اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز سه شنبه، 6 فروردين 1398| 20 رجب 1440

Lasted Artilce

Views: 203
نانسان در فطرت خويش موجودي معرفت‏دوست و حقيقت‏جو است. هر چيزي که تصويري در چشمش مي‏اندازد و هر صدايي که گوشش را مي‏نوازد و هر بويي که به شامه‏اش مي‏رسد و... دوست دارد نسبت به آنچه که به واسطة اين حواس، در صفحة ذهنش نقش بسته است بپرسد تا آن­ها را بشناسد. اين حس فطري حقيقت‏جوييِ آدمي است که کاخ علم و تمدّن بشري را برپا ساخته است، بعدها متفکران شاکلة معرفت آدمي را مورد سؤال قرار داده و در پاسخ به آن به تأمل پرداخته ­اند و سؤالاتي در اين راستا طرح کرده‏ اند
Views: 102
جهان امروز به مدد انقلاب رسانه و ارتباطات، بسان دهکده ا ي کوچک شده است. اين موضوع به نزديکي ملت ها در حوزه هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ... انجاميده است. اکنون هر موضوعي، معنايي جهاني يافته و تنها منحصر به يک کشور نيست. به عنوان مثال، معضل تروريسم در کشور الجزاير در سال هاي آغازين دهة گذشته، منحصر به اين کشور نمي شد؛ بلکه به خارج از اين کشور نيز سرايت کرد تا جايي که به يک آفت بين قاره اي تبديل شد. اين معضل و معضلات مشابهي مانند بيماري ايدز، آنفلوآنزاي مرغي و ... ، دعوت به تسامح ديني را که معناي گفتگو، همکاري و هماهنگي به همراه خود دارد، امري ضروري و غير قابل انکار مي کند. در اين راستا آنچه که تأسف برانگيز است، ترويج نظرية «جنگ تمدن ها» و تلاش براي جنگ هاي پيشگيرانه است. جنگ هايي که امروزه بزرگترين سردمداران آنها صاحبان تمدن هاي معاصر هستند. اين موضوع، هشداري است که بسياري از انديشمندان؛ از جمله مالک بن نبي، ابو العلاء مودودي و ديگر انديشمندان غربي، در اواخر قرن گذشته نسبت به سقوط اين تمدن ها داده ا ند
Views: 115
عصر حاضر را به سبب رشد و گسترش سريع وسايل ارتباط جمعي از يک سو و امکان ارتباط مجازي و فراتر از مرزهاي جغرافيايي، عصر جهاني شدن ناميده‏اند؛ البته هنوز تعريف مشخصي از جهاني شدن که مورد توافق انديشمندان اين حوزه باشد، وجود ندارد. از سوي ديگر جهاني شدن با واژة ديگري با نام «جهاني سازي» همراه است که بيانگر تلاش جوامع و دولت ها براي نفوذ و تأثيرگذاري بر ساير مجامع در حوزه هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي است. در اين ميان دين مبين اسلام با دعوت جهاني خود، مدعي گسترش اين آيين حيات بخش به سراسر جهان است و در اين راستا نيازمند ابزار و امکاناتي است. به نظر مي‌رسد حج با توجه به ظرفيت‌هايي که دارد، مي‌تواند در جهاني شدن اسلام تأثير به سزايي داشته باشد. در اين مقاله به عنوان مقدمه، تلاش شده است برخي از ابعاد جهاني حج که مي‌تواند در بهره برداري ازظرفيت‌هاي اين فريضة بي بديل در حوزة جهاني شدن، مؤثر باشد، بررسي شود. در قرآن کريم، خانة خدا، خانه‌اي براي تمام انسان‌ها معرفي شده است که در آن امنيت، هدايت و قوام دين و دنيـاي انسان‌ها وجود دارد. و از سوي سوم، مخاطب حج، عموم انسان‌ها هستند. حج کنگره‌اي فراملي، فرا نژادي و فرا مذهبي است که مناسکي با ابعاد جهاني دارد و در نهايت، توحيد مي‌تواند عامل نزديکي ميان تمامي اديان بزرگ الهي باشد که تبلور آن در مراسمم حج هويداست.
Views: 77
همة موجوديت و هستي مسلمانان، به هويت اسلامي آنان بستگي دارد. اگرمسلمانان به هويت خود توجه نداشته باشند و از معارف اصيل دين خود فاصله بگيرند، با مرور زمان، به صورت انسان‌هايي فاقد هويت در آمده، بازيچة سياست‌هاي ابرقدرت‌ها مي‌شوند. لذا دشمنان اسلام همواره سعي و تلاششان در راستاي تضعيف و از بين بردن عناصر هويتي مسلمانان بوده است. حج، از عبادات بزرگ و اثرگذار اسلامي است که همه ساله، اجتماع عظيمي از مسلمانان را در زمان و مکاني واحد گرد هم مي‌آورد. افرادي که در اين چند روز به دور از ماديات و خانه و زندگي و تعلقات مادي گرد هم مي‌آيند، فرصت مناسبي براي تفکر در حقيقت هستي خود و زندگي به دست مي‌آورند و اين مسأله مي‌تواند در ايجاد هويت واحد اسلامي تاثيرگذار باشد. در اين مقاله، به دنبال اين مطلب هستيم که آيا حج با مناسک ويژه‌اي که دارد، مي­تواند در تقويت هويت ديني ـ فرهنگي مسلمانان نقش آفريني کند؟ اساساً کارکرد حج در تقويت عناصر ارزشي و هويت فرهنگي و اسلامي مسلمانان چيست؟ در حقيقت هدف اصلي اين نوشتار بيان کارکردهاي ديپلماسي فرهنگي حج، در تقويت هويت فرهنگي مسلمانان است که خود هويت فرهنگي از عناصر ديپلماسي فرهنگي مي‌باشد. مناسک حج سرشار از دستوراتي است که در راستاي سعادت دنيا و آخرت مسلمين تشريع شده و با شناخت درست اين اعمال و مناسک و انجام صحيح آنها و آشنا شدن به اسرار و معارف مناسک حج و چشيدن ثمرة وحدت بخش اين مناسک، مسلمانان نسبت به هويت ديني و فرهنگي خود دلبستگي پيدا مي‌کنند و قدردان آن مي‌شوند و اين باعث مي‌شود که در جهت نشر و ترويج فرهنگ خود تلاش و کوشش به عمل آورند.
Views: 106
حج جلوه‌اي با شکوه از وحدت و اجتماع مسلمانان است که آثار و منافع مادي و معنوي متعددي دارد. حج مظهر بندگي محض در برابر يکتاي بي‌همتا، و يک‌رنگي و برادري ميان مسلمانان است. در اين مقاله برآنيم با استناد به بيانات قرآن کريم و ائمه معصوم: به گوشه‌اي ازآثار اقتصادي حج بپردازيم. در قسمت نخست به بشارت‌هاي مالي براي انجام دادن حج و عمره اشاره و آثار آن را بر زندگي شخصي حج‌گزار بررسي مي‌کنيم. سپس رابطه شرط استطاعت و مناسک حج را با نوع زندگي اقتصادي فرد بازبيني کرده، در نهايت به ايجاد بازاري مشترک با توجه به اهداف تبعي و عرضي حج مي‌پردازيم.
Views: 244
شرايط براي صهيونيست‌ها از زماني تغيير کرد که حماس اين بار علاوه بر پاسخ موشکي، يک سرباز اسرائيلي را در مرز نوار غزه با استفاده از تک‌تيراندازهاي خود به هلاکت رساند. در هفته‌اي که گذشت، روزهاي ابتدايي و پاياني آن (شنبه 22 تير و جمعه 29 تير) نوار غزه شاهد تنش‌هايي بي‌سابقه بود. در شامگاه شنبه، جنگنده‌هاي صهيونيستي حملات وسيعي به پايگاه‌هاي حماس در نوار غزه انجام دادند. اين حملات از سوي مقاومت حماس با پاسخ کوبنده‌اي روبرو شد. بر اساس آنچه ارتش رژيم صهيونيستي با ارائه آمار جديدي از تبادل آتش روز شنبه با گروه‌هاي مقاومت، اذعان کرد فقط در چند ساعت بيش از 170 راکت و موشک به شهرک‌هاي صهيونيست نشين شليک شد که گنبد آهنين تنها ?? فروند از آن‌ها را هدف قرار داده است.[1
Views: 244
با تصويب اين قانون به نظر مي رسد که جزئياتي بيشتر از طرح معامله قرن دونالد ترامپ در حال نمايان شدن است و بايستي منتظر عملي شدن بيشتر جزئيات آن بود. طرح دونالد ترامپ به کلي دو کشوري بودن را زير سوال مي برد و کشور يهودي بر سرزمين هاي اشغالي را تحکيم مي کند.
Views: 114
بعد از گذشت سه سال از فاجعه حج 1394 و شهادت هزاران انسان بي گناه و شريف در حرم امن الهي در منا، هنوز هم دغدغه اصلي رهبر انقلاب اين است که چرا عربستان حاضر به تن دادن به کميته حقيقت ياب فاجعه منا و پرداخت ديه به خانواده هاي فاجعه ديدگان نمي شود.
Views: 119
يکي از شعارهاي اصلي مبارزان در انقلاب‌هاي مختلف همواره مفهوم استقلال بوده است. در انقلاب اسلامي ايران اين ارزش نيز جايگاه محوري دارد و رهبران اصلي انقلاب و مبارزان و روشن‌فکران انقلابي همواره بر آن تأکيد داشته‌اند چه در دوران مبارزه با نظام ستمشاهي و چه پس از پيروزي انقلاب اسلامي.
Views: 57
جنبش‌هاي اسلامي معاصر از جمله جنبش‌هاي ضد هژمونيکي محسوب مي‌شوند که در فرآيند تکاملي آن‌ها، برخورداري از ايدئولوژي، رهبري کاريزماتيک و تشکيلات سازماني منسجم در ماهيت کنشگري آنان حائز اهميت است. ايدئولوژي، تعيين‌کننده آرمان‌ و استراتژي‌ جنبش‌هاي اسلامي است که در جذب توده‌ها و آماده نمودن آنان براي کنش فعالانه مؤثر است. در اين راستا نقش رهبري در تدوين، تفسير و تحول ايدئولوژي از يک‌سو و برپايي تشکيلات سازماني منسجم و منعطف، جهت هدايت و جذب توده‌هاي مردمي به سمت کنش ديني ـ سياسي قابل توجه است. با توجه به اين‌که دو جنبش اخوان‌المسلمين و حزب‌الله از جمله جنبش‌هاي اسلامي هستند که سابقه چند دهه فعاليت سياسي ـ تشکيلاتي دارند اما به نظر مي‌رسد که جنبش حزب‌الله لبنان به دليل بهره‌مندي از مؤلفه‌هايي چون ايدئولوژي انعطاف‌پذير، ساختار تشکيلاتي منسجم، رهبري کاريزماتيک و استراتژي‌هاي عمل‌گرايانه نسبت به اخوان‌المسلمين در جذب توده‌هاي مردمي و تأثيرگذاري بر عرصه قدرت سياسي، کنش فعالانه‌تر و مؤثرتري را از خود به نمايش گذاشتهاست.
Views: 68
ايده بسياري از تحليل گران اين است که صف بندي و موازنه قدرت موجود در منطقه در حال گرفتن آرايشي جديد به خود است. ايده بسياري از تحليل گران اين است که صف بندي و موازنه قدرت موجود در منطقه در حال گرفتن آرايشي جديد به خود است. موضوعي که نياز به بررسي بيشتر و نگارش راهبردهاي جديد متناسب با اين تغييرات جديد به وجود آمده در منطقه دارد اين است که نقشه جديد استراتژيک منطقه چيست و کنشگران با روندهاي جديدي که در حال رخ دادن است، بايستي چه تصويري از آينده خود داشته باشند.
Views: 92
بر اساس آمار مرکز ملي سلامت 64 هزار آمريکايي در سال 2016 از طريق مصرف بيش از اندازه مواد مخدر جان خود را از دست داده اند. اين تعداد بيشتر از تعدادي است که آمريکا در جنگ ويتنام کشته داد. زماني که به اعتياد در جامعه امروز آمريکا فکر مي کنيد، يک چيز به ذهن مي آيد: فراگيري مواد مخدر. بله اين درست است و مسئله بسيار جدي است. بر اساس آمار مرکز ملي سلامت 64 هزار آمريکايي در سال 2016 از طريق مصرف بيش از اندازه مواد مخدر جان خود را از دست داده اند. اين تعداد بيشتر از تعدادي است که آمريکا در جنگ ويتنام کشته داد. بر اساس اين آمار به طور ميانگين روزانه 175 نفر به همين دليل جان خود را از دست مي دهند. اين بحران از سال 2001 تا کنون هزينه اي حدود يک تريليون دلار براي آمريکا داشته است و تخمين زده شده است که تا سه سال آينده هزينه اي بيشتر از 500 ميليارد دلار داشته باشد.
Views: 112
حقوق فرهنگي توسعه­ نايافته­ ترين حق­ هاي بشري از نظر محتواي هنجاري، دامنه­ اجرا و قابليت اجراي قانوني هستند. در اين زمينه، حق اقليت­ ها و اشخاص متعلق به آن­ها بر مشارکت در زندگي فرهنگي خويش با شدت بيشتري ناديده گرفته شده است. کميته­ حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در 21 دسامبر 2009، تفسير عام شماره­ 21 خود در رابطه با مشارکت در زندگي فرهنگي را صادر کردکه مي­تواند نقطه­ عطفي در حمايت از فرهنگ و حقوق فرهنگي اقليت­ها به شمار آيد. کميته در اين تفسير، از رهگذر ارائه تعريفي واضح از محتوا و دامنه، ذي­نفعان و ماهيت حق و گستره تعهداتي که اجراي حق مذکور بر دولت­هاي عضو بار مي­کند، توانست نقاط مبهم بند (الف)1 ماده­ 15 ميثاق را روشن سازد و به آن معنايي شفاف­تر از پيش دهد و به حقِ بهره­مندي اقليت­ ها و اعضاي آن ­ها از گستره­اي از حقوق فرهنگي که در پيوند يا ناشي از حق مشارکت در زندگي فرهنگي هستند، مفهومي نوين بخشد؛ به نحوي که مي­توان آن را مبناي بالقوه­اي براي حمايت، حراست و ارتقاي فرهنگ و در نتيجه حقوق فرهنگي اقليت­ ها دانست. در اين نوشتار سعي شده است تا دستاوردهاي تفسير عام شماره­ 21 کميته­ مزبور در خصوص حمايت از فرهنگ و حقوق فرهنگي اقليت­ها بررسي شود.
Views: 143
انقلاب اسلامي ايران بزرگ ترين تحول قرن چهاردهم هجري قمري و بيستم ميلادي و نقطه ي عطف در تحولات جهاني است و به تعبير رهبر كبير انقلاب اسلامي امام خميني (رضوان الله تعالي عليه) در وصيت نامه سياسي الهي خويش «اين انقلاب بزرگ كه دست جهان خواران و ستم گران را از ايران بزرگ كوتاه كرد با تأييدات غيبي الهي پيروز گرديد اگر نبود دست تواناي خداوند امكان نداشت» و بنابراين «امانت الهي» و «تحفه ي الهي» و «هديه ي غيبي» و «پديده ي الهي» است «كه از جانب خداوند منان به ملت ايران عنايت شده» و «شك نبايد كرد كه انقلاب اسلامي ايران از همه ي انقلاب ها جداست، هم در پيدايش و هم در كيفيت مبارزه و هم در انگيزه انقلاب».
Views: 123
مقاله ي حاضر، نخست انتفاضه را معنا مي‎كند، آن گاه، زمينه‎هاي پيدايش آن وگروه‎ها و سازمان‎هاي نزديك به انتفاضه را معرفي مي‎نمايد. تأثير انتفاضه بر اسرائيل و ساف، موضوع بحث بعدي است. براي درك عميق تأثير انقلاب‎ اسلامي بر انتفاضه، مروري كوتاه بر روابط ايران دوره ي پهلوي با اسرائيل (رژيم‎ اشغال‎گرقدس‎) صورت مي‎گيرد. بعد از آن تأثيرات انقلاب اسلامي بر اين‎ پديده (مسأله ي فلسطين و انتفاضه‎) موشكافي مي‎شود. در پايان، مقاله با اين‎ سخن به انتهاء مي‎رسد كه تنها راه نجات فلسطين، اسلام است.
Views: 128
باعث خرسندي است كه در اين كنفرانس بزرگ و در اين اجتماع كه نخبگاني از علماي كشورهاي اسلامي به منظور بحث و بررسي مشكلات امروز مسلمانان و راه‌حل آن، گردهم آمده‌اند، به‌طور خلاصه درباره اين موضوع سخن گفته و در اين زمينه سهمي را ايفا نموده و از ديدار و مقاله‌هاي سودمند و باارزش شما بهره‌مند گردم.
Views: 124
مشكل عمده‌ي عوام و خواص مسلمانان اين است كه بين آنان و بيان ايمان، التزام به ايمان و بشارت به ايمان‌شان فاصله افتاده است. از اين مهم‌تر اين كه ايماني دارند كه عمل صالح به دنبال ندارد و ايمان بدون عمل صالح، همچون ابر بي‌بار و درخت بي‌ثمر است.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.