اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز پنجشنبه، 2 اسفند 1397| 16 جمادي الثاني 1440

حقوق اهل سنت در کارنامه انقلاب

-(1 Body) 
حقوق اهل سنت در کارنامه انقلاب
Visitor 206
Category: سياسي و اجتماعي

حقوق اهل سنت در کارنامه انقلاب

با وقوع انقلاب اسلامي در ايران گام‌هاي مهمي در جهت احقاق حقوق مختلف ملت، اعم از زن و مرد و شيعه و سني و ... برداشته شد و نگاهي متوازن و متعادل به حقوق آحاد ملت حاکم شد. در اين ميان، کارنامه‌ انقلاب در زمينه‌ توجه به حقوق مختلف هم‌وطنان اهل سنت، کارنامه‌ درخشاني است.

انقلاب اسلامي سرآغاز فصل نويني در تاريخ تحولات اجتماعي و سياسي ايران است. درواقع، با وقوع انقلاب اسلامي گام‌هاي مهمي در جهت احقاق حقوق مختلف ملت، اعم از زن و مرد و شيعه و سني برداشته شد و نگاهي متوازن و متعادل به حقوق آحاد ملت حاکم شد. در اين ميان، کارنامه‌ي انقلاب در زمينه‌ توجه به حقوق مختلف هم‌وطنان اهل سنت، کارنامه‌ درخشاني است که در اينجا تلاش مي‌شود به طور مختصر بدان اشاره شود. 

شايد بتوان گفت که آنچه در اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره‌ اهل سنت آمده است، به خوبي بيانگر نگاه منطقي و دقيق جمهوري اسلامي به اهل سنت است. در اين اصل تصريح شده است: «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي داراي احترام مي‌‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت دارند و در هر منطقه‌اي که پيروان هر يک از مذاهب اکثريت را داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيرامون ساير مذاهب.»

اصل فوق و عملکرد جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با پيروان ساير مذاهب اسلامي به خوبي نشان دهنده اهتمام نظام به رعايت حقوق پيروان اين مذاهب است. بر اين اساس حقوقي که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي مسلمانان مورد نظر مقرر داشته عبارتند از:

1- احترام: قانون اساسي براي ايجاد روابط مسالمت‌آميز و اخوت و برادري بين همه مسلمانان و پرهيز از هرگونه تفرقه‌اي بر رعايت احترام کامل تأکيد مي‌نمايد. بنابراين، هرگونه سب و لعن و يا بي‌احترامي نسبت به پيروان مذاهب اسلامي قانوناً ممنوع مي‌باشد.

2-  آزادي انجام مراسم مذهبي: در جمهوري اسلامي ايران مسلمانان ساير مذاهب اسلامي و حتي اقليت‌هاي غيرمسلمان در انجام مراسم مذهبي خود کاملاً آزاد و مورداحترام مي‌باشند.

3- رسميت تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه: اصل دوازدهم قانون اساسي، فقه اين مذاهب و حق تعليم و تربيت ديني آنان را به رسميت شناخته و براي دولت تکليف مي‌نمايد که امکانات لازم را در اين خصوص فراهم نمايد. تأسيس و توسعه مدارس مختلف ديني اهل سنت در نقاط مختلفي که آنان حضور دارند، گوياي توجه جدي نظام به اين مسأله است. 

4-  رسميت قانونگذاري محلي: با فرض اين که در برخي از مناطق کشور پيروان يکي از مذاهب اسلامي، اکثريت ساکنان را تشکيل مي‌دهند، قانون اساسي مقررات محلي را در حدود اختيارات شوراها در چارچوب موازين اسلامي و قوانين کشور به آنان واگذار نموده است.

5- حقوق سياسي و اداري شامل؛ الف) آزادي تشکيل احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي، براساس اصل 26 قانون اساسي. ب) نمايندگي مجلس شوراي اسلامي براساس اصل 64 قانون اساسي. ج) تساوي با همه ملت ايران، در همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي، براساس اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسي.

برهمين اساس، علماي اهل تسنن در مجلس خبرگان رهبري که وظيفه نظارت بر عالي‌ترين مقام کشور را دارد، سه نماينده دارند. در مجلس شوراي اسلامي نيز حدود 20 نماينده دارند. از لحاظ استخدام در نهادها و ادارات دولتي و حکومتي نيز محدوديتي بر سر راه اهل سنت نيست. همچنانکه بسياري از مسئولان شهري و استاني در مناطق سني‌نشين در اختيار برادران اهل تسنن است. علاوه بر آن امکان حضور برادران اهل تسنن در نهادهاي نظامي، اطلاعاتي و امنيتي نيز قابل‌توجه است و تنها بيش از 5000 نفر از برادران اهل سنت در سپاه کردستان عضو هستند. طبق برخي آمارها، بيش از 60% بخشداران در استان سيستان و بلوچستان  و قريب به 98% اعضاي شوراهاي شهر و روستا در اين استان از اهل سنت مي‌باشند. همچنين، تعداد قابل‌توجهي از شهرداران سني مذهب هستند. تمامي دهياران از ميان فعالان اهل سنت منصوب شده‌اند و برخي فرمانداران، برخي مديران کل و حتي معاونين استاندار از برادران اهل سنت مي‌باشند که در هيچ کشور اسلامي نظير آن را نمي‌توان يافت. اخيراً نيز يکي از برادران اهل‌سنت براي مأموريت مهم سفارت منصوب شده است. 

 90% اعضاي شوراهاي حل اختلاف از معتمدين اهل سنت در مناطق سني‌نشين انتخاب و توسط دادگستري استان‌ها براي آنها حکم صادر شده است. فارغ التحصيلان حقوق اهل سنت به تعداد مورد نياز توسط قوه قضائيه انتخاب شده و در محاکم بعنوان داديار، بازپرس، و قاضي به خدمت اشتغال دارند و... . 

با اين حال، در حوزه‌ي عمل و اجرا نيز خدمات بسياري در زمينه‌هاي مختلف به اهل سنت ارائه شده است. در بالا به بخشي از احقاق حقوق اهل سنت در حوزه سياسي اشاره شد و در ادامه تمرکز عمده بر خدمات و دستاوردهاي انقلاب اسلامي در حوزه‌هاي اجتماعي – عمراني است. براي اين منظور نيز به خدمات ارائه شده به دو استان کردستان و سيستان و بلوچستان که بيشترين جمعيت آنها از اهل سنت هستند، پرداخته مي‌شود.

دستاوردهاي انقلاب اسلامي در استان کردستان

در استان کردستان در ابعاد مختلف رفاهي و عمراني خدمات شاياني به هم‌وطنان ارائه شده است. راه‌ها به عنوان زيرساخت پيشرفت، يکي از مواردي بود که بعد از انقلاب در استان کردستان توجه وافري به آن مبذول شد، به گونه‌اي که بعد از انقلاب بالغ بر دو هزار و 500 کيلومتر از راه‌هاي روستايي و هزار و 750 کيلومتر راه بين شهري اين استان آسفالته شده است. 

7 درصد آب‌هاي جاري کشور در استان کردستان است که عمده آن به خارج از استان و کشور سرازير مي‌شود که براي مهار اين آب‌ها، احداث 30 سد در دست مطالعه قرار گرفت که از اين تعداد بيش از يک‌سوم به بهره برداري رسيده است. احداث اين سدها علاوه بر توسعه و رونق کشاورزي به عنوان استعداد اصلي استان، سبب رونق آبزي‌پروري و دامپروري در اين استان شده است، به گونه‌اي که با استفاده از منابع آبي مهارشده استان، بالغ بر 40 هزار هکتار از اراضي مستعد اين استان به سيستم آبياري تحت‌فشار مجهز شده‌اند. 

قبل از انقلاب تنها 9 روستاي استان از نعمت برق بهره‌مند بودند، در حالي که هم‌اکنون و به برکت انقلاب اسلامي هزار و 700 روستاي استان از نعمت برق بهره‌مند هستند. لوله‌کشي گاز طبيعي به مناطق شهري و روستايي استان کردستان يکي ديگر از خدمات مهم و ارزشمند ارائه شده به هم‌وطنان کرد ساکن اين استان است؛ جمعيت شهري اين استان با برخورداري 6/99 درصدي از گاز طبيعي جزء سه استان برتر کشور است. بالغ بر 70 درصد از جمعيت روستايي استان هم که شامل بيش از 650 روستا مي‌شود نيز از نعمت گاز طبيعي بهره‌مند هستند.

به برکت انقلاب اسلامي در اين استان حدود 1000 واحد صنعتي بزرگ و کوچک وجود دارد. کارخانه ذوب آهن قروه با توليد سالانه 70 هزار تن شمش چدن و هزار و800 نفر اشتغال‌زايي، کارخانه سيمان بيجار و تراکتورسازي سنندج از صنايع بزرگ استان کردستان هستند که همگي به برکت انقلاب ايجاد شده‌اند. 

در بعد فرهنگي نيز دستاوردهاي انقلاب در کردستان قابل‌توجه است، به گونه‌اي که بالغ بر 40 واحد دانشگاهي فعال در اين استان، در حدود 70 هزار دانشجو دارند. قبل از انقلاب تنها 29 درصد از مردم استان از نعمت سواد برخوردار بودند که هم اکنون نرخ باسوادي در اين استان بيش از 90 درصد است. 

در حوزه‌ِي بهداشت و درمان نيز خدمات شاياني به اين استان ارائه شده است؛ قبل از انقلاب 99 پزشک عمومي و 35 پزشک متخصص در استان وجود داشت، اما اکنون بالغ بر 300 پزشک متخصص، 20 پزشک فوق‌تخصص و 135 دندانپزشک به مردم استان خدمات بهداشتي درماني ارائه مي‌کنند. حدود 700 خانه بهداشت، 80 مرکز بهداشتي روستايي، 66 درمانگاه شهري و 12 بيمارستان با يک هزار و 626 تخت بيمارستاني فعال به مردم منطقه خدمت‌رساني مي‌کنند. 

با اين حال و علي‌رغم خدمات گسترده و پيشرفت‌هاي چشم‌گيري که در استان کردستان ارائه شده است، بايد به توسعه‌ي اين استان بيش از پيش توجه شود و بويژه براي حل مشکلات اشتغال جوانان اين استان چاره‌انديشي‌هاي جدي شود. 

دستاوردهاي انقلاب اسلامي در سيستان و بلوچستان

دستاوردهاي انقلاب اسلامي در سيستان و بلوچستان نيز چشم‌گير است. توسعه‌ي سواد در اين استان يک دستاورد قابل‌توجه است، به گونه‌اي که قبل از انقلاب اکثر جمعيت بالاي 40 سال اين استان که در نقاط روستايي سکونت داشته‌اند، بي‌سواد بوده و پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تاسيس نهادهاي فرهنگي و توسعه آموزش و پرورش به مناطق روستايي و عشايري درصد باسوادان در استان افزايش يافته و نرخ آن بالاي 90 درصد است. 

تنها دانشگاه سيستان و بلوچستان در مرکز استان در زمان رژيم پهلوي تأسيس شده که با ظرفيت بسيار محدود، دانشجويان غيربومي از ساير نقاط کشور در اين مرکز به تحصيل اشتغال داشته‌اند، اما پس از پيروزي انقلاب با تأسيس دانشگاه علوم پزشکي زاهدان، دانشگاه پيام نور، دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان، ايرانشهر، زابل و ساير شهرستان‌ها ، راه براي توسعه همه‌جانبه فرهنگي و اجتماعي استان باز شده است. 

در حوزه‌ي محروميت‌زدايي در اين استان نيز خدمات شايان توجهي انجام شده است؛ رشد 90 درصدي بخش آموزش با ده برابر شدن تعداد مدارس در سيستان و بلوچستان نمايانگر توجه صورت گرفته به بخش آموزش است. در همين زمينه مي‌توان به رشد 99 درصدي آبرساني به روستاها، توسعه‌ي خدمات مخابراتي، رشد 140 درصدي تعداد بيمارستان‌ها و 96 درصدي خانه‌هاي بهداشت و هفت برابر شدن تعداد مراکز بهداشت اشاره کرد. 

50 برابر شدن طول راه‌هاي روستايي استان، چهار برابر شدن راه‌هاي آسفالته، رشد 75 درصدي ميزان صيد و صيادي، تقويت تأسيسات زيربنايي دريايي و... از ديگر خدمات ارائه‌شده در سيستان و بلوچستان مي‌باشد. اين استان بيش از 2000 پارچه آبادي دارد که بيش از 95% درصد آن داراي برق و بيش از 85% آن داراي آب آشاميدني بهداشتي مي باشند، در حالي که در رژيم گذشته اين آمار بشدت پائين بود. با اين حال، اميد مي‌رود که با توسعه‌ي سواحل مکران و بندر چابهار، بخش عمده‌ي مسائل مربوط به اشتغال و بيکاري مردم سيستان و بلوچستان حل‌ورفع شود. 

فعاليت‌ها و خدمات کميته امداد در مناطق سني‌نشين نيز خود فصل مفصلي مي‌طلبد که در اينجا به طور مختصر بدان اشاره مي‌شود. به گونه‌اي که بالغ بر 700 هزار نفر از مددجويان کشور از هم‌وطنان اهل سنت هستند. در اين ميان، در استان سيستان و بلوچستان قريب به 75000 خانوار، در استان کردستان قريب به 50000 خانوار و در استان آذربايجان قريب به 30000 خانوار از اهل سنت تحت حمايت اين کميته مي‌باشند و ماهانه کمک هزينه زندگي(هرچند اندک) دريافت مي‌کنند.

حمايت از مشاغل خانگي زنان سرپرست خانوار، پرداخت وام‌هاي بلاعوض، حمايت از دانشجويان تحت‌پوشش، تهيه جهيزيه براي عروس و... از ديگر فعاليت‌هاي کميته امداد در اين مناطق مي‌باشد. ماهيت کميته امداد امام خميني(ره) خدمت به نيازمندان بدون توجه به گرايش سياسي، مذهب، دين و موارد ديگر است و اين نهاد انقلابي در راستاي خدمت صادقانه به اقشار مختلف تلاش مي‌ کند. درواقع، در اين نهاد مقدس شيعه و سني ملاک نبوده و مهم‌ترين هدف رفع مشکل و باز کردن گره از سر راه مسلمانان است.
آنچه گفته شده نشان مي‌دهد که انقلاب اسلامي در زمينه‌ احقاق حقوق هم‌وطنان اهل سنت گام‌هاي شايسته‌اي برداشته است و در زمينه‌ي خدمت‌رساني و فراهم کردن امکانات رشد و ترقي براي آحاد ملت تفاوتي ميان شيعه و سني قائل نيست. هرچند در اين زمينه جا دارد که توجه بيشتري مبذول شود.

 

 

نظر کاربران
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
 
تصویر امنیتی
Captcha ImageChange Image
متن خود را اینجا وارد کنید

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.