اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز شنبه، 30 تير 1397| 9 ذي القعده 1439

 


Lasted Artilce

Views: 207
اختلاف نظر يک سنت فطري است و گفت وگو و هم زيستي، ديدگاه واقع بينانه آموزش ديني و فرهنگ اسلامي به منظور کشف حقايق و بيان امور پنهان است
Views: 175
آيات صفاتي، از آيات متشابهي که از يک طرف با صفات خبري خدا ـ که يک بحث اختلافي است ـ و از طرف ديگر، با آيات متشابه ـ که براي فهم بشر سنگين است ـ مرتبط مي باشد. اين بحث زمينه ساز به وجود آمدن فرقه هاي مختلف در ميان مسلمانان گرديده است.
Views: 211
ايزوتسو بي‌طرفانه به ارائه مفاهيم اخلاقي ـ ديني در قرآن پرداخته است و در ارائه نظام مفاهيم اخلاقي ـ ديني در قرآن توفيق فراوان يافته است.
Views: 413
زمان و زمانمندي از شئون و جلوه‌هاي موجودات ممکن است و هيچ‌گاه از آنها منفک نمي‌شود. اما ازآنجاکه وجود امري تشکيکي است، هر مرتبه‌اي شأن خود را دارد.
Views: 198
دراينکه «ازخودبيگانگي» چيست و چگونه به وجود مي‌آيد، هر کس با توجه به ديدگاهي که دربار? ماهيت و حقيقت انسان اتخاذ نموده، جواب خاصي به آن داده است.
Views: 204
ايزوتسو بي‌طرفانه به ارائه مفاهيم اخلاقي ـ ديني در قرآن پرداخته است و در ارائه نظام مفاهيم اخلاقي ـ ديني در قرآن توفيق فراوان يافته است.
Views: 290
ابوزيد با نگرشي هرمنوتيک، با استفاده از دو اصل تمايز دين با معرفت ديني و تاريخي نگري به بررسي سنت پرداخت.
Views: 189
شايد بتوان به جرأت اذعان کرد دفاع از آموزه‌هاي ديني و پاسخ به شبهات آنگونه که در دانش کلام وظيفه‌اش به عهده متکلمان نهاده شده است.امروزه متوليان بيشتري را در بر دارد.
Views: 320
بيشتر موارد موعظه،پس از ايمان است. از اين رو،در ابتداي دعوت به تربيت اسلامي بهتر است از روش‌هاي مبتني بر حکمت بهره گرفت
Views: 530
حقوق بشردوستانه در انديشه رهبري انقلاب اسلامي به صورت مستقل از حقوق بشر دوستانه غربي، وجود داشته و به صورت عملي در هشت سال دفاع مقدس بکار گرفته شده است
Views: 236
گسترش روز افزون فضاي مجازي، فرصت ها و چالش هايي را براي ساحت تربيت سياسي و اجتماعي جامعه ايران فراهم ساخته است که اهميت بحث پيرامون آن را ضرورت مي بخشد
Views: 792
وحي حتي اگر در رؤيا هم باشد، نياز به تعبير و خواب گزاري ندارد.
Views: 516
ولى بدعت در شرع، از نظر اصطلاح فقها به نوآورى گفته مى شود كه در شريعت نباشد اعم از اينكه اين نوآورى فعل، يا كلام و عقيده باشد.
Views: 339
اهميت معيارهاي انتخاب تهديدات به‎صورت پيچيدگي تهديد با رتبه‎ي اول، سرعت شيوع تهديد با رتبه‎ي دوم، مدت تهديد با رتبه‎ي سوم و وسعت و دامنه‎ي تهديد با رتبه‎ي چهارم مي‌باشد.
Views: 781
امروزه خيلي ‏ها از ابوحنيفه به عنوان فقيهي ياد مي‏کنند که به احاديث نبوي بي توجه بوده و بيشتر به قياس متوسل شده است، در حالي که وي نه تنها چون ساير فقهاي اسلامي حديث را به عنوان دومين مصدر استنباط پذيرفته بلکه به طور محدود گاه به روايت حديث نيز پرداخته ا
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.