با کنترل جمعيت و تنظيم خانواده: اين نظريه اگر چه پيشگيري از رشد جمعيت مسلمانان را در يک حد معين جائز نمي داند اما در مواردي که رفع حرج و سهولت تکليف بر مکلفين ناميده مي‌‌شود اجازه مي‌‌دهند که تنظيم خانواده صورت پذيرد. 3- موافقان کنترل جمعيت: که اين گروه با استناد به آيات و روايات اين امر را جائز مي دانند.

اما حکم استفاده از روش‌‌هاي کنترل جمعيت و تنظيم خانواده: کنترل ممکن است به دو روش وقايي يا علاجي صورت گيرد، روش قايي هم يا به صورت موقت است يا دائم: در مورد حکم روش‌‌هاي موقت: حکم عزل و ساير روش‌‌هاي مشابه آن، قول راجح: جواز و در حالاتي همراه با کراهت در سطح فردي تعيين شد و در روش‌‌هايي که بحث اضرار به نفس و لمس و نگاه حرام مطرح بود جز در صورت جائز نيست. و اما حکم استفاده از روش‌‌هاي دائم: فقهاي اهل سنت اتفاق دارند که تعقيم دائم حرام است مگر در هنگام ضرورت معتبر شرعي و اکثر قريب به اتفاق فقهاي شيعه و قول مشهور آنها گوياي حرمت تعقيم دائم است.

در مورد روش علاجي کنترل جمعيت که همان سقط جنين باشد مذاهب اهل سنت در مورد حکم آن قبل از دميده شدن روح اختلاف دارند اما بعد از آن اتفاق بر حرمت سقط است مگر در صورت تهديد جان مادر. و ديدگاه کلي فقه شيعه اتفاق بر حرمت سقط جنين قبل و بعد از دميده شدن روح در آن است.

نظر کاربران
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
 
تصویر امنیتی
Captcha ImageChange Image
متن خود را اینجا وارد کنید

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.