اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز جمعه، 3 اسفند 1397| 17 جمادي الثاني 1440

Lasted Artilce

Views: 110
بدون ترديد پديدة تکفير در دورة معاصر، اگر چه امتداد تکفير در دوره­ هاي گذشته است ـ پديده ­اي که در قرن سوم و چهارم هجري با اقدامات برخي افراطي ­ها، به ويژه افراطي ­هاي حنبلي مذهب اوج گرفت ـ اما از اوايل قرن کنوني شدت بيشتري يافته و در ده سالة اخير به اوج خود رسيده است. اين پديده، ساية شوم خود را بر روي کشورهاي اسلامي گسترانيد و به پديده ­ا ي مطرح تبديل گرديد که نام آن همواره با کشتارهاي هولناک همراه است. جوانان مجنون و شورشي به آن روي آورده ­ا ند و برخي مؤسسات و مدارس ديني، اذهان اين جوانان را آکنده از تفکرات افراطي و سينه ­هاي آنان را مالامال از کينه و نفرت به ديگر مسلمانان، به ويژه نفرت از پيروان مکتب اهل بيت: کرده­ ا ند. در ادامه، دست اين جوانان را براي کشتار جمعي و ذبح مردان و زنان و کودکان و کهنسالان در کشورهاي عراق، يمن، پاکستان، سوريه، افغانستان و... باز گذاشته ­ا ند. متعصبان ساده انگار و سطحي نگر نيز که با سياستمداران جهان، پيماني شيطاني بسته و کرسي­ ها و جايگاه ­هاي بلند افتاء و ارشاد را کسب کرده­ ا ند، با صدور فتواهاي کورکورانه، جان، مال و آبروي مردم را مباح شمرد ه ­ا ند
Views: 61
با توجه به بزرگي و اهميت حادثة منا و روايات گوناگون در مورد آن، شنيدن جزئيات و حواشي ماجرا از زبان کسي که از نزديک شاهد حادثه بوده و تا پاي مرگ پيش رفته است، جالب و شنيدني است:
Views: 95
فاجعه منا و عمق آثار فردي، اجتماعي، داخلي و بين‌المللي آن، فراتر از يک مسئلة معمولي است و گذشت زمان هم نمي‌تواند آن را به فراموشي بسپارد. اين فاجعه آن‌گاه عميق‌تر خود را نشان مي‌دهد که با دولتي بايد طرف شد که علي رغم ادعاهاي زياد، به ابتدايي‌ترين قواعد حقوقي اعتقادي ندارد. از جنگ در يمن و استفاده بي‌رويه از هواپيماهاي نظامي گرفته تا نوع نگاه به ساير مسلمانان، همگي حاکي از اين مهم است. اين دولت حتي به آموزه‌هاي اسلامي در مورد تمامي مسلمانان نيز باور ندارد. با همة اين اوصاف دلايل متعدد حقوقي و فقهي وجود دارد که اثباتگر مسئوليت دولت عربستان در اين فاجعه است. با اثبات مسئوليت بين‌المللي مي‌توان با استفاده از راهکارهاي حقوقي و سياسي، اين دولت را وادار به پاسخگويي کرد. يافته تحقيق با رويکرد به حقوق بين‌الملل، نشان مي‌دهد مسير پيش رو، هموار نيست، ولي بن‌بست هم نيست. ابزارها و راهکارهاي مختلف سياسي و حقوقي و البته در حد ضرورت و بدون ورود به شرايط جزئي، در اين نوشتار مورد توجه قرار گرفته است.
Views: 61
عملکرد ناموفّق آل سعود در مقام توليت خانة خدا، به جهت مطابق نبودن با موازين اسلام و صريح آيات قرآن، چالش­هاي متعددي را در منطقه ايجاد نموده و اعتراض جهان اسلام را برانگيخته است. معيارهايي چون، رعايت تقواي الهي، توانمندي در ايجاد يا حفظ امنيت زائران، اهتمام به سنّت برائت از مشرکين و ديگر شعائر اسلامي، توانمندي در حفظ وحدت امّت اسلامي، توانمندي در هموار نمودن مسير براي حضور حجاج در مراسم حج و توانمندي در حفظ و تقويت روحية عبوديت و بندگي که از اهداف اصلي و فلسفة حج مي­باشد، از جمله شرايط متوليان حج در قرآن کريم دانسته شده است. اين در حالي است که اکثر اين موازين را در عملکرد توليت فعلي حج نمي­توان مشاهده نمود. عدم تطبيق عملکرد آل سعود با معيارهاي ارائه شده از سوي قرآن کريم، رهبران و انديشمندان جهان اسلام را بر آن داشته است تا به فکر راه چاره­اي براي مديريت حج باشند. اين مقاله با تمرکز بر آيات قرآن کريم، در صدد تبيين معيارهاي توليت حج بوده و البته عملکرد آل سعود در مديريت حج را نيز بر اساس معيارهاي قرآني، مورد سنجش قرار داده است. روش مقاله در مراجعه به آراء، استنادي و در تبيين محتوا، تبييني و تحليلي است.
Views: 102
واژه ارکان، جمع رکن به معناي تکيه‌گاه و بخش اساسي تشکيل دهنده هرچيز است[1]، در فقه نيز به جزء مقوم هر عمل رکن گفته مي‌شود.[2] مراد از ارکان حج در اصطلاح فقه امامي، آن بخش از مناسک حج است که ترک عمدي آن ها موجب بطلان حج مي‌گردد.[3] ارکان حج- که درپاره‌اي منابع «فرض» خوانده شده است[4]- درفقه اهل سنت به گونه هاي مختلفي تعريف شده است، از جمله واجباتي از مناسک که ماهيت حج متوقف بر آن‌هاست[5]، واجباتي که تحلل (بيرون آمدن از احرام) بر آن‌ها توقف دارد[6]، مناسکي که ترک آن‌ها موجب فساد حج مي‌گردد[7] و واجباتي که با کفاره قابل جبران نيست.[8] شايان ذکر است که مراد از اصطلاح رکن در باب نماز، بخشي از واجبات آن است که ترک عمدي و سهوي آن موجب بطلان نماز مي‌شود.[9] برپايه فقه امامي اين مفهوم از رکن در باب حج تنها در مورد ترک وقوفَين (انجام ندادن وقوف در عرفات و وقوف مشعر با هم) صادق است، هر چند سهوي باشد.[10] برپايه ديدگاه برخي از اهل سنت، تفاوت رکن در حج با رکن نماز آن است که تکرار رکن حج و افزودن برآن، جز در پاره‌اي موارد، حج را باطل نمي‌سازد.[
Views: 106
مقامات مختلف عراقي تاکنون واکنش‌هاي متعددي به تظاهرات مردم از خود نشان داده‌اند. اکثر آنها ضمن اعلام حمايت از مطالبات مشروع و بحق مردم خود بر لزوم مسالمت‌آميز بودن تظاهرات اعتراض‌آميز تأکيد کرده‌اند.
Views: 42
بن‌مايه مکتب سلفيه بر تبيين خاص آن از جوانب مختلف مبحث توحيد استوار است. در نوشتار حاضر با بررسي رويکرد تفسيري آلوسي و رشيد رضا در مسئل? توحيد، ميزان پايبندي ايشان به مباني تفکر سلفي بررسي و ارزيابي شده است. با بررسي جامع آراء کلامي و تفسيري آلوسي در مبحث توحيد، در مي‌يابيم که تبيين او از مفاهيم مطرح در اين حوزه به نحو قابل توجهي با تلقي سلفيه متفاوت و گاه متباين است. از اين‌رو، قول مشهور مبني بر سلفي الاعتقاد بودن آلوسي نمي‌تواند قرين صحت باشد. او در کنار تبحر علمي کم‌نظير با ارج نهادن به ميراث سلف و عدم تأکيد بر مکاتب خاص کلامي و فقهي، خود را به عنوان شخصيتي صاحب‌نظر و آزاد‌انديش معرفي کرده است. در مقابل، بايد تصريح کرد که انديش? رشيد رضا - دست‌کم در حوز? توحيد - موافقتي نسبي با مؤلفه‌هاي اساسي جريان سلفيه داشته است.
Views: 78
در ميان نوانديشان وطني کساني يافت مي‌شوند که با تمسّک به مفاهيم «شرعه» و «منهاج»، دل در گرو ايجاد روشهايي نوين براي تدين و زيست مؤمنانه دارند. آنان معتقدند که در سايه‌ي الگوپذيري از حقيقت اديان مي‌توان سنت تکامل شرايع را ادامه داد و بر همان شريعت زمانه‌ي محمّد که اغلب آنها برخاسته و برساخته‌ي فرهنگ اعراب است متّکي نبود، نبايد از رشد باز ايستاد که نهايتاً در چنبره‌ي زمان خواهيم ماند و روي فراخ مدرنيته را بر خود خواهيم بست که نتيجه‌ي بديهي اين امر، بازماندن از قافله‌سالاران فرهنگ و مدنيت خواهد بود. از سوي ديگر انديشمنداني در اقدامي گزينشي، آياتي از قرآن را مورد استناد قرار داده و در راستاي حق پنداشتن تمامي پيروان اديان جهدها کرده و حقانيت آنان را تلقّي به قبول کرده‌اند.
Views: 129
مقاومت جانانه مردم شافعي مذهب حديده در برابر هجوم سنگين پنج ارتش متجاوز، ضمن آنکه مانع آن شد که اين جنگ ضدانساني، رنگ و بوي طايفه‌اي و مذهبي به خود بگيرد، ثابت کرد که انصارالله از نفوذ بسيار بالايي در بين شافعي‌ها برخوردار است.
Views: 161
با توجه به تکرار تاريخ بشريّت‌ و تشابه تاريخ معاصر با تاريخ گذشته براي نجات از اين اوضاع نامطلوب و اصلاح مجدّد‌ نسل بشريت امروز در اين عصر مدرنيته نياز شديدي به بازگشت به قرآن و فرامين‌هايش داريم لذا بنده نام خدا را آوردم و دست‌آويز کلام گرانبهاي خدا (قرآن) شدم که مي‌فرمايند: هُدَيً لِنّاسِ (بقره-185) اول بوسيدم و بر سر و سينه کشيدم تا قلب آشفته‌ام از نابساماني‌هاي روزگار تسکين يابد و آن را باز کردم وقلم را برداشتم و درس يکم (حقوق طبيعي انسان در قرآن) را آغاز نمودم.
Views: 140
اناجيل بخش اساسي کتاب مقدس مسيحيان است که شالوده اين آيين را تشکيل داده اند و از طرفي عبارت انجيل دوازده مرتبه در قرآن کريم آمده و بدين جهت بررسي فرهنگي- تاريخي عبارت انجيل در آيات قرآن اهميت فراوان دارد؛ زيرا از اين طريق مدارک و توصيفهاي موجود درباره آگاهي‌ عرب عصر نزول قرآن درباره انجيل بررسي شده و به زنجيره وقايع مربوط به فرهنگ مسلمانان در اين زمينه از گذشته تا به امروز پرداخته مي شود. برداشت متعارف مسلمانان از انجيل آن کتابي است که حضرت عيسي ع آورده است و اين برداشت، «سبب تعجب و گاه طعنه مستشرقين گرديده تا آنجا که آن برداشت را به پيامبر ص نيز نسبت داده و به ايشان خرده گرفته اند که اطلاعات ايشان از مسيحيت و انجيل و چگونگي نزول آن نادرست بوده است.» در اين مقاله سعي شده است بيان کنيم در هيچ آيه اي از قرآن، لفظ کتاب براي انجيل استفاده نشده و از نگاه قرآن عيسي ع آورنده کتاب به معناي مجموعه اي نوشته شده -آنگونه که به موسي ع و پيامبر ص نسبت داده است- نيست. مراد قرآن از کتابي که به حضرت عيسي ع اعطا و تعليم شده است، احکام تشريعي است و قرآن از باب جدال احسن آن نامي را که براي کتاب هاي مشمول وحي شفاهي نازل شده بر عيسي ع متداول گشته بود -يعني انجيل- را برگزيده است و با ذکر اين دلايل باور رايج بين مسلمانان و مستشرقان را اصلاح نماييم. کليدواژه‌ها: انجيل؛ کتاب؛ احکام تشريعي؛ مسيحيت
Views: 209
از آغاز دوران تدوين کتب علوم قرآني تا عصر حاضر در خلال قرون متمادي، دانشمندان اسلامي آثار و تأليفات فراواني در حوزه و عرصه اعجاز قرآن تدوين کرده­اند که هر کدام بخشي از وجوه اعجازي قرآن را تبيين و گزارش کرده­اند. يکي از اين آثار برجسته و شاخص، کتاب علامه بديع الزمان نورسي (1292-1379ق/1873–1960م) با عنوان «ذوالفقار؛ مجموعه المعجزات الاحمديه و القرآنيه» است که در سه موضوع محوري‌، مسائل و مطالب مستوفي و بديعي را ارائه کرده است‌ که شامل مباحثي پيرامون اعجاز قرآن، نبوت و معجزات پيامبر اکرم(ص) و اثبات معاد جسماني و حشر اخروي مي­شود. اين اثر در نوع خود «بديع» است، زيرا يکي از مجموعه هايي است که نويسنده تلاش کرده مضامين قرآني، سيره نبوي و معاد را بر طبق يافته­هاي علوم جديد تفسير کند؛ به گونه­اي که هر گونه شبهه تعارض بين علم و دين را برطرف سازد. در اين مقاله، به بررسي و معرفي موضوعات و مباحث بديع کتاب اشاره شده و ارزش واهميت اين اثر در مطالعات قرآن­شناسي، نبوت و معاد نمايانده شده است.
Views: 211
در قرآن کريم که مهمترين محور وحدت مسلمانان از فرقه ها و مذاهب مختلف است، کلمات و اصطلاحاتي مانند «اخوت»، «اعتصام به حبل¬الله»، «امت واحده»، «مهرباني نسبت به همديگر» و «عدم تنازع» به کار رفته است که همه اين مفاهيم و مشابه آنها به طور مستقيم بر اهميت، جايگاه و نقش برجسته همگرايي و دوري از واگرايي در جامعه اسلامي دلالت دارند. قرآن کريم با توصيه به اعتصام به حبل¬الله و نهي از تفرقه، به الفت و برادري و مودت ميان دو طايفه اوس و خزرج و از بين رفتن عداوت و کينه ديرينه در سايه نعمت اسلام که مبناي اتحاد و همبستگي آنهاست، اشاره مي¬کند و درس بزرگي به مسلمانان مي¬دهد که براي رسيدن به عزت و اقتدار، راهي جز وحدت و همدلي بين همه ¬گروه¬هاي اسلامي وجود ندارد. بنابراين اين مسأله مي-تواند راهبردي اساسي براي مسلمانان باشد که جز به وحدت و همدلي نينديشند و از تفرقه و اختلاف خانمانسوز به طور جدي پرهيز کنند.
Views: 150
براي گذار از آشفتگي به سوي ثبات، بايد اول از همه به سوي گفت‌وگو و ساير تدابير اعتمادساز برويم. در غرب آسيا، در تمام سطوح با کاستي در گفت‌وگو مواجه هستيم. ابعاد اين کاستي در سطح بين حاکمان و افراد تحت حکومت، بين دولت‌ها و بين ملت‌ها قابل مشاهده هستند. گفت‌وگو بايد با هدف شفاف کردن اين امر صورت پذيرد که همه ما نگراني‌ها، بيم‌ها، آمال و آرزوهاي مشابه داريم. چنين گفت‌وگويي مي‌تواند و بايد جايگزين لفاظي و پروپاگاندا شود. گفت‌وگوبايد در کنار ساير اقدامات اعتمادساز قرار گيرد: تسهيل گردشگري، کارگروه‌هاي مشترک در موضوعات مختلف از امنيت هسته‌اي گرفته تا مبارزه با آلودگي و مديريت فجايع، ديدارهاي مشترک نظامي، اعلام تمرينات نظامي از قبل، اقدامات شفاف‌ساز در حوزه تسليحات، کاهش هزينه‌هاي نظامي و همه اينها بايد در نهايت به توافق عدم تجاوز منجر شوند. به عنوان گام نخست، جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد مي‌کند که يک مجمع گفت‌وگوي منطقه‌اي در خليج فارس شکل گيرد. دعوت ديرپاي ما براي گفت‌وگو همچنان بر جاي خود است و ما منتظر روزي هستيم که همسايگانمان اين دعوت را بپذيرند و متحدين آنها در اروپا و غرب آن را تشويق کنند
Views: 194
تا رسيدن به هدف نهايي و تحقق کامل همکاري ها ميان اسرائيل و عربستان سعودي هنوز راهي طولاني باقيست. با اين حال نبايد اهميت اين روابط را به خاطر محدوديت هاي آن دست کم انگاشت و از آن غافل شد در عوض اسرائيل بايد درصدد تعميق اين همکاريها تا بالاترين سطح ممکن و در چارچوب محدوديت هاي موجود برايد.
Views: 194
ايده صهيونيزم محصول قرن نوزدهم و ناشي از نوعي برداشت سياسي از مذهب يهود بوده که به تدريج و با حمايت هاي دول غربي در قرن بيستم توانست با ايجاد يک گفتمان مشترک، افکار عمومي يهوديان را معطوف به سرزمين فلسطين نمايد و با تشکيل دولت يهودي، ضمن دادن نويد آرامش به يهوديان مهاجر در سرزمين تعيين شده، ايده فراسرزميني نيل تا فرات را نيز مطرح نمود. اما اين اجتماع چندپاره پس از گردهم آمدن با چالش هاي مختلفي در حوزه هاي سياسي، اجتماعي، جمعيتي، استراتژيک و بالاخره فکري، هويتي و گفتماني مواجه مي باشد به نحوي که تغييرات وسيعي در حوزه انديشه حاکم بر تشکيل دولت يهودي خود را نمايان نموده است. تغييراتي در سطوح دانشگاهي و آکادميک دروني اسرائيل که با بازنگري در صورت بندي هاي گفتمان صهيونيزم، آسيب شناسي و سنجش ميزان تحقق وعده ها و اهداف، چالش نوين فکري را پيش روي جامعه و هيئت حاکمه اين رژيم قرار داده است. اين روند تشابهات بسياري با جريان پسامدرنيسم در برابر مدرنيته در غرب دارد. عبور از اين بن بست فکري و عملي از طريق گفتمان هاي جايگزين و راهکارهاي نويني که با توجه به واقعيات دروني و بيروني اسرائيل در منطقه خاورميانه در حال طرح شدن است، گمانه هايي را پيرامون اقبال عمومي به پيشنهاد فکري نوين، داراي تطابق بيشتر با واقعيات و احتمال سقف گونگي و جايگيري آن، رهنمون خواهد ساخت.
Views: 315
برخلاف دوران جنگ سرد که تمرکز قدرت در قالب نظم دو قطبي از ويژگي‏هاي بارز آن محسوب مي‏شد، در فضاي کنوني، نظام بين‏الملل با پراکندگي قدرت مواجه است؛ تا جايي که از نظم چند قطبييا حتي نظم غيرقطبي سخن به ميان آمده است. تأثير اين پراکندگي قدرت، سيال‏شدن نظم بين‏الملل و ايجاد فضاي جديد کنش در محيط‏هاي منطقه‏اي است. در واقع، توان و اراد? قدرت‏هاي بزرگ سنتي (عموماً غربي) براي درگيري مستقيم در مناطق، کاهش يافته؛ به نحوي که بيشتر مايل هستند از طريق حضور غيرمستقيم و جهت‏دهي به موازن? قواي سيال منطقه‏اي ايفاي نقش کنند. به همين نسبت، اين قدرت‏هاي نوظهور و منطقه‏اي هستند که به بازيگراني فعال تبديل شده‏اند و مي‏کوشند در فضاي جديد کنش، قدرت و نفوذ خود را ارتقاء بخشند
Views: 643
قرآن از امت اسلامي به عنوان نيکوترين و برترين امت ها يادمي کند و دليل اين فضيلت و برتري را سه خصوصيت امر به معروف ونهي از منکر و ايمان مي داند. نکته ي قابل توجه در اين آيه مقدم شدن امر به معروف بر ايمان است. ناگفته پيدا است اين ويژگي ها در ساير امت ها نيز بوده است،پس چرا خداوند آنها را امتياز امت اسلامي مي شمارد؟ برخي ازمفسران گفته اند؛ به خاطر گستردگي وظيفه ي امر به معروف در اسلام است؛ ولي قانون ديگر امت ها به اين گستردگي و ظهور نبوده است.و گروهي گفته اند؛ برتري و امتياز امت اسلامي به سبب اين ويژگي نيست؛ بلکه اين برتري و عظمت به انجام دادن اين دو وظيفه بستگي دارد؛ وقتي مردم مسلمان به ايمان خويش پايبند باشند و امر به معروف کنند،(به اين دو شرط)برترين امتهايند و گرنه با عدم شرط،مشروط هم منعدم خواهد بود.
Views: 351
پاکستان کشوري است که در اوت 1947م. استقلال خود را به دست آورده‌است. قراين و شواهد گوياي اين است که طي همين مدت اندک، اين کشور با مشکلات داخلي و بيروني زيادي مواجه بوده است. بر اين اساس، سؤال اين پژوهش چنين است: در يک برآورد کلي از سياست کنوني پاکستان؛ روابط اين کشور با همسايگان چگونه ارزيابي مي‌شود؟ به طور معين، دلايل مشخصي وجود دارد که نشان مي‌دهد همواره به اشکال متعددي پاکستان براي همسايگان موجوديتي تهديدزا بوده است. منازعات ارضي با هند بر سر حاکميت کشمير و رقابت‌هاي خطرناک تسليحاتي با اين کشور، اختلاف بر سر مرز ديورند و حمايت از طالبان در بي‌ثبات کردن افغانستان، تنش‌هاي گسترده با ايران، نظير: تنش‌هاي ايدئولوژيک، مسائل مرزي و اهداف متناقض در افغانستان و غيره، تنها بخشي از اختلافات پاکستان با همسايگان است. هم‌اکنون پاکستان داراي روابط خوبي با چين است؛ لذا دلايلي وجود دارد که به نظر مي‌رسد در آينده اين کشور با چين نيز وارد تنش شود.
Views: 298
بصيرت- که به معناي هوشياري و از اسماي ذات الهي است- در قرآن کريم، بسيار به کار رفته است. بصيرت از نظر فقيهان، همان قواي مميّزة مصلحت و مفسده يا نيروي قلبي متأثر از نور خدا است، که ابزار تشخيص حقايق اشيا مي باشد. در بيان بعضي از بزرگان ، بصيرت، اساس انسانيت انسان يا راه نجات کشورهاي اسلامي مي‌باشد. قرآن کريم، تدبّر در آسمان و زمين، پاکي از گناهان و آلودگي هاي ظاهري و باطني، ايمان، داشتن چشم و گوش بينا و شنوا و آمادگي براي پذيرش حقيقت را موجب بصيرت مي داند. دقّت در قرآن، به عنوان ابزار تشريعي خداوند و تفکر در آيات تکويني و... نيز ابزار بصيرت اند. فروتني، تواضع، يقين، هوشياري، تيزبيني، دوستي خداوند و پذيرش هشدارهاي الهي، از نشانه هاي بصيرت تلقي شده اند. چنانکه بي خبري، روحية نفاق، سخت گيري هاي بي مورد، تکبّر و پذيرش رهبري رهبران شيطاني، از موانع بصيرت مي‌باشند. اهميّت بصيرت، انکارناپذيراست. بصيرت مساوي با سواد نيست. شناخت اختلافات، از نشانه هاي بصيرت اجتماعي و بي بصيرتي، عامل بحران در طول تاريخ اسلام بوده است. اختلاف شناسي فکري و سياسي، عصري و تاريخي از کارهاي سخت؛ اما بايستني است..
Views: 368
از مهم‌ترين ادعاهاي وهابيت اين است که ايشان سلفي بوده و پيرو سنت سلف هستند. لذا در توجيه تکفير و تاختن به ساير فرق مسلمان، عقايد خود را برگرفته از آراء سلف مي‌دانند. بر همين اساس يکي از اصليترين مولفه‌هاي تبليغاتي وهابيت حول اين محور است. در واقع آل سعود با تبليغات وسيع چنان وانمود کرده است که وهابيان سلفي هستند. امري که در دنياي امروز نيز به تبع اين تبليغات تقريبا پذيرفته شده است. لذا بيشتر مباحث سلفيه، حول آراء کساني مي‌چرخد که منعکس کننده‌ي افکار و آراء ابن تيميه و شاگرد او ابن قيم هستند.[?]شروع اين تبليغات به دست کم يکصد سال اخير باز مي‌گردد. از آثاري که مروج سلفي بودن وهابيت شده و آراء و افکار ايشان را به عنوان سلفي ترويج مي‌کند. کتابي است به نام «العقائد السلفيه بادلتها النقليه و العقليه» که مولف آن آل بوطامي، از علماي معاصر و نسبتا معتدل وهابيت است. ايشان در اين کتاب تمام عقايد وهابيت را تحت عنوان عقيده‌ي سلف صالح قرون نخستين مطرح مي‌کند. و به اهل سنت چنين القاء مي‌کند که گويي آراء وهابيان تماما برگرفته از سلف بوده و ايشان نيز از سلفيان هستند.
Views: 284
تنش هاي سياسي و تنازعات حاصل از آن مي تواند به افزايش ناامني در جوامع و بروز چالش هاي امنيتي و درنهايت بحران منطقه اي بينجامد. تجربة حاصل از عملکرد طالبان در آغاز قرن بيست ويکم و آشوب سازي دولت آمريکا در منطقة خاورميانه، تنازعي را شکل داد که بخشي از آن در فرقه سازي و ظهور ناامني در کشورهاي اسلامي نمايان شده است.بحراني که در عراق با نمايش گروهک تکفيري به نام داعش )دولت اسامي عراق و شام( از اوايل سالجاري ميلادي آغاز و طي چند ماه گذشته تشديد يافته، محصول تنازعات فرقه اي است که ريشه درعملکرد گذشتة دخالت هاي خارجي در منطقه داشته و راه را براي استمرار بحران سازي در منطقه هموارساخته است. هدف مقاله حاضر بررسي چرايي ناامني فعلي در عراق با تمرکز بر گروهک تروريستي داعش است. سؤال مقاله چرايي و چگونگي ظهور اين گروهک و نقش بازيگران منطقه اي در پيدايش آن است.روش تحقيق توصيفي بوده و ازنظر نوع ب هصورت تلفيقي در دستة پژوهش هاي نظري- کاربردي قرار دارد.نتايج تحقيق نشانگر آن است که گروهک تروريستي داعش محصول تنازعات فکري و انديشه اي گروه هاي تکفيري منطقه و بازي قدرت بازيگران منطقه اي است که با هدايت بازيگران سياسي تأثيرگذار در حال شکل گيري و بحران سازي در عراق و منطقه است.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.