اهل سنت

Picture Gallery

مساجد اهل سنت بوشهر مساجد اهل سنت فارس مساجد اهل سنت کرمانشاه مساجد اهل سنت بوشهر مساجد اهل سنت فارس

آخرين شماره نشريات


Lasted Artilce

Views: 4
به رغم كوشش‎هاي مشكوك انكارآميز، خيزش اسلامي به يك حقيقت روشن با نمودها و نتايجي در عرصه‎هاي زندگي و نقش اسلام در شكل‎دهي به آيندة امت و روند حركت سياسي و اجتماعي آن‎، تبديل گشته و پيامدهايي نيز در بازگشت توده‎ها به اسلام و مفاهيم و نظامات آن و درخواست پياده كردن آن در همة زمينه‎ها و مطرح گشتن راه‎حلهاي اسلامي براي مشكلات دست‎ بگريبان امّت‎، داشته است‎؛ اينك ما شاهد گسترش پديده‎هاي پاي‎بندي به سنت‎هاي اسلامي در برابر شيوه‎هاي گوناگوني هستيم كه برخي سعي در رواج دادن آنها در عرصه‎هاي اجتماعي به رغم‎بيگانگي با ذوق و ذهن عامة مسلمانان دارند. و البته به همين دليل‎، اين انديشه‎ها و الگوهاي غربي ـ با وجود سروصداهاي زياد و تبليغات گسترده ـ فاقد قدرت تأثيرگذاري و نفوذ هستند.
Views: 8
مواضع و راهبرد رهبري معظم را مي­توان از گفتارهاي متنوع ايشان که در مواقع گوناگون ابراز داشته­اند به دست آورد؛ ايشان در تحليلي عميق و با نگاهي برخواسته از بصيرت ديني ماهيت حوادث سوريه را متفاوت از وقايع کشورهاي انقلابي عرب دانسته و مي­گويد: امروز آمريکا براي شبيه سازي کاري که در مصر و تونس و ليبي و امثال اين­ها انجام گرفته است متوجه شده است که سوريه را ـ که در خط مقاومت است ـ دچار مشکل کند. ماهيت قضيه در سوريه با ماهيت قضيه در اين کشورها متفاوت است در اين کشورها حرکت ضد آمريکا و صهيونيسم بود اما در سوريه، دست آمريکا آشکار و مشهود است، صهيونيست­ها دنبال قضيه هستند...
Views: 5
در آموزه هاي انقلاب اسلامي بر مفاهيمي تاكيد مي شود كه در آن بر همفكري ، هم دلي و هم رايي جامعه نخبگان مسلمان تاكيد مي شود و بنظر مي رسد جامعه پذيري نخبگان فكري در پرتو اصول، مباني و آموزه هاي اسلام و انقلاب اسلامي مي تواند حاوي ظرفيت ها و فرصت هاي زيادي براي تحقق يافتن همگرائي كشورهاي اسلامي باشد.انقلاب اسلامي ايران كه با اهداف و آموزه هايي در راستاي ايجاد وحدت و همگرايي ميان كشورهاي اسلامي به پيروزي رسيد و در سياست خارجي خود، همواره از همگرايي ملل مسلمان حمايت كرده است، با توجه به دارا بودن جاذبه هاي ايدئولوژيك وهويت بخشي همچون حمايت از ملل محروم و مستضعف، حمايت از نهضتهاي ديني و جنبشهاي اسلامي و داشتن آموزه وحدت گرايي و اتحاد امت اسلامي و نيز با عنايت به تسري و گسترش ارزشهاي اسلامي و انساني به كشورهاي تحت ستم و ملل مسلمان، توانسته است در مساله همگرايي كشورهاي مسلمان فرصتهاي زيادي ايجاد نمايد.
Views: 8
اوضاع پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، با اوضاع منطقه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي تفاوت دارد، و اين مسئله با توجه به اوضاع جهان بررسي و تحليل مي شود. کساني که حوادث قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي را دنبال مي کنند و قصد ارزيابي اوضاع جهان در اين دوره را دارند، تفاوت ميان اين دو مرحله را به خوبي درک خواهند کرد.
Views: 6
روشن است که جنگ نرم مسئله حساس و خطرناکي است زيرا وارد دلها و عقلها عموم مردم مي‌شود، بدون اينکه انسان آن را احساس کند از طريق رسانه‌ها و پايگاه‌هاي اجتماعي و جامعه وارد فرهنگ، آداب و رسوم و نحوه تفکر مردم مي‌شود.
Views: 6
يکي از مصاديق بارز اين افراطي گري گروه کج انديش مارقين يا خوارج بودند که بعد از تکفير امير مومنا ن او را در محرا ب عبادت به شهادت رساندند اين نگرش در طول تاريخ به اشکال مختلف حتي بصورت مذاهب باصطلاح انقلابي بروز کرده و کمتر زماني را ميتوان يافت که اثري از افراطي گري در ان دوره ديده نشود جنگهاي مذهبي که بين پيروان مذاهب و فر ق مختلف در اعصار مختلف وجود داشته و همچنان ادامه دارد يکي از عوامل اصليش نگرش افراطي به اموزه هاي ديني بوده است اين جنگهاي خونين که بين پيروان فرقه هاي مختلف اسلام مسيحيت و يهوديت با يکديگر و نيز درگيريهايي داخلي که بين پيروان يک دين با يکديگر وجود داشته است حاکي از جدي بودن اين خطر است.
Views: 11
گذشته مانند آينه‌ي اتومبيل است، خيره شدن در آن باعث کوبيدن به ماشين جلويي مي‌شود و کندن و دور انداختن آن باعث له شدن ما از سوي ماشين عقبي مي‌شود. تکريم و تقديس گذشته، بار گران يک عمر تاريخ را بر گُرده‌ي ما مي‌گذارد و پاک کردن گذشته، سبب بي‌معنايي مي‌گردد؛ موضوعاتي مانند خلافت، که امروز به سالگشت درگذشتش رسيده‌ايم اين‌گونه است. مگر مي‌توان تاريخ سترگ خلافت را حذف کرد؟ برخورد ضربتي با ميراث عظيم و معنابخشي چون خلافت موجب تحسين (چه‌بسا افراطي) آن مي‌شود و تقلا براي احياي آن در نهايت منجر به حکمراني افراد زمان‌پريشي چون ابوبکر بغدادي مي‌شود که همه‌ي معادلات را با غسل خون تطهير مي‌کند و اصرار دارد که مي‌تواند هر ناهمواري تاريخي را به مدد بولدوزر خشونت صاف کند. طبق اين تعبير، خلافت گرانيگاه و دال مرکزي الگوي حکومتي اسلامي چيزي شبيه مفهوم واتيکان و پاپ در سازمان فکري مسيحيت است. اين مفهوم، کارکردي بسيج‌کننده و ساختار ديني (شريعت‌پايه) دارد و مدعي است که مي‌تواند با احياي عظمت مسلمانان، به انبوه اندوه و تهديد و تحقير مسلمين خاتمه دهد.
Views: 10
داعش يا دولت اسلامي عراق و شام به‌عنوان پديده‌اي جديد نگاه همگان را به خود جلب کرده است؛ و اين سوال را به ذهن متبادر مي‌کند که چه آينده‌اي پيش‌روي ايشان است؟ و آيا اين سرنوشت آنها را از ديگر گروه‌هاي سلفي متمايز مي‌کند؟ اين مقاله درصدد است با تفکيک سلفي‌گري معتدل از سلفي‌گري افراطي، آينده آنها را ترسيم و گمانه‌اي در اين زمينه را مطرح کند. معناي اصطلاحي «سلف» در بدعتي ريشه دارد که ابن‌تيميه در قرن هفتم ايجاد کرد؛ سلفي‌گري در معناي لغوي به معني بازگشت به گذشته و تقليد از گذشتگان است، اما در معناي اصطلاحي به فرقه‌اي اطلاق مي‌شود که آرمان خود را پيروي از سلف صالح و بازگشت به اعمال، رفتار و اعتقادات پيامبراسلام(ص)، صحابه و تابعين مي‌دانند. ديدگاه سلفيان درباره سلف سبب شده مذهب جديدي به‌نام سلفي‌گري در قرون اخير شکل گيرد. سلفيان جديد عملکرد صحابه را به‌عنوان منبع تشريع مي‌پذيرند. به اعتقاد سلفي‌ها، انديشه و عمل اسلامي در طول زمان منحرف شده و بايد به سرچشمه آن بازگرديم. معتقدان به سلف صالح، عقايد خود را به احمدبن حنبل نسبت مي‌دهند؛ وي محدثي سنتي و ضد فقاهت و اجتهاد بود و از تمسک به راي، تبري مي‌جست و مخالفت با سنت را بدعت و «اهل الاهواء و البدع» مي‌خواند. هرچند احمدبن حنبل بيش از صدوپنجاه‌سال پيشواي عقايد سنتي سلفي بود، اما قشري‌بودن از رونق مذهبش کاست. در اواخر قرن هفتم، احمدبن تيميه و سپس شاگردان ابن‌قيم الجوزيه عقايد حنابله را به‌گونه‌اي افراطي‌تر احيا کردند؛ پس از وي، سلفي‌گري تا قرن دوازدهم تا حد زيادي به بوته فراموشي سپرده شد؛ تا اينکه محمدبن عبدالوهاب نجدي با طرح مجدد ادعاي بازگشت به اسلام اصيل ظهور کرد و باوجود سرکوب‌شدن توسط محمدعلي پاشا، خديو مصر، پيروانش بر نجد و حجاز تسلط يافتند و دولت سعودي کنوني را تشکيل دادند. البته، در ميان وهابيان دو جريان، در مقابل هم صف کشيده‌اند: وهابيان درباري که بر مبناي عبدالوهاب باقي مانده‌اند و وهابيت انقلابي يا جهادي که انديشه و عمل راديکال دارند.
Views: 11
زماني که خشونت براي تحميل کردن ميل و اراده، فرهنگ، ايدئولوژي و هويت يک فرد بر ديگران، براي ايجاد هرج‌ومرج و نابساماني و براي از بين بردن خط سير عادي امور اعمال شود، مي‌توانيم درباره‌ي تروريست‌ها حرف بزنيم. هنگامي که خشونت براي رسيدن به آزادي (از بردگي، از ظلم يک کشور بيگانه، از تحميل فرهنگ، دين، هويت و ايدئولوژي بيگانه) اعمال شود، مي‌توانيم درباره‌ي مبارزان آزادي سخن بگوييم؛ بر اساس اين تعريف گروه داعش را مي‌توان در گروه تروريست‌ها جاي داد.
Views: 9
مهاجرت معکوس از اروپا به خاورميانه در پي افزايش اقبال به بنيادگرايي در ميان مهاجران نسل دوم که در نظام آموزشي غرب پرورش يافته بودند اين پرسش را ايجاد کرده چرا گروهي با وجود رشد و زندگي در غرب از ارزش‌هاي اين جوامع فاصله گرفته و جهتي معکوس را انتخاب کردند؟اگر از منظر سياست‌هاي هويتي به اين مسئله نگاه کنيم شايد بتوانيم لااقل يکي از پاسخ‌ها را ضمن بررسي در متن سياست‌هاي فرهنگي و اجتماعي اروپا بيابيم. لايه‌هاي زيرين جامعه‌ي اروپا امروزه با مشکلات اجتماعي ناشي از افراط‌گرايي روبه‌رو شده است؛ از يک سو راست افراطي يک بار ديگر در حال خيزش است و از سوي ديگر جريان‌هاي سلفي که ملي‌گرايي عرب را نيز در بطن خود دارد به مرحله‌ي رشد و ظهور رسيده است. اين شرايط شايد نتيجه‌ي اعمال سياست‌هايي در دهه‌ي گذشته‌ي ميلادي باشد که دغدغه‌ي ادغام و انسجام شهروندي را بيهوده مي‌دانست.
Views: 10
شايد در دهه‌ي گذشته تنها استفاده‌ي تروريست‌ها از رسانه نوارهاي ويديويي بود که توسط بن‌لادن ضبط و در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌گرفت تا پيام‌هاي خاصي را به مخالفان و طرف‌دارانش برساند، اما گروهک داعش در شبکه‌هاي اجتماعي به‌خصوص توييتر فعاليت دارند، اخبار، اعلاميه‌ها و حتي پيام‌هاي تهديد خود را از طريق توييتر به اشتراک مي‌گذارند.گروه تروريستي داعش برخلاف اسلاف خود، يعني طالبان و القاعده که حتي دوربين فيلم‌برداري را حرام مي‌دانستند، هرچند در شهرهايي که تصرف‌ کرده قوانين سخت‌گيرانه‌اي وضع کرده است، اما خود نسبت و رابطه‌ي خوبي با رسانه برقرار کرده و انگار حساب ويژه‌اي روي رسانه‌ها باز کرده است. استفاده‌ي اين گروهک تروريست از شبکه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي نگرشي جديد به اين رسانه‌هاست و شايد نمونه‌ي قبلي قابل توجهي نداشته باشد.
Views: 8
عکس مشهور ابوبکر بغدادي، رهبر داعش، با ساعت سوييسي اعلايي که در دست دارد، معنايي کنايي دارد: داعش گرچه در تبليغات و معامله‌هاي مالي‌اش سازمان‌يافته عمل مي‌کند، اما ابزارهاي فوق‌مدرنش را براي توسعه و تحميل بينش سياسي ايدئولوژيکي به‌کار مي‌بندد که، نه از سر محافظه‌کاري بلکه از سر استيصال، به محدوديت‌هاي سلسله‌مراتبي ثابتي منتهي مي‌شود. در ماه‌هاي اخير چنين جاافتاده که داعش، فصل جديدي در داستان دور و دراز بيداري ضداستعماري است، چراکه به بازترسيم مرزهاي بي‌حساب‌وکتابي مي‌پردازد که قدرت‌هاي بزرگ پس از جنگ‌جهاني اول ايجاد کردند. همزمان، داعش به‌مثابه فصلي در داستان مقاومت در مقابل شيوه سرمايه‌داري جهاني در جهت فروپاشي قدرت دولت-ملت‌ها انگاشته‌ شده. اما همين وحشت‌آفريني نيز خود از محصولات داعش است: بيانيه‌هايي که مقامات داعش صادر مي‌کنند، به‌روشني نشان مي‌دهد وظيفه اصلي حکومت از منظر آنان، ساماندهي به وضعيت رفاهي (بهداشت، مبارزه با گرسنگي) مردمان تحت‌امرشان نيست؛ مساله اصلي آنان زندگي مذهبي است و اينکه زندگي عمومي تابع قوانين مذهبي باشد. به همين خاطر داعش به فجايع انساني که در محدوده قدرتش رخ مي‌دهد، کم‌وبيش بي‌تفاوت است. سرلوحه کار داعش گويي شعاري است به اين مضمون که «مذهب را اعمال کن، رفاه خود خواهد آمد.» شکاف ميان مفهوم قدرت آنسان که داعش اعمال مي‌کند و مفهوم غربي مدرني که ميشل فوکو آن را «زيست قدرت» مي‌ناميد، در همين مساله نهفته است. مفهوم زيست قدرت که در پي سامان‌دادن زندگي به منظور تضمين رفاه عمومي است، توسط خليفه داعش به کلي نفي مي‌شود.
Views: 7
اين نوشتار درصدد است تا سبک زندگى امت اسلامى در ارتباط با اديان ديگر در حوزه روابط و مناسبات را با تکيه بر سيره پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله، با هدف تبيين صحيح يکى از ابعاد سبک زندگى اسلامى و تصحيح نگرش هاى ديگران نسبت به امت اسلامى تحليل کند .براى نيل به اين مقصود، با استفاده از روش تاريخى و توصيفى ـ تحليلى، اصول کلى حاکم بر روابط مسلمانان با غيرمسلمانان از ديدگاه قرآن ، برخورد پيامبر با اهل کتاب ذمّى به ويژه يهوديان، سيره پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله نسبت به اهل کتاب معاهد و مهادن با توجه به پيمان ها و نامه هاى پيامبر و سرانجام، برخورد ايشان با اهل کتاب محارب مورد مطالعه و بررسى قرار گيرد و اثبات گردد که سيره پيامبر صلى الله عليه و آله و به تبع آن، مسلمانان با تمام پيروان اديان ديگر مسالمت آميز بوده و تنها در صورت تعرض خصمانه آنان، با عکس العمل دفاعى و قاطعانه پيامبر و مسلمانان مواجه مى شد.
Views: 9
دوران معاصر شاهد حيات مجدد اسلام در عرصه‏هاى مختلف سياسى و اجتماعى و تحت عنوان «جريان بيدارى اسلامى» در سده اخير مى‏باشد. در دنياى اهل سنت، مصر نخستين جبهه بيدارى اسلامى را توسط پيشگامانى همچون سيد جمال، عبده، رشيد رضا و اخوان‏المسلمين پديد آورده است. دين و سياست در انديشه آنان به ويژه در نگاه سيد جمال و اخوانى‏ها درهم تنيده بوده و تفكيك آن دو از يكديگر ناممكن مى‏نمايد. در انديشه پيشگامان بيدارى اسلامى، تمدن مادى غرب در كنار چهره استعمارى آن، دو روى يك سكه ارزيابى شده و در عين تجويز اخذ فناورى، از پيامدهاى مادى اين تمدن هشدار داده‏اند. در اين ميان، عبده نسبت به استاد خود سيدجمال و اخوانى‏ها قدرى متفاوت به نظر مى‏رسد. جريان بيدارى اسلامى در عين ريشه داشتن در عمق تاريخ و برخوردارى از اصالت، به آفاتى هم مبتلا بوده است كه ضرورت حزم و هوشيارى را طلب مى‏كند
Views: 17
براي بررسي چگونگي روابط امروزه ايران و اخوان، بايد به تبيين روابط گذشته اخوان با حرکت اسلامي ايران اشاره اي داشته باشيم. چراکه رابطه اخوان با حرکت اسلامي ايران، داراي ابعاد تاريخي عميقي است که به دوران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي بر مي گردد.شايد بتوان گفت که پيدايش نهضت اسلام گرائي ـ ضد استعماري در مصر ـ و سپس در بلاد عربي ديگر ـ با رهنمودهاي سيد جمال الدين حسيني اسدآبادي، معروف به افغاني، در قرن پيشين آغاز شد و با تأسيس «حزب الوطني الحرّ» توسط سيد حسيني، شکل گرفت و سازماندهي گرديد و اين اقدام، حتي در انديشه و عملکرد شيخ حسن البنا تأثير گزار شد، تا آنجا که شيخ در کتاب خاطرات خود: مذکرات الدعوة والداعية ـ حرکت خود را استمرار و تداوم راه و روش سيد جمال و شيخ محمد عبده ناميد.
Views: 17
فرد تکفيري دچار يک تنگناي فکري و روحي و يک عقده‌ي متراکم در درون خود است. او برخلاف روحيه‌ي اسلامي که روحيه‌ گشاده‌رويي و آمادگي براي خدمت به مردم و رفع مشکلات آن‌ها است، به فکر کشتن انسان‌هاي بي‌گناه است. «اختلاف» همواره يکي از سياست‌هاي ثابت دشمنان جهان اسلام براي تضعيف قدرت کشورهاي اسلامي بوده است. يکي از بزرگ‌ترين ثمره‌هاي اين سياست، تأمين امنيت رژيم صهيونيستي در منطقه است. رهبر انقلاب اسلامي در ديدار اخير خود با اعضاي مجلس خبرگان رهبري به اين مسأله اشاره کردند: «يکى از راهبردهاى اساسى دشمنان اسلام و بخصوص دشمنان نظام اسلامى در منطقه، راهبرد ايجاد اختلاف فرقه‌اى و مذهبى و مسئله‌ى شيعه و سنّى است؛ اين را توجه داشته باشيد.و دو دسته، عامل و مزدور دشمن در اين زمينه شدند: يک دسته از سنّى‌ها، يک دسته از شيعه‌ها؛ يک دسته آن تکفيري‌هاى منحرفِ از حقيقت دين، يک دسته هم از کسانى که براى دشمن کار مي‌کنند، زير اسم شيعه و به نام شيعه»
Views: 21
ورود فرهنگ غرب به جهان اسلام و فروپاشي امپراطوري عثماني بازتاب بسيار فراواني در جامعه اسلامي داشت. مسئله خلافت از اساسي ترين مسائلي است که در يکصد سال گذشته ذهن و فکر مسلمانان اهل سنت را به خود مشغول کرده و در همين راستا صدها کتاب از سوي متفکران اسلامي به رشته تحرير درآمده و ده ها حزب و گروه سياسي تشکيل شده است. خلافت اسلامي از دست رفته؛ جهان اسلام گرفتار فرهنگ غرب شده و هيچ بارقه اميدي ديده نمي شد. حال چه کار بايد کرد؟
Views: 15
محمدبن عبدالوهاب که مي‌آيد نظريه تکفير را اجرايي کرد و لباس عملگرايي بر آن پوشاند . اين واقعيت آنها است در حالي که ما در قران داريم که همواره به ما توصيه مي‌کند که قبل از هرکاري ابتدا بررسي کنيد . « يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا» هنگامي‌که مي‌خواهيد جنگ کنيد بررسي کنيد خطاب به همين گروه تکفيري است براي کسي که ادعاي اسلام مي‌کند به اين بگوييد که تو مسئول تمام کشتارهايي هستي که به اسم اسلام انجام مي‌شود.
Views: 17
عدالت و مصلحت دو موضوع از مهم‌ترين موضوعات فلسفه‌ي سياسي است که ربط اين‌دو با هم هم‌واره ذهن بسياري از فيلسوفان سياست را به خود مشغول داشته است. فلسفه‌ي سياسي حکمت متعاليه يکي از مناسب‌ترين بسترهايي است که اين موضوع مي‌تواند در آن مورد بررسي قرار گيرد. امام خميني رحمه الله از برجسته‌ترين متفکران اين دستگاه فلسفي هستند که به‌نوعي با رهبري جمهوري اسلامي ايران، زمينه‌ي احياي هر دو مفهوم عدالت و مصلحت ـ هم در مباحث فلسفه‌ي سياسي و هم در عرصه‌ي اجرايي و حکومتي ـ را فراهم کردند.در اين مقاله سعي شده است تا سؤال «چيستي نسبت ميان عدالت و مصلحت در دستگاه فلسفه‌ي سياسي امام خميني رحمه الله» و با استفاده از روش تفسيري متن‌محور مورد بررسي قرار گرفته و به واکاوي مفاهيم عدالت و مصلحت در انديشه‌ي ايشان پرداخته و رابطه‌ي اين دو مفهوم را با يکديگر بر اساس مباني فکري ايشان طراحي و ارائه کند.در انتها مشخص مي‌شود که برمبناي فلسفه‌ي سياسي امام خميني و با تکيه بر مباني فکري ايشان مشخص مي‌شود که عدالت هم‌واره محور مصلحت بوده و مصلحت در دايره‌ي تحقق عدالت است که صورت مي‌پذيرد. پس عدالت است که مصلحت مردم را برمي‌آورد و در پرتو آن‌ مردمان مي‌توانند به صلاح و سداد دست يابند.
Views: 15
حقوق شهروندي عليرغم قرابت‌هايي که با حقوق بشر دارد، ولي از آن متمايز است. حقوق شهروندي دلالت بر مجموعه حقوق مدني، سياسي و اجتماعي دارد که افراد به سبب عضويت در يک دولت ـ ملت از آن برخوردار مي‌شوند و توسط قانون از آن حقوق پاسداري و حمايت مي‌گردد. سابقه برخورداري شهروندان از اين حقوق اگرچه به ظهور دولت- ملت‌هاي مدرن بازمي‌گردد اما صورتبندي آن توسط انديشمندان سياسي و حقوقي و ورود آن در قوانين کشورها، به خصوص کشورهاي جهان سوم، سابقه کمتري داشته و عمدتاً به دهه‌هاي اخير مربوط مي‌شود. مدعايي که در اين مقاله در پاسخ به اين پرسش که حقوق شهروندي چه جايگاهي در نزد بيانگذار جمهوري اسلامي داشته است، دنبال مي‌شود اين است که با وجود سابقه اندک حقوق شهروندي در ايران و با وجود شرايط خاص جامعه ايران در ابتداي پيروزي انقلاب، حقوق شهروندي در نزد امام خميني، مساله و دغدغه‌اي جدي بوده است و عليرغم آنکه ايشان از اين مفهوم در آتار و بيانات خود استفاده نکرده‌اند ولي محورها و مصاديق آن در سيره نظري و عملي ايشان مورد تاکيد و توجه ويژه بوده است. اين توجه مي‌تواند در شرايط فعلي جامعه ايران راهگشاي بسياري از مشکلات اين حوزه باشد
Views: 13
مقاله حاضر تلاش مي‏کند تا با بررسي انديشه سياسي امام خميني(ره) و حسن‌البنا به مباني انديشه سياسي، وجوه اشتراک و تمايز رهبري مذهبي در ايران و مصر بپردازد. با عنايت به اين موضوع، فرايند تاسيس دولت و نظام سياسي در ايران و مصر، از مباحث مهم و درخور توجه پژوهشگران و محققين اين حوزه است. پژوهش ضمن بررسي گفتمان سياسي در انديشه امام خميني(ره) و حسن البنا، کوشش مي‏کند با خوانشي از انديشه دو رهبر سياسي–معنوي، علل موفقيت امام خميني(ره) و ناکامي نهضت حسن‌البنا در تأسيس نظام سياسي را نشان دهد. پژوهش در صدد پاسخ دهي به اين سوال اساسي است که، گفتمان سياسي امام خميني و حسن البنا چه بوده است، چرا نتايج يکي به تشکيل نظام سياسي انجاميده و ديگري اين­گونه نشده است؟ نگارندگان بر اين باور هستند که، تفاوت در مباني انديشه سياسي و کارکرد دال­هاي گفتماني شکل گرفته در انديشه­ هر دو رهبر ديني، سبب به ثمر نشستن گفتمان امام(ره) و به نتيجه­ عملي نرسيدن گفتمان حسن البنا شده است.
Views: 16
بر اساس گفتمان «حکومت جهاني اسلام» که توسط امام خميني‌(ره) مطرح‌شده است، منازعه‌ي اساسي نه ميان دولت‌ها با منافع و اهداف متفاوت، بلکه ميان مستکبرين ازيک‌طرف و مستضعفين جهان از طرف ديگر است. اين گفتمان مرزهاي سنتي انديشه‌ي تقابل «اسلام و کفر» را توسعه داده و به‌جاي آن انديشه‌ي «اسلام ناب محمدي(ص) و اسلام آمريکايي» را طرح مي‌کند. در اين گفتمان، جبهه‌ي جهاني مستضعفين عالم -که اعم از امت مسلمان است- با برقراري وحدت در ميان خود، در برابر جبهه‌ي جهاني مستکبرين ـ که آن‌هم اعم از دنياي کفر بوده و حتي برخي از سران مرتجع کشورهاي اسلامي را هم دربر مي‌گيرد ـ مطرح مي‌شود. اين مقاله درصدد است تا چگونگي تبيين جهان‌شمول نظام ولايي («اصل ولايت») براي تمامي جوامع اعم از مسلمان و غيرمسلمان را ارائه کند. بدين منظور تلاش شده است تا گفتمان «حکومت جهاني اسلام» و ويژگي‌هاي آن، از فرمايشات حضرت امام خميني‌(ره) استخراج شود. بر اساس مدل به‌دست‌آمده «اصل ولايت» در سطوح مختلف قابل تحقق است: ولايت امام معصوم(ع) عليه‌السلام، ولايت‌فقيه و ولايت حاکم عادل؛ هرچند شکل کامل آن فقط در جامعه‌اي که مبتني ‌بر اصول جهان‌بيني اسلامي است محقق خواهد شد.
Views: 16
تقريبا در اواخر سال ???? جمله اي را از يکي از انديشمندان ترک ساکن امريکا خواندم که برايم قابل توجه بود. وي گفته بود: با سياستي که دولت ترکيه در قبال گروه هاي تکفيري به ويژه در سوريه پيش گرفته است، تا چندي بعد ترکيه نيز به پاکستاني ديگر تبديل خواهد شد. اين جمله در عين سادگي سخن دقيقي است. براي فهم اين سخن ابتدا بايد کشور پاکستان را شناخت و سپس به اوضاع امروز ترکيه نگاهي انداخت، وجه مشابهت را دريافت و در پايان به مصاديق و شواهد براي اين همانندي اشاره کرد.
Views: 13
انقلاب در فناوري اطلاعات و ارتباطات، مفهوم قدرت و امنيت را تحت تأثير قرار داده است. عمده تحليل‌هاي صورت گرفته که رابطه علي- معلولي ميان انقلاب اطلاعات و مفاهيم قدرت يا امنيت برقرار مي‌نمايند معتقدند که مفاهيم و تئوري‌هاي مدرن امنيت (در چارچوب رويکرد امنيتي دولت‌محور يا امنيت سخت) ديگر نمي‌توانند به پرسش‌هاي مهم مرتبط با مرجع امنيت، موضوع امنيت، سرشت تهديدات و جغرافياي تهديدات پاسخ دهند. مقاله فعلي مي‌کوشد نشان دهد ظهور و توسعه ICT و مظاهر اصلي آن شامل رسانه‌هاي ديجيتالي فرامرزي به‌ويژه اينترنت چگونه در ايجاد تحولات جديد امنيتي در عصر پسامدرن (امنيت نرم) در سه حوزه موضوع امنيت، مرجع امنيت و سرشت و ماهيت تهديدات تأثيرگذار بوده است. پرسش اساسي اين است که انقلاب ICT چه تأثيري بر تطور مفهوم امنيت (گذار از امنيت سخت‌افزاري به امنيت نرم) و ظهور موج چهارم مطالعات امنيتي داشته است و اين مسأله چگونه مي‌تواند از حيث نظري در دهه چهارم انقلاب اسلامي خود را بروز و ظهور دهد؟ فرضيه اصلي آن است که انقلاب ICT سه مقوله مرجع امنيت، موضوع امنيت و جغرافياي تهديد را به نفع شهروندان در ارتباط با حاکميت ملي تغيير بنيادين داده که بالقوه مي‌تواند تهديدي عليه جمهوري اسلامي ايران به شمار آيد. نتيجه حاصل اين نوشتار آن است که پديده‌هايي مانند مهارت در مديريت کنش‌ جمعي، فزاينده شده مطالبات ذهني و اجتماعي در جامعه، گذار از مرجعيت حاکميت ملي به مرجعيت فراملي و فرو ملي از مصاديق بارز و برجسته ظهور مسائل امنيت نرم و تأثيرگذار بر امنيت جمهوري اسلامي در دهه چهارم انقلاب اسلامي است.
Views: 12
انقلاب اسلامي ايران توانسته معادلات سياسي در منطقه و جهان اسلام را از طرق مختلف و بخصوص الگو دهي به جنبش هاي اسلام گرا تحت تاثير قرار دهد. در همين راستا بعد از وقوع انقلاب اسلامي، دولتهاي پادشاهي و محافظه کار عرب خليج فارس بخصوص عربستان سعودي همواره کوشيده اند با استفاده از ابزراهاي مختلف از صدور و نفوذ الگوي انقلاب اسلامي ايران که مي توانست نظام سياسي محافظه کار آنها را با چالش مواجهه نمايد مقابله نمايند. از جمله اين تلاشها دخالت دولتهاي محافظه کار و بخصوص پادشاهي سعودي در منازعات داخلي سوريه و عراق است که در ادامه فعاليت هاي ستيزه جويانه بر عليه انقلاب اسلامي ايران قرار مي گيرد . حال اين سوال اساسي قابل طرح است که رويکرد عربستان به منازعات سوريه و عراق چگونه مي تواند با الگوي کلان تقابل جويانه عربستان سعودي بر عليه انقلاب اسلامي ايران پيوند برقرار نمايد؟ يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که عربستان سعودي با استراتژي تغيير رژيم در سوريه و به چالش کشيدن هژموني شيعيان در ساختار سياسي عراق، به دنبال کاهش نفوذ انقلاب اسلامي ايران در منطقه و تضعيف محور مقاومت و اسلام گرايي انقلابي ايران مي باشد زيرا که اين الگو مي تواند اسلام محافظه کار عربستان را در پهنه مسائل عربي و بخصوص منطقه شامات و مسئله فلسطين با چالش مواجهه نمايد. در اين راستا عربستان سعودي با بهره گيري از مفهوم هلال شيعه در منطقه، سعي مي نمايد جمهوري اسلامي ايران را به عنوان يک نظام تهديد محور در منطقه ترسيم نمايد.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next