اهل سنت

Lasted Artilce

Views: 10
اين مقاله با موضوع «اتحاد ملي و انسجام اسلامي از ديدگاه قرآن کريم»، درتلاش است آياتي از قرآن کريم را درباره ضرورت اتحاد ميان مسلمانان و دوري از اختلاف و تفرقه، مورد بررسي قرار دهد و براي اين منظور از منابع معتبري همچون «صحيفه امام خميني (ره)»، «يادداشت هاي استاد مطهري»، «کتاب وحدت»، برخي از تفاسير شيعه و اهل سنت و ... استفاده شده است. از بارزترين آياتي که در مورد وحدت مورد بررسي قرار گرفته، شعار وحدت آفرين «... وَ أعتَصِمُوا بِحَبلِ اللهِ جَميعاً وَ لا تَفَرَّقُوا...» (1) مي باشد که حامل پيام هاي مهم و سرنوشت سازي براي مسلمانان جوامع مختلف است. در ادامه مقاله، چند نمونه از عوامل زمينه ساز اختلاف و تفرقه در بين مسلمانان ذکر شده، پس از آن برخي از زمينه اي ايجاد وحدت عنوان گشته و قسمت آخر مقاله نيز با بياناتي ارزنده از امام خميني (ره) در مورد لوازم ايجاد وحدت ميان مسلمانان، مزّين شده است.
Views: 6
شمار روزنامه نگاراني که آوازه شان از مرزهاي موسسه و کشور خودشان فراتر مي رود و به عنوان روزنامه نگاراني در سطح جهاني شناخته مي شوند، فراوان نيست که محمد حسنين هيکل در زمره نخستين همين کسان است. او از جمله انديشمندان مسلمان جهان عرب بود که نظراً و عملاً در راستاي تقريب مذاهب قدم برمي داشت و يکي از دوستداران و علاقمندان ايران و امام خميني و همراه و آشناي با جريان انقلاب اسلامي ايران بود. يک ايران شناس مطرح که هم در دوران ملي شدن صنعت نفت در کشورمان حضور داشت و گزارش هاي اين واقعه را به جمال عبدالناصر، رئيس جمهور وقت مصر ارسال مي کرد و هم در روزهاي اوج انقلاب اسلامي و در خدمت رهبر کبير انقلاب. او چندين بار در پاريس و ايران به ديدار امام آمده و مصاحبه کرده بود.
Views: 6
امروزه اقتصاد فراتر از معيشت و دادوستد مطرح است. نقش آن در اقتدار آفريني براي اقوام و ملتها، روشن و آشکار است. اقتصاد جهاني برخلاف آوازه زيبايش، به دنبال تسهيل متعادل مبادلات بين‌المللي براي همه کشورها نيست، بلکه هدف آن ايجاد محدوديت و بهره‌کشي از ملتهاي ضعيف‌تر است. در اين ميان، هدف از تشکيل اتحاديه‌هاي اقتصادي، براي کشورهاي سلطه‌گر در راستاي سلطه بيشتر و براي ساير کشورها، دفاع از حقوق و منافع تجارت، توليد و سرمايه ملي است. موضوع اين پژوهش بررسي مباني هم‌گرايي اقتصادي جهان اسلام است، از اين رو، آياتي از قرآن که بر لزوم وحدت و هم‌گرايي، آمادگي همه جانبه در مقابل دشمن و حفظ عزت مؤمنان دلالت دارند و آيه نفي سبيل و رواياتي از قبيل: حمايت پيامبر(ص) از تشکيل بازار در مدينه، ممنوعيت صرافي براي اهل ذمه در برهه‌اي از زمان، منع استفاده از کالاي اساسي خارجي و لزوم خودکفايي مسلمانان، مورد بررسي قرار مي‌گيرند و اين نتيجه حاصل مي‌شود که ضرورت تشکيل «اتحاديه اقتصادي جهان اسلام» با توجه به نيازهاي جامعه، غيرقابل انکار است.
Views: 11
توجه به عناصر دروني طرح تقريب هدف اساسي اين مقاله است و در آن تعديل‌هايي که لازم است براي کارآمد سازي طرح تقريب مد نظر قرار گيرد، بررسي مي‌شود . مشکلات ناشي از مفهوم تقريب و ايرادهاي آن ، مسئله اختلافات مذهبي و ساز و کارهاي موجود، از جمله مسائلي است که مورد توجه قرار گرفته و فرا افکني مشکلات و مرتبط ساختن آنها به کساني غير از مسلمانان در برخي موارد، از جمله راه کارهاي ناکارآمد و غلط معرفي مي‌شود . توجه به نيازهاي معرفتي و اجتماعي و مسائل سياسي ، انحراف از هدف اصلي تقريب و تلاش هر يک از طرفداران آن براي حق جلوه دادن خود ، مشکلات برخاسته از وابستگي مذهبي و ديني اقليت‌ها در کشورهاي مسلمان در ادامه و مطرح شده است. نگارنده سپس با بررسي موانع تقريب و توجه دادن به سخنان بزرگان ديني در اين خصوص ، موانع و مشکلات ديگري را که مانع تحقق تقريب است مطرح مي‌کند. هم چنين لزوم توجه به حج و جمعيت عظيمي از مسلمانان که در ايام حج راهي صحراي عرفات و سرزمين مکه مي‌گردند و امکان استفاده بهينه از اين شرايط در جهت تحقق اهداف تقريب، از مسائل مهمي است که در اين مقاله مطرح و بررسي شده است .
Views: 16
«تفسير القرآن الکريم»تأليف شيخ محمود شلتوت از جمله تفاسيري است که‌ حلقهء اتصال بين تفاسير سنتي و تفاسير جديد به شمار مي‌آيد.مؤلف در عين حال‌ که همچون متقدمان به بحث‌هاي سنتي تفسيري پرداخته،نيازهاي جديد و مقتضيات زمان و مکان را نيز مورد توجه قرار داده است.اين تفسير قرن چهاردهم‌ هجري که از نثر ادبي قوي برخوردار است به جاي توضيح يکايک آيات هرسوره‌ به مقاصد اصلي آن‌ها مي‌پردازد و فراهم کردن زمينه‌هاي تقريب و وحدت اسلامي‌ از اهداف عمدهء آن محسوب مي‌شود.پرهيز از خلط فرضيه‌ها و نظريه‌هاي علمي‌ با تفسير،و نقد چنين گرايشي از ويژگي‌هاي ديگري است که در«تفسير القرآن‌ الکريم»جلب توجه مي‌کند.مقالهء حاضر به معرفي اين تفسير معاصر و روش‌ تفسيري آن مي‌پردازد.
Views: 13
تقريب اديان، ازجمله مسائلي است که برخي عالمان دين در طول تاريخ براي تحقق آن تلاش بسيار نموده‌اند. در وراي فعاليت‌هاي تقريبي، مباني معرفتي مختلفي وجود دارد که با توجه به آن، تجليات متفاوتي در حوز? عمل آشکار خواهد شد. شفاف‌سازي و تأکيد بر مباني صحيح تقريب، مي‌تواند زمينه‌ساز ارتقا و گسترش فضاي تقريبي ميان پيروان اديان الهي گردد. يکي از پرچم‌داران اين عرصه، امام موسي صدر مي‌باشد. اين پژوهش تلاش دارد با واکاوي سخنان و آثار ايشان، مباني معرفتي وي را در سه حوز? هستي‌شناسي، دين‌شناسي و انسان‌شناسي بازشناسايي نمايد. هم‌گرايي تمام هستي، نگاه متعالي به حقيقت دين و توجه به کرامت انسان، ازجمله مباني معرفتي امام موسي صدر در اين سه حوزه به‌شمار مي‌رود.
Views: 14
با عنايت به اينکه اخوان‌المسلمين به عنوان جنبشي تأثيرگذار و پرطرفدار، در بيش از هفتاد کشور فعاليت فکري، فرهنگي و سياسي داشته و دارد، شناخت مباني فکري و از جمله مباني انسان‌شناختي آنها اهميت فراواني دارد. انسان در تفکر اخوان‌المسلمين آفريده خداوند، موجودي دوبعدي مرکب از جسم و روح، داراي توانمندي‌هاي عظيم و برخوردار از کرامت ذاتي است. از اين‌رو متفکران اخواني به برخورداري انسان‌ها از حقوقي همچون تساوي و برابري، آزادي و احترام متقابل باور دارند. به تبع اين باور، پيشگامي در تقريب مذاهب و اجتناب از تکفير ساير فرق اسلامي از دستاوردهاي اخوان‌المسلمين است که پايه‌گذار اين جريان، حسن البنا، از مؤسسان «دارالتقريب بين المذاهب» بود. نوشتار حاضر با بررسي منابع کتابخانه‌اي و گردآوري داده‌هاي مرتبط با موضوع و تحليل آنها به روش توصيفي ‌ـ ‌تحليلي مباني انسان‌شناختي اين جنبش و نقش آن در دستاورد مسئله «تقريب» را بررسي کرده است.
Views: 64
با گرايش‌هاي جهاني به اين شيوه و گفتگوي تمدنها و فرهنگ و اديان، به بار آورده است.واقعيت اينست كه همة متون اسلامي و مفاهيم و احكام شرعي و اظهارات و سخنان پيشوايان و علما و نيز رفتار آنان در جهت بكارگيري اين شيوه و ايجاد زمينه‌اي براي تحقق چنين نتايجي است.ما ضمن به فال نيك گرفتن اين مسئله، معتقد به لزوم تعميق و ژرفا بخشيدن آن در اذهان و جانها هستيم زيرا آنرا در عين حال گرايشي علمي، رواني و اخلاقي تلقّي مي‌كنيم كه در پي فراتر رفتن انسان مسلمان از اختلاف نظرهاي خود با ديگران و چشم‌پوشي از پيامدهاي اين اختلاف‌ها و مقتضيات تنوّع در رفتار و نيل به مواضع يگانه‌اي در برابر چالش‌هاي بزرگ فراروي امت و نيز در برابر مسايل داخلي است كه خود از لوازم و ابزارهاي شخصيت يگانة آنست.اين روند ژرفابخشي، مستلزم هر آن كارهايي است كه مي‌تواند گرايش و تمايل به نزديكي و از آنجا تفاهم و همدلي را به ملكه و اخلاق اجتماعي اصيل و عامي تبديل سازد كه با وجود آن هر آن صداي ضد "تقريبي" و "دور ساز" را به حالتي غير عادي و خروج از جمع و سازي خارج از نت و حركتي نامأنوس و مشمئز كننده جلوه‌گر سازد.اين هدف زماني محقق مي‌شود كه علما و انديشمندان، در وهلة نخست اين ايده را اولاً كاملاً درك كنند و با آن خو بگيرند و ثانياً تاريخ و پيامدهاي آن بر روند حركت تاريخي و تمدني امت را مورد بررسي و مطالعه قرار دهند و ثالثاً توده‌هاي مردم را نسبت به آن و آثاري كه در پي دارد، آگاه سازند و ايده را به اقدام عملي ملموس و روزانه‌اي تبديل نمايند تا آن ملكه را تحقق بخشد و اخلاق مطلوب را فراگير سازد
Views: 61
به رغم اين که" مرحوم حسن البنا" خود در شمار علماي الازهر نبود ولي از شخصيت انقلابي بسيار جذابي برخوردار بود و تأثير بسيار ژرفي بر ديگران داشت ؛ نمونه اي از اين اثرگذاري در خاطرات شيخ محمد تقي قمي از " جماعت التقريب" است که به درازا از وي سخن مي گويد و زماني که نام او را مي برد و درباره اش مي نويسد ، نوعي نشاط و پويايي در سخنش شکل مي گيرد ، گويا پويايي و نشاط " شهيد حسن البنا" به تمام وجودش نيز سريان پيدا مي کند ؛ او مي گويد: «حسن البنا از علماي الازهرنبود ، هيچ رابطه اي نيز با شيوخ الازهر نداشت ولي به لحاظ تحرک و نشاط و همت و برنامه ريزي و اخلاص ، همچون کوهي استوار و سر به فلک کشيده بود و با اين ويژگي هاي سترگ توانست به ميان جوانان دانشگاهي راه يابد و در آنها اثر گذارد ؛ او نسل پرهيزگار ، مجاهد ، پاکدامن و با فرهنگ اسلامي و کاملا آگاه و روشني را پرورش داد . او با توجه به هدف بازگرداندن امت اسلامي به عزت و کرامت و موقعيت تاريخي گذشته که با تمام وجود با آن زندگي مي کرد و در تار و پود وجودش تنيده شده بود ، همواره به " تقريب مذاهب اسلامي " مي انديشيد و همين روح تقريبي به جماعت اخوان المسلمين نيز که خود تأسيس کرده و پرورانده و حرکتش را زير نظر داشت سرايت کرده بود و اين تأثير و آثار آن تا به امروز نيز ميان جماعت هاي " اخوان المسلمين" پا برجاست ؛ چه تنها جماعت " سلفي" که تعصب هاي فرقه اي را نفي مي کند و روابط خود با ديگران را بر اساس اسلام و نه مذهب ، پي ريزي مي کند و به اختلاف هاي فرقه اي و مذهبي ، توجهي نمي کند ، همين جماعت " اخوان المسلمين" است.»
Views: 60
شكي نيست كه شيوه رفتاري اميرمؤمنان با خلفاي هم عصر خويش ونيز سفارشات ائمه معصومين عليهم السلام به شيعيان علاوه بر همه ريشه هاي قرآني مبتني بر يك اصل اساسي بوده وآن تقدم مصالح امت اسلام بر مصالح ومنافع شخصي، گروهي وحتي مذهبي. امروزه نيز كه تهاجم و تكالب استكبار بر امت اسلام سراسر جهان اسلام از شرق آسيا تا غرب افريقا و در خود آمريكا و اروپا اقليت هاي اسلامي را فرا گرفته و به اصطلاح دشمن بيخ گوش ما در كمين نشسته قطعا مصلحت ما در ائتلاف، ترك منارعه، همكاري وتعاون است نه در اختلافو تنازع و خرده گيري از يكديگر. اين شيوه اي است كه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني قدس الله نفسه الزكية پيوستهبه آن سفارش مي فرمودند و در فتاوايايشان مخصوصا پيرامون احكام حج، نماز جماعت و… پايبنديبه آن كاملا آشكار و روشن است.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next