اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز پنجشنبه، 2 اسفند 1397| 16 جمادي الثاني 1440

چرايي مانور جديد ضدايراني رسانه‌هاي غربي

-(1 Body) 
چرايي مانور جديد ضدايراني رسانه‌هاي غربي
Visitor 213
Category: سياسي و اجتماعي

چرايي مانور جديد ضدايراني رسانه‌هاي غربي

ترامپ به دنبال اين است تا افکار عمومي بين المللي را نيز با خود همراه کند و براي رسيدن به اين موضوع، ابتدا از سطح واسطه اي به نام «رسانه هاي موثر و با نفوذ» استفاده مي کند.

به طور ميانگين هر روز چندين خبر کذب از ناحيه رويترز در خصوص ايران منتشر مي شود، اخباري که همه ريشه در مسائل اقتصادي دارد و به دنبال نشان دادن اين است که فشارهاي آمريکايي ها عليه ايران، اقتصاد ايران را رو به ورشکستگي برده است. براي مثال يک روز اين خبر در رويترز منتشر مي شود که کره جنوبي واردات نفت از ايران را متوقف کرده است، يک روز اين خبر مخابره مي شود که ايران در قبال صادرات نفت خود به هند از اين پس فقط کالاي هندي مي تواند وارد کند، يک روز اين خبر مخابره مي شود که ايران روزانه 700 هزار بشکه نفت بيشتر نمي تواند به کشورهاي ديگر صادر کند، يک روز اين خبر که ترکيه در حال کاهش واردات نفت از ايران است، يک روز اين خبر که ژاپن به دنبال اين است تا به جاي نفت ايران، نفت آمريکا را وارد کند، يک روز اين خبر که کشتي هاي بين المللي نفت ايران را بدون بيمه حمل مي کنند و از اين دست اخبار که هر روز در رويترز يک نمونه مهم و قابل توجه آن نشر و بازنشر مي شود. مسئله ي که در اينجا وجود دارد اين است که چرا رويترز و در سطح وسيع تري رسانه هاي آمريکايي و انگليسي اين حجم از اخبار خلاف واقع در خصوص ايران را خصوصا در يک برهه زماني خاص در بين افکار عمومي ترويج مي دهند. در پاسخ مي توان به برخي از مسائل توجه داشت که عبارتند از: تلاش براي بهبود وضعيت ترامپ در مواجهه با ايران، تلاش براي از بين بردن فضاي امنيت رواني در ايران، تلاش براي ايجاد مسيرهاي فشار عليه ايران و نهايتا مطالبه عربستان و صهيونيست ها از رسانه هاي غربي براي مانور عليه ايران.

 

نخست؛ تحکيم مواضع ترامپ در برابر ايران

 

اولين هدفي که اين رسانه ها به دنبال رسيدن به آن هستند، تلاش براي بهبود وضعيت ترامپ و در سطحي وسيع تر غرب، عليه ايران است. خواسته هاي نابجا و نامشروع ترامپ که هم توسط خود او در تاريخ 18 ارديبهشت (8 مي) عليه ايران در بيانيه خروج از برجام مطرح شد و هم توسط وزير امور خارجه تندروي او در 12 شرط معروفش عليه ايران قرائت شد، براي افکار عمومي دنيا خواسته هايي نامعقول و زياده خواهانه بوده است. در چنيني وضعيتي ترامپ به دنبال اين است تا افکار عمومي بين المللي را نيز با خود همراه کند و براي رسيدن به اين موضوع، ابتدا از سطح واسطه اي به نام «رسانه هاي موثر و با نفوذ» استفاده مي کند. ترامپ مي داند تا اتحاديه اروپا، کانادا، چين، ژاپن، کره، هند و ترکيه را با خواد همراه نکند، امکان عملي کردن تحريم ها و به طور کلي تر فشارهاي خود عليه ايران را نخواهد داشت. در اين بين منطق ترامپ منطق با حاصل جمع جبري صفر است. او نمي خواهد معادله و مواجهه با ايران دو سويه باشد و به دنبال قطع ارتباطات بين المللي با ايران به طور کامل است. ترامپ به هيچ وجه به دنبال اين نيست که آمريکا را در مواجهه با ايران تنها ببيند.

 

به همين دليل است که مواضع اتحاديه اروپا هر روز نسبت به روز قبل سردتر و بي تعهدتر مي شود. پيش تر نيز پيش بيني مي شد هر چه از فضاي احساسي و مواضع سريع مقامات اروپايي در ابتداي کار خروج از برجام بيشتر فاصله مي گيريم، آمريکايي ها بهتر و بيشتر مي توانند بر روي اروپايي ها براي اقناع آن ها به منظور فشار بر ايران اقداماتي انجام دهند.

 

ترامپ براي رسيدن به اين جايگاه نياز به اين دارد که هم رسانه ها و هم افکار عمومي بين المللي را به صف کرده و از آن ها بخواهد تا فشار بر بازار بين المللي براي خروج از ايران را تسريع بخشند. اخباري که هر روز رويترز منتشر مي کند مويد اين است که يک دستگاه فکري براي پمپاژ ناامني در ايران و ايجاد فضايي از ارعاب بعد از تاريخ هاي تعيين شده آمريکا براي اعمال مجدد تحريم ها عليه ايران، در حوزه رسانه اي غرب به وجود آمده است و به نظر هم نمي رسد که ترامپ و به طور کلي شبکه امپراطوري رسانه اي آمريکا و غرب از اين ابزار دست بکشد.

 

دوم؛ تلاش براي از بين بردن امنيت رواني در ايران

 

تمرکز ترامپ و تيم امنيتي جديد او بر روي «تغيير رژيم» و «براندازي» سبب شده است تا بر روي افکار عمومي در ايران تمرکز کنند. ترامپ براي رسيدن به جايگاه تاثيرگذاري بر افکار عمومي غرب نياز به فشار بر روي جامعه ايراني نيز دارد. به عبارتي او به دنبال اين است تا فشار از بالا را با مطالبه از پائين همراه کند. ترامپ با تغييراتي که در کابينه خود به وجود آورده است، ضدايراني ترين افراد آمريکا را وارد تيم امنيتي، خارجي و بين المللي خود کرده است، حضور افرادي چون مايک پمپئو، جان بولتون، رودي جولياني، نيکي هيلي و ... در اطراف ترامپ نشان مي دهد که او به دنبال راه هاي افراطي عليه ايران است. عقيده او اين است که مي تواند نظام اجتماعي را از نظام سياسي در ايران جدا کند. اين ايده که پيشتر و در زمان باراک اوباما مطرح شد به دنبال اين بود تا تمام بافت هاي اجتماعي در ايران را از نظام سياسي جدا کرده و خود را به صورت مستقيم در کنار نظام اجتماعي قرار دهد. تفاوت ترامپ و اوباما اين است که ترامپ معتقد است هدف خود يعني تغيير رژيم امري نزديک تر است و به همين دليل صراحت لهجه بيشنري به خرج مي دهد.

 

فشار بر رسانه ها براي ايجاد فضايي که افکار عمومي در ايران تصور کنند، اقتصاد ايران فروپاشيده است، شرکت هاي بين المللي در حال رفتن از ايران هستند، ايران بايد فشارهاي آمريکا را بپذيرد و ... دقيقا براي اين منظور صورت مي گيرد که افکار عمومي تحت تاثير اين روندِ تنظيم شده توسط اتاق هاي فکري غرب قرار بگيرند و مطالبه از حاکميت تبديل به فشار به حاکميت براي تن دادن به خواسته هاي نامعقول و نامشروع آمريکايي ها شود.

 

سوم؛ خواست سعودي و صهيونيست ها

 

اما سواي از اهداف و سناريو هاي دونالد ترامپ براي رسيدن به چنين جايگاهي، مسئله فشار و ترساندن شرکت هاي بين المللي و تاثير بر افکار عمومي در عرصه داخلي و بين المللي، دو سوي ديگر نيز دارد، نخست شبکه فکري صهيونيستي در رسانه هاي بين المللي و دوم حمايت مالي شديد از آن ها براي حملات مکرر به ايران. تکليف صهيونيست ها که مشخص است، اما در خصوص عربستان بايستي به اين نکته توجه داشت که بن سلمان چندين ماه است تمرکز خود را بر روي ايران قرار داده است. آخرين ابزار او نيز فرمانبري از آمريکا در ماجراي افزايش بدون پشتوانه توليد نفت عربستان براي جبران کمبود نفت ايران در بازار بود. همانطور که دکتر ظريف چندي پيش  در خصوص انتشار اخبار ضد ايران از پول هايي که يکي از کشورهاي همسايه به اين خبرگزاري ها براي انتشار اخبار عليه ايران سخن گفته بود، پشت پرده تمام اين حمايت هاي مالي را بايستي در رياض جستجو کرد.

 

اخيرا سخنان برخي از مقامات امنيتي آمريکايي و غربي نشان مي دهد که عربستان به همراه اسرائيل بر روي «تسريع روند تغيير و براندازي در ايران» تمرکز ويژه اي کرده اند. اگرچه اين سه براي رسيدن به اين موضوع دچار اشتباهات راهبردي شبيه به «حمايت از منافقين» نيز مي شوند، اما به طور کلي اين مسئله نشان مي دهد که آن ها بر روي تغيير رژيم تمرکز کرده اند و بايد منتظر حملات بيشتر و با روش هاي جديدتري عليه ايران باشيم.

نظر کاربران
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
 
تصویر امنیتی
Captcha ImageChange Image
متن خود را اینجا وارد کنید

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.