اهل سنت

Lasted Artilce

Views: 18
بايد بدانيم زماني که بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) به همه‌ي مسلمانان جهان توصيه مي‌کنند که اختلافات را کنار بگذارند و دست برادري به يکديگر دهند.[1] يا زماني که مي‌فرمايند کلمه‌ي لااله الا الله، بايد محور وحدت مسلمانان باشد تا همه زير اين چ‌تر به امتي واحد تبديل شوند.[2] همچنين در آن هنگام که مي‌فرمايند نه تنها پيامبر خاتم بلکه همه‌ي پيامبران از ابتدا تا انتها پيام آور دوستي و اخوت بوده‌اند. هرگز مرادشان اين نبوده است که شيعيان به اعتقادات اهل سنت در آيند و يا برعکس اهل سنت به معتقدات شيعه بگروند. بلکه مراد اين است که با وجود اختلافات کلامي، فقهي و... که در ميان فرق مختلف اسلامي، اما اين فرق نقاط مشترک و تفاهم بيشتري نسبت به نقاط اختلاف دارند، که براي مقابله با دشمنان اسلام بايد بر آن متمرکز گردند.
Views: 17
گذشت شصت و پنج سال از شکل‌گيري "جماعة‌التقريب بين‌المذاهب الاسلامية" که دارالتقريب را در سال ????م. در قاهره تأسيس کرد و با گذشت بيست سال از تأسيس "مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي" در سال ????م. (در جمهوري اسلامي ايران) و سپري شدن نه (?) سال از تدوين و تصويب"استراتژي تقريب مذاهب اسلامي" در سال ????م. از سوي کنفرانس سران اسلامي، مناسبت شايسته‌اي براي درنگ در روند "تقريب" و پيامدهاي آن بر اوضاع جهان اسلام طي اين دهه‌ها و بويژه در مرحله کنوني براي نتيجه‌گيري‌هايي است که مي‌توان آنها را در پرتو متغيرهاي پياپ? که جهان بطورکلي و جهان اسلام بطور خاص بخود مي‌بيند، مورد ارزيابي و تأمل قرار داد.
Views: 15
تحقيق حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌اي و به روش توصيفي ـ تحليلي، به بررسي اهميت و جايگاه وحدت از ديدگاه امام علي(ع) مي‌پردازد. نگاه امام علي(ع) به موضوع وحدت، نگاهي راهبردي و سرشار از عشق و علاقه است و اشاره حضرت به مواردي نظير نياز دروني و اجتماعي، تحقق‌يابي بخش عمده‌اي از آموزه‌هاي ديني و سعادت‌يابي جامعه اسلامي به واسطه آن، جايگاه و اهميت ويژه مقوله وحدت را در نگاه ايشان نمايان مي­سازد. روح وحدت‌آميز تعاليم الهي، نعمتي پرارج و پربها و ضرورت شکرگزاري آن، عزت‌آفريني، برکت‌آوري، وجود دشمنيها و غيره از جمله مواردي است که امام علي(ع) در تشريح فلسفه و چرايي ضرورت وحدت به آنها اشاره کرده است
Views: 26
اين مقاله با موضوع «اتحاد ملي و انسجام اسلامي از ديدگاه قرآن کريم»، درتلاش است آياتي از قرآن کريم را درباره ضرورت اتحاد ميان مسلمانان و دوري از اختلاف و تفرقه، مورد بررسي قرار دهد و براي اين منظور از منابع معتبري همچون «صحيفه امام خميني (ره)»، «يادداشت هاي استاد مطهري»، «کتاب وحدت»، برخي از تفاسير شيعه و اهل سنت و ... استفاده شده است. از بارزترين آياتي که در مورد وحدت مورد بررسي قرار گرفته، شعار وحدت آفرين «... وَ أعتَصِمُوا بِحَبلِ اللهِ جَميعاً وَ لا تَفَرَّقُوا...» (1) مي باشد که حامل پيام هاي مهم و سرنوشت سازي براي مسلمانان جوامع مختلف است. در ادامه مقاله، چند نمونه از عوامل زمينه ساز اختلاف و تفرقه در بين مسلمانان ذکر شده، پس از آن برخي از زمينه اي ايجاد وحدت عنوان گشته و قسمت آخر مقاله نيز با بياناتي ارزنده از امام خميني (ره) در مورد لوازم ايجاد وحدت ميان مسلمانان، مزّين شده است.
Views: 18
شمار روزنامه نگاراني که آوازه شان از مرزهاي موسسه و کشور خودشان فراتر مي رود و به عنوان روزنامه نگاراني در سطح جهاني شناخته مي شوند، فراوان نيست که محمد حسنين هيکل در زمره نخستين همين کسان است. او از جمله انديشمندان مسلمان جهان عرب بود که نظراً و عملاً در راستاي تقريب مذاهب قدم برمي داشت و يکي از دوستداران و علاقمندان ايران و امام خميني و همراه و آشناي با جريان انقلاب اسلامي ايران بود. يک ايران شناس مطرح که هم در دوران ملي شدن صنعت نفت در کشورمان حضور داشت و گزارش هاي اين واقعه را به جمال عبدالناصر، رئيس جمهور وقت مصر ارسال مي کرد و هم در روزهاي اوج انقلاب اسلامي و در خدمت رهبر کبير انقلاب. او چندين بار در پاريس و ايران به ديدار امام آمده و مصاحبه کرده بود.
Views: 11
امروزه اقتصاد فراتر از معيشت و دادوستد مطرح است. نقش آن در اقتدار آفريني براي اقوام و ملتها، روشن و آشکار است. اقتصاد جهاني برخلاف آوازه زيبايش، به دنبال تسهيل متعادل مبادلات بين‌المللي براي همه کشورها نيست، بلکه هدف آن ايجاد محدوديت و بهره‌کشي از ملتهاي ضعيف‌تر است. در اين ميان، هدف از تشکيل اتحاديه‌هاي اقتصادي، براي کشورهاي سلطه‌گر در راستاي سلطه بيشتر و براي ساير کشورها، دفاع از حقوق و منافع تجارت، توليد و سرمايه ملي است. موضوع اين پژوهش بررسي مباني هم‌گرايي اقتصادي جهان اسلام است، از اين رو، آياتي از قرآن که بر لزوم وحدت و هم‌گرايي، آمادگي همه جانبه در مقابل دشمن و حفظ عزت مؤمنان دلالت دارند و آيه نفي سبيل و رواياتي از قبيل: حمايت پيامبر(ص) از تشکيل بازار در مدينه، ممنوعيت صرافي براي اهل ذمه در برهه‌اي از زمان، منع استفاده از کالاي اساسي خارجي و لزوم خودکفايي مسلمانان، مورد بررسي قرار مي‌گيرند و اين نتيجه حاصل مي‌شود که ضرورت تشکيل «اتحاديه اقتصادي جهان اسلام» با توجه به نيازهاي جامعه، غيرقابل انکار است.
Views: 25
توجه به عناصر دروني طرح تقريب هدف اساسي اين مقاله است و در آن تعديل‌هايي که لازم است براي کارآمد سازي طرح تقريب مد نظر قرار گيرد، بررسي مي‌شود . مشکلات ناشي از مفهوم تقريب و ايرادهاي آن ، مسئله اختلافات مذهبي و ساز و کارهاي موجود، از جمله مسائلي است که مورد توجه قرار گرفته و فرا افکني مشکلات و مرتبط ساختن آنها به کساني غير از مسلمانان در برخي موارد، از جمله راه کارهاي ناکارآمد و غلط معرفي مي‌شود . توجه به نيازهاي معرفتي و اجتماعي و مسائل سياسي ، انحراف از هدف اصلي تقريب و تلاش هر يک از طرفداران آن براي حق جلوه دادن خود ، مشکلات برخاسته از وابستگي مذهبي و ديني اقليت‌ها در کشورهاي مسلمان در ادامه و مطرح شده است. نگارنده سپس با بررسي موانع تقريب و توجه دادن به سخنان بزرگان ديني در اين خصوص ، موانع و مشکلات ديگري را که مانع تحقق تقريب است مطرح مي‌کند. هم چنين لزوم توجه به حج و جمعيت عظيمي از مسلمانان که در ايام حج راهي صحراي عرفات و سرزمين مکه مي‌گردند و امکان استفاده بهينه از اين شرايط در جهت تحقق اهداف تقريب، از مسائل مهمي است که در اين مقاله مطرح و بررسي شده است .
Views: 23
«تفسير القرآن الکريم»تأليف شيخ محمود شلتوت از جمله تفاسيري است که‌ حلقهء اتصال بين تفاسير سنتي و تفاسير جديد به شمار مي‌آيد.مؤلف در عين حال‌ که همچون متقدمان به بحث‌هاي سنتي تفسيري پرداخته،نيازهاي جديد و مقتضيات زمان و مکان را نيز مورد توجه قرار داده است.اين تفسير قرن چهاردهم‌ هجري که از نثر ادبي قوي برخوردار است به جاي توضيح يکايک آيات هرسوره‌ به مقاصد اصلي آن‌ها مي‌پردازد و فراهم کردن زمينه‌هاي تقريب و وحدت اسلامي‌ از اهداف عمدهء آن محسوب مي‌شود.پرهيز از خلط فرضيه‌ها و نظريه‌هاي علمي‌ با تفسير،و نقد چنين گرايشي از ويژگي‌هاي ديگري است که در«تفسير القرآن‌ الکريم»جلب توجه مي‌کند.مقالهء حاضر به معرفي اين تفسير معاصر و روش‌ تفسيري آن مي‌پردازد.
Views: 19
تقريب اديان، ازجمله مسائلي است که برخي عالمان دين در طول تاريخ براي تحقق آن تلاش بسيار نموده‌اند. در وراي فعاليت‌هاي تقريبي، مباني معرفتي مختلفي وجود دارد که با توجه به آن، تجليات متفاوتي در حوز? عمل آشکار خواهد شد. شفاف‌سازي و تأکيد بر مباني صحيح تقريب، مي‌تواند زمينه‌ساز ارتقا و گسترش فضاي تقريبي ميان پيروان اديان الهي گردد. يکي از پرچم‌داران اين عرصه، امام موسي صدر مي‌باشد. اين پژوهش تلاش دارد با واکاوي سخنان و آثار ايشان، مباني معرفتي وي را در سه حوز? هستي‌شناسي، دين‌شناسي و انسان‌شناسي بازشناسايي نمايد. هم‌گرايي تمام هستي، نگاه متعالي به حقيقت دين و توجه به کرامت انسان، ازجمله مباني معرفتي امام موسي صدر در اين سه حوزه به‌شمار مي‌رود.
Views: 28
با عنايت به اينکه اخوان‌المسلمين به عنوان جنبشي تأثيرگذار و پرطرفدار، در بيش از هفتاد کشور فعاليت فکري، فرهنگي و سياسي داشته و دارد، شناخت مباني فکري و از جمله مباني انسان‌شناختي آنها اهميت فراواني دارد. انسان در تفکر اخوان‌المسلمين آفريده خداوند، موجودي دوبعدي مرکب از جسم و روح، داراي توانمندي‌هاي عظيم و برخوردار از کرامت ذاتي است. از اين‌رو متفکران اخواني به برخورداري انسان‌ها از حقوقي همچون تساوي و برابري، آزادي و احترام متقابل باور دارند. به تبع اين باور، پيشگامي در تقريب مذاهب و اجتناب از تکفير ساير فرق اسلامي از دستاوردهاي اخوان‌المسلمين است که پايه‌گذار اين جريان، حسن البنا، از مؤسسان «دارالتقريب بين المذاهب» بود. نوشتار حاضر با بررسي منابع کتابخانه‌اي و گردآوري داده‌هاي مرتبط با موضوع و تحليل آنها به روش توصيفي ‌ـ ‌تحليلي مباني انسان‌شناختي اين جنبش و نقش آن در دستاورد مسئله «تقريب» را بررسي کرده است.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next