اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز چهارشنبه، 29 اسفند 1397| 14 رجب 1440

Lasted Artilce

Views: 292
متون ديني به متون آيات قرآن کريم و احاديث معصومان تقسيم مي شود. عده اي از اصوليان در فهم پذيري متون مذکور اختلاف و نظريه هاي مختلفي را در آن طرح کرده اند
Views: 398
در اين مقاله تأثيرگذاري کرامت انساني در قامت مفهوم راهبرد و در ايفاي نقش اثباتي و سلبي آن در فهم احکام شريعت جست وجو مي شود و پس از پذيرش نقش آفريني آن در مقام ثبوت و اثبات، باور داريم کرامت انساني به عنوان ويژگي ذاتي آدمي برگرفته از حيث خالقيت خداوند و
Views: 365
مسئل? تصويب (واقع انگاري احکام تمام مجتهدان) و تخطئه (مطابق با واقع بودن يکي از احکام مجتهدان) از مسائل اختلافي ميان اصوليان مسلمان است. در اينکه کدام مذهب و مسلک طرفدار تخطئه يا تصويب است، بيان روشني وجود ندارد.
Views: 383
شمار اقليت‏هاي مسلمان در جهان در سال‏هاي اخير به خصوص در اروپا بسيار چشم‏گير بوده است، اما اين مسلمانان ساکن در کشورهاي غير اسلامي، با چالش‏ها و مشکلات فراواني از قبيل اقامت، کار، آموزش و پرورش اسلامي و محافظت از هويت اسلامي خود و فرزندانشان روبه‏رو هستن
Views: 410
وجود مسلمانان ساکن در کشورهاي غيراسلامي که شمار آنها تقريبا با جمعيت مسلمانان در کشورهاي اسلامي برابري مي‏کند، پيامدهايي را به دنبال دارد که نگارنده در اين نوشتار به ابعاد مختلف آن اشاره مي‏کند.
Views: 539
از مهم‏ترين ويژگي‏هاي اسلام، نگاه متعادل به امور و واقعيت‏ها است. اسلام مي‏کوشد در عرصه‏ هاي مختلف، موضع متعادل ارايه دهد. در اين نوشتار ابتدا با استناد به آيات و روايات، به اثبات اين مطلب پرداخته مي‏شود رغم مطلق بودن قدرت و مشيت الهي، قوانين و سنت‏ها مت
Views: 404
از آنجا که شارع مقدس به احکام حکومتي، اعتبار مي‌دهد، بايد اين احکام را جزئي از احکام شرعي دانست و به‌عنوان قسم سومي از احکام شرعي، مورد بررسي قرار داد.
Views: 300
حلول ماه قمري براي به جا آوردن تکاليف فردي و اجتماعي لازم است. زيرا انجام پاره‏اي از احکام و تکاليف فردي و اجتماعي مانند روزه گرفتن، شب قدر، روزه گشودن، عيد فطر، حج گزاردن، وقوف در عرفات و مشعر، عيد قربان و... منوط به احراز آغاز و پايان ماه قمري است.
Views: 446
مهم‌ترين ديدگاه پيرامون اعتبار و مشروعيت قانون، وضع آن ازسوي مقام ذي‌صلاحي است که همه شرايط لازم قانون‌گذاري را داشته باشد.
Views: 911
«وجوب حفظ نظام» يا «حرمت اختلال نظام»، به‌مثابه قاعده‌اي فقهي که در ابواب گوناگون فقه مورد استناد قرار گرفته، يکي از مباحث نوپيدا به‌شمار مي‌رود.
Views: 412
خلط در مبادي تصوري در باب عقل و عدم تحليل و تبيين درست تعريف و دخالت دادن تسامح عرفي، موجب نزاع و مناقشات علمي و به وجود آمدن ابهامات فراوان گرديده است
Views: 420
در تمامي ادوار فقه شيعه اعم از دورة حضور و دورة غيبت که خود شامل ادوار مختلف است، عقل در فقه شيعه حضور دارد
Views: 316
اختلاف نظر يک سنت فطري است و گفت وگو و هم زيستي، ديدگاه واقع بينانه آموزش ديني و فرهنگ اسلامي به منظور کشف حقايق و بيان امور پنهان است.
Views: 351
تکثير نسل انساني به­وسيله تکنولوژي جديد داراي شيوه­هاي متعددي است. روش­هاي استفاده از بارورهاي آزمايشگاهي (اعم از داخل يا خارج از رحم) و يا مهندسي ژنتيک در تعيين جنسيت (پسر يا دختر) با رعايت برخي شرايط شرعي به­ويژه در روابط بين همسران با هيچ مانعي روبه­ر
Views: 426
قاعده «نفي سبيل»، به معناي نفي تشريعي هر گونه سلطه و استيلاي کفار بر مسلمانان است.
Views: 377
قاعده «نفي سبيل»، به معناي نفي تشريعي هر گونه سلطه و استيلاي کفار بر مسلمانان است.
Views: 347
اين‌ نوشتار حقوق‌ اقليت‌هاي‌ مسلمان‌ موجود در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ در سه‌ بخش‌ حقوق‌ و تكاليف‌ فردي‌، حقوق‌ و تكاليف‌ ديني‌ و فرهنگي و حقوق‌ و تكاليف‌ سياسي بررسي‌ شده‌ است‌ .
Views: 1135
از ديدگاه حضرت امام خميني (ره) دولت و مردم داراي حقوق متقابلي هستند که در پرتو پايبندي به اين حقوق و ايفا و استيفاي آنها، پايه هاي حکومت استحکام يافته و جامعه سامان مي يابد. در خصوص وظايف دولت در برابر مردم بايد گفت يکي از حقوق اساسي مردم که دولت و دولتم
Views: 613
نظريه مقاصدالشريعه يكى از مهم‏ترين نظريه‏هاى مصلحت‏گرايانه فقهى است كه در فقه سياسى اهل‏سنت، با ارائه برداشتى عقلانى از شريعت، موجبات شكل‏گيرى شاخه‏اى از فقه به نام فقه‏المقاصد را فراهم نموده است
Views: 676
با تحقيق و تدبر در احكام شريعت اين نتيجه به دست مي‌آيد كه قصد اصلي آن، همانا تحقق مصالح انسان‌ها و حفظ اين مصالح ودفع ضرر از آن‌ها است
Views: 1435
«رسالة الحقوق» امام سجاد عليهم السلام در سه کتاب «تحف العقول» اثر ابن شعبه حرّاني (381 ق)، «من لا يحضره الفقيه» و «الخصال» اثر محمد بن علي بن بابويه معروف به صدوق(382ق) ذکر شده است.
Views: 519
نظريه فقهي، قضيه‏اي است بيان کننده حکم شرعي که به وسيله دليل، از منابع اصلي فقه استنباط مي‏ شود. بنابراين، نظريه فقهي نتيجه استنباط - يعني استخراج حکم فقهي از منابع آن به وسيله دليل - است و فرق آن با حکم صادر شده از معصوم، همين است
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9   Next

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.