اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز سه شنبه، 6 فروردين 1398| 20 رجب 1440

Lasted Artilce

Views: 52
از آنجايي كه قرآن‌كريم منشأ هدايت و راهنمايي تمام جامعه‌ي بشري مي‌باشد، پيامبر(ص) اولين كسي است كه به پيروي از آن و تمسك جستن بدان امر شده است تا اسوه و الگويي براي ديگر افراد امتش باشد
Views: 150
يکي از مسائل مورد مناقشه بين مذاهب اسلامي و جريان وهابيت، موضوع زيارت قبور انبيا، اوليا و مومنين است که وهابي¬ها آن را حرام و غير جايز مي¬پندارند که در برابر آنها، پيروان مذاهب اسلامي با تکيه بر منابع يقيني يعني قرآن و سنت نه تنها اين عمل را حرام نمي¬دانند، بلکه آن را امري مشروع قلمداد مي¬کنند که در رشد و تعالي معنوي زائر بسيار موثر است. ازاين¬رو، زيارت همواره از اعمال پسنديده اسلام بوده و در طول تاريخ، مسلمانان به آن عنايت و اهتمام داشته‌اند. در منابع روايي متعدد از رسول گرامي اسلام(ص) نقل شده است که فرمودند: «مَن زارَ قَبرِي وَجَبَت لَهُ شَفاعَتِي: هر کس مرا زيارت کند، شفاعتم براي او واجب مي¬شود.» (کنزالعمال، ج 15: 651) در اين مقاله، مشروعيت زيارت از ديدگاه مذاهب فقهي اهل سنت (حنفي، مالکي، شافعي و حنبلي) بررسي و تبيين شده است که همه آنها بالاتفاق، به جواز آن تصريح نموده¬اند. در پايان نيز به چند مورد از مکان¬هاي زيارتي اهل سنت اشاره گرديده است.
Views: 129
هيچ شکي نيست که اهل بيت رسول¬الله(ص) در ميان اهل سنت، مقام بلندي دارند و اهل سنت براي آن بزرگواران احترام بسياري قائل هستند و حقوق آنها را آن¬گونه که خداوند در شريعت اسلام قرار داده است رعايت مي¬کنند. آنان را دوست دارند و محبت و موالات شايسته¬اي نسبت به آنان داشته و دارند و به سفارش پيامبر(ص) در خصوص آنان عمل مي¬نمايند؛ همان وصيتي که در روز غدير خم فرمودند: «اذَكِّرُكُمُ اللّهَ في أهلِ بَيتي: شما را درباره رعايت حقوق اهل بيتم سفارش مي¬کنم.» (ابن اثير، ج 2: 140). گفتني است که تمام اهل سنت بر وجوب محبت اهل بيت(ع) و تحريم آزار و بي¬ادبي قولي يا فعلي نسبت به ايشان اتفاق نظر دارند و با افتخار، کتاب¬هاي اهل سنت مملو از مناقب و فضايل اهل بيت(ع) است. محبت و دوستي اهل بيت پيامبر بزرگ اسلام(ص) از مسايل مهمي است که به اتفاق علماي اسلام از نشانه¬هاي ايمان شناخته شده؛ چنان¬که بغض و کينه نسبت به آنان نيز از نشانه¬هاي نفاق شمرده گرديده است بر اين مبنا، اهل سنت در نمازهاي خود به پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) درود مي¬فرستند و نماز را بدون اين درود ناقص مي¬دانند. در خطبه¬هاي نماز جمعه اهل سنت نيز که به زبان عربي خوانده مي¬شود، اين عبارت جزء عبارات اصلي است: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة، وأنّ فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة». همچنين علماي اهل سنت، فاجعه¬اي که در کربلا رخ داد و شهادت امام حسين(ع) را محکوم مي¬کنند. در اين مقاله، جايگاه اهل بيت(ع) از منظر قرآن و سنت فقها و مجتهدين اهل سنت بررسي گرديده است.
Views: 321
عالمان بزرگ و واقع‌گرا و روشن‌ضمير از ديرباز توجه داشته‌اند که بحث‌ها و مناظره‌ها مقايسه‌اي در هر زمينه‌اي که باشد (فقهي، کلامي، اصولي، تفسيري و حديثي) و جز اين‌ها داراي سهم بسزايي در تقريب بين مذاهب اسلامي و نيز در رسيدن به هدف شريعت دارد. ازاين‌روي آنان در زمان‌هاي پيشين در جوهاي سالم و آرام و احترام متقابل و بسيار صميمي و به‌دوراز جمود و تعصب، بحث‌ها و مناظره‌هايي با پيروان مذاهب تطبيقي داشته و با تمام وجود به آن اهميت مي‌دادند. من در بررسي‌هاي خود در اين زمينه يافتم که چه قدر بررسي انديشه‌هاي گوناگون در هر زمينه‌اي که باشد باعث تفاهم و تقارب بين آن‌ها مي‌شود. ابن‌خلدون در مقدمه‌اش مي‌گويد اين علم بسي پرفايده و سودمند است و مباني پيشوايان فقه در ضمن آن شناخته مي‌گردد.
Views: 315
عقل ونقل اقتضا مي کند که امت اسلامي با تمام سلايق وعلايق و فرق آن با هم متحد باشند و در واقع، دوره ي حاضر؛ دوره ي عمل به اصول گوناگون قرآني همچون(اصل کرامت انساني، اصل تاليف قلوب و اخوت ، اصل تقوا و تشريک مساعي، اصل تاکيد بر محوريت مشترک قرآن و سنت نبوي ، اصل امر به معروف ونهي از منکرواصل تمرکز بر دشمنان مشترک) است. امروز همه ي دشمنان يک رشته مطالعات هدفدار و راهبردي و اجرايي را با افقي معين براي ضربه زدن به کيان و تماميت امت اسلامي و وحدت آن آغازکردند.با بررسي ديرينه ي تفرقه و اختلاف در طي قرون متمادي و بويژه نقش آن در چند سال اخير پس از موج بيداري اسلامي و منحرف کردن اين جريان مقدس، درمي يابيم که دشمنان اسلام با داشتن راهبردها و اهداف معين، بخش عظيمي از توان و استعدادهاي امت اسلامي را گرفته و آن را صرف ايجاد درگيري هاي داخلي ميان امت اسلامي بکار بردند تا ضمن غارت ثروت ها و انحراف اذهان امت اسلامي از اصل دشمن مشترک، امنيت متحدان و دست نشانده هاي خويش را تضمين کنند.
Views: 414
اگرچه در مباحث گوناگون کلامي، شيعه و سني اختلافاتي با همديگر دارند، اما مشترکات فراواني در فقه، آنها را به همديگر پيوند مي ‎زند. مهم‎ترين مشترکات اين دو مذهب در مباحث مرتبط با فقه و اصول و مباني اجتهاد عبارت ‎اند از: توحيد و ربوبيت تشريع الهي، نبوت و واحد بودن دين و شريعت، خاتميت دين، جامعيت شريعت اسلامي و حجيت منابع چهارگانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل). اين دو فرقه در اين اصول اشتراک ديدگاه عميقي دارند. اگرچه آنها در فروعات يا در تفاسير آن ديدگاه‎هاي گاه متفاوتي اتخاذ مي‎کنند، با اين وجود در اصل آن هيچ اختلافي ندارند. اين اشتراکات فرصت خوبي است تا ضمن تحقق تقريب فقهي، تقريب فکري بين آحاد جامعه اسلامي نيز تحقق يابد.
Views: 369
هم‌گرايي و تقريب از مهم‌ترين راهبردها و سياست‌هايي است که جهان اسلام را به مرحلة تعادل و تعامل مي‌رساند. از اين‌رو بسياري از بزرگان شيعه و سني در جهت تحقق تقريب مذاهب اسلامي تلاش کرده و راه‌کارهايي پيش راه امت اسلامي قرار داده‌اند. يکي از جدي‌ترين حاميان تقريب امام موسي صدر بود و اين امر مهم در صدر اقدامات اصلاحي و نوگرايانه ايشان در لبنان و جهان اسلام قرار داشت. امام موسي صدر که جايگاه رفيعي در ميان علماي امت اسلامي داشت، در هر فرصتي اين هدف مصلحانه را پيگيري مي‌کرد. ايشان در اين زمينه فعاليتي چشم‌گير و گسترده داشت و با ايراد سخنراني، ديدار و گفت‌وگو با انديشمندان جهان اسلام، شرکت در کنفرانس‌ها و مجامع اسلامي، ارائه مقاله در موضوعات مرتبط با امت اسلامي و مکاتبه با علماي اسلام در پي القاي روحية هم‌گرايي به امت اسلام بود. راه‌کارهاي وحدت‌جويانة ايشان از جمله موضوعات بديع و بکري است که توجه و تمسک به آن مسير پرفروغي را براي ما مي‌گشايد. از جملة اين راه‌کارها مي‌توان توجه به همکاري‌هاي فقهي، وحدت فقهي شعائر اجتماعي، و اقدامات عملي اشاره کرد که در اين مقاله بدان‌ها پرداخته‌ايم.
Views: 359
اين نوشتار، به تبيين دانش «آينده‌پژوهي» و چشم انداز‌هاي فراروي جهان اسلام و گزارش و بررسي کتاب وحدت جهان اسلام با چشم‌انداز آينده مي‌پردازد. اين کتاب، توسط دکتر سيد يحيي صفوي تدوين شده و در برگيرنده چهار فصل و سه ضميمه است که در اين نوشتار، مهم‌ترين مباحث آن را ارزيابي خواهيم کرد.
Views: 391
وحدت‌گرايان اسلامي از«ملي‌گرايي»،به دليل نقش آن در ايجاد تفرقه و نزاع‌ ميان مسلمانان و تجزيهء سرزمين‌هاي اسلامي،بدين مي‌باشند،ملي‌گرايان نيز به دليل برداشت نادرست از مفهوم«وحدت اسلامي»،آن را مساوي با ناديده‌ گرفتن وفاداري‌ها و منافع ملي و مذهبي ملل مسلمان به نفع تشکيل«امت‌ واحدهء اسلامي»مي‌پندارند؛بنابراين هر دو گروه،جمع ميان«ملي‌گرايي»و «وحدت اسلامي»را غيرممکن مي‌دانند. در اين پژوهش برآنيم که با بررسي حيات سياسي پيامبر(ص)و امام‌ علي(ع)،تجربهء تاريخي ملل اروپا براي تشکيل اروپاي واحد،نگرش‌ مفهوم‌شناسانه به مفهوم«ملي‌گرايي»و«وحدت اسلامي»و هم‌چنين توجه به‌ دو نظريهء«هويت‌هاي جمعي»در جامعه‌شناسي و«همگرايي»در روابط بين‌الملل؛امکان جمع ملي‌گرايي با فراملي‌گرايي(وحدت اسلامي)رابيازماييم.
Views: 371
بايد بدانيم زماني که بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) به همه‌ي مسلمانان جهان توصيه مي‌کنند که اختلافات را کنار بگذارند و دست برادري به يکديگر دهند.[1] يا زماني که مي‌فرمايند کلمه‌ي لااله الا الله، بايد محور وحدت مسلمانان باشد تا همه زير اين چ‌تر به امتي واحد تبديل شوند.[2] همچنين در آن هنگام که مي‌فرمايند نه تنها پيامبر خاتم بلکه همه‌ي پيامبران از ابتدا تا انتها پيام آور دوستي و اخوت بوده‌اند. هرگز مرادشان اين نبوده است که شيعيان به اعتقادات اهل سنت در آيند و يا برعکس اهل سنت به معتقدات شيعه بگروند. بلکه مراد اين است که با وجود اختلافات کلامي، فقهي و... که در ميان فرق مختلف اسلامي، اما اين فرق نقاط مشترک و تفاهم بيشتري نسبت به نقاط اختلاف دارند، که براي مقابله با دشمنان اسلام بايد بر آن متمرکز گردند.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.