اهل سنت

Picture Gallery

اعضاي شوراي برنامه ريزي و مشاوران دبير نماز عيد قربان سال 1395 مساجد اهل سنت گلستان اعضاي شوراي برنامه ريزي و مشاوران دبير

آخرين شماره نشريات


Lasted Artilce

Views: 83
در اين مقاله، سعي شده است كه تعريف روزه، مخفي بودن روزه و نشانه قوت ايمان بودن آن، درجات روزه، به غنيمت شمردن ماه رمضان، جايگاه شيطان در اين ماه، فوائد روزه، آثار معنوي روزه و همچنين خودسازي و انسان‏سازي در ماه رمضان مورد بررسي قرار گيرد.
Views: 116
خداوند متعال براي انسان مقرّر فرموده است که به اختيار خود و با پيروي از دستورات پيامبران و برنامه هاي آسماني و با کوشش و تلاش پيگير، کسب تعليم و تربيت کند و به مقام شايسته انساني برسد; زيرا سرکشي غرايز حيواني و ظلمات جهل و خواهشهاي نفساني را جز با تربيت
Views: 206
دشمنان اسلام همواره به دنبال يافتن بهانه هايي براي مقابله با اسلام هستند. به غير از تبليغات دروغيني که استعمارگران براي معرفي کردن اسلام به عنوان يک دين خشن و ارتجاعي در دنيا ارائه مي کنند، عملکرد گروه هاي تکفيري هم يکي از مهم ترين عوامل اسلام هراسي در ج
Views: 236
کار نبى مکرم صلى الله عليه و آله بس سترگ بود که اگر حمايت الهى، عصمت پيامبر و همت عالى و دلسوزى و رأفت ايشان نبود شايد هيچ گاه به نتيجه مطلوب نمى رسيد؛ چراکه بايد تغيير بزرگ فرهنگى در زندگى مردمى که همه راه را به بيراهه رفته بودند صورت مى داد.
Views: 231
روش ها و اسلوب پيامبر صلى الله عليه و آله براى فرهنگ سازى اقامه نماز با توجه به اينکه از تمام ظرفيت هاى انتقال ارزش ها بهره برد، توانست تأثيرات عميقى بر فکر، روح و باور مخاطبان بگذارد، به گونه اى که از آنان، که به پرستش بتان عادت کرده بودند، افرادى مقيد
Views: 469
. حضرت فاطمه زهرا (س) آن بانوي بزرگ تاريخ، الگويي برجسته براي زنان جامعه محسوب مي‌شود. از اين رو، زنان جامعه‌ي اسلامي به‌عنوان مربي انسانيت بايستي با تأثيرپذيري از بانوي دو عالم، جايگاه واقعي خود را پيدا کنند
Views: 699
مراحل روز آخرت را براي شما ذكر مي كنيم باشد كه موجب بيداري ما از غفلت، و آمادگيمان جهت آن روز مهم و حساس گردد، و در اين دنيا اعمالي را انجام بدهيم كه در وقت خطرناك و بحراني ما را سود و فايده برساند،
Views: 717
الله تبارک و تعالي انسان را آفريد و در راستاي تکامل او در زمان‌هاي مختلف، اديان سماوي و پيامبران را فرستاد و در آخر، دين اسلام را براي همه‌ي جهانيان بر خاتم پيامبران فروفرستاد
Views: 707
نسان همواره نيازمند ارتباط با پروردگار خويش است. او موجودي است ضعيف که با ارتباط با پروردگار خويش مي تواند به کمال آرامش برسد.
Back   1  -  2  -  3  -  4   Next