اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز جمعه، 28 دي 1397| 12 جمادي الاول 1440

Lasted Artilce

Views: 790
از نظر قرآن کريم، هاروت و ماروت براى آموزش سحر به مردم، از جمع فرشتگان انتخاب و به زمين آمدند تا مردم در پرتو آگاهى از سحر، در مقابل سحر ساحران و شياطين ايستاده، با آن ها مبارزه کنند.
Views: 736
«اَفلا يتَدَبَّرونَ القرآن ام علي قلوب اقفالُها؛آيا به آيات قرآن نمي‌انديشند؟ يا بر دلهايشان قفل‌هايي است».(سوره محمد، آيه 24)
Views: 577
به طور كلى ارزش هر كارى قبل از هر چيز، به مراتب معرفت و شناخت آن بستگى دارد، چرا كه بسيار فرق است بين انجام آگاهانه و انجام كوركورانه.
Views: 881
يكي از بهترين منابع شناخت قرآن سخنان و گفته ‏هاي حضرت علي (ع) درباره قرآن‏ شناسي است. اين سخنان به ما مي‏ آموزد كه ايشان چه تعريفي از قرآن داشته ‏اند و در نظر ايشان قرآن چه جايگاهي داشته است.
Views: 751
قرآن نمونه کامل آميختگي اعجاز تکوين و تشريع است . کتابي است که بشريت توان آوردن همانندي براي آن نداشته و دستورات و جامعيت آن، هر انديشمند حکيم را به خضوع و ستايش وامي دارد .
Views: 616
اين كه تعريف (علوم قرآن) و قلمرو مباحث آن چيست، پرسشى است كه پاسخ دقيق و تفصيلى به آن شايد آسان ننمايد، چه اين كه محققان در بخشى از زمان، موضوعاتى را مرتبط با قرآن مى بينند
Views: 494
با نگاهي به سخنان امير مؤمنان علي بن ابي‏طالب عليه ‏السلام مي‏توان امنيّت ملي را بر چند پايه مستقر يافت.
Views: 499
چيستي «وحي» يكي از پرسش‌هاي اصلي حوزه دين پژوهي است که توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است. «تجربه ديني» يکي از رويکردهاي خاورشناسان در تحليل وحي مي‌باشد
Views: 634
عملكرد مسيحيان و يهوديان، در طول تاريخ و تشكيل دادگاههاى تفتيش عقايد در قرون وسطى (مانند محاكمه گاليله به جرم اينكه عقيده داشت زمين حركت مى ‏كند) و سوزاندن هزاران نفر در رابطه با عقايد علمى قابل بررسى است
Views: 669
هرچيزي هدف اصلي، غايي و نهايي دارد و اين مانع از آن نيست كه در كنار آن اهداف جنبي، تبعي و ضمني نيز داشته باشد. براي نمونه، هدف اصلي از تأسيس مساجد - چه در صدر اسلا‌م و چه الان - براي انجام نماز و عبادت خداوند است
Views: 515
شايد اين روزها نظرات و ديدگاه‌هاي فراواني از سوي نوانديشان‌ديني من بابِ قرآن و منبعِ تولد آن شنيده مي‌شود که هر يک بيشتر و البته بي‌پرواتر ضدِ الوهي مي‌نمايند و پاي در ماوراي انديشه‌هاي مرسوم مي‌گذارند.
Views: 444
بيش از يك دهه است كه ضرورت تدوين (فلسفه فقه) مطرح گرديده است كه تلاش هاى نسبتاً خوبى به صورت گفت وگوهاى علمى, مقالات تحقيقى درباره آن انجام پذيرفته
Views: 748
از ديدگاه بررسى‏هايى كه امروزه با عنوان فرانظريّه (Meta theory) مشهورند، انديشه‏هاى سياسى اهل سنت وضعيت ويژه‏اى دارند. با توجه به ملاك‏هاى تاريخى و برون منطقى، اين انديشه‏ها به سه دوره متمايز تقسيم مى‏شوند.
Views: 757
دو واژه «وحي» و «خاتميت» در دين اسلام از جايگاه ويژه اي برخوردارند و از امهات مباحث ديني به شمار مي روند.
Views: 668
در پرتو ارتباط عميق و ستودنى دين و اخلاق، تنها سؤال طبيعى [و بجا] اين است كه آيا اخلاق نوعى وابستگى ذاتى به دين دارد؟
Views: 754
يكي از مهم ترين محورهاي مطالعات بين المللي، تشخيص و تحليل نيروهايي است كه در ايجاد تقويت، تفاهم، هم بستگي و هم گرايي فرهنگ ها، ملت ها و جوامع مؤثر هستند
Views: 511
انديشه‏ ها، كم و بيش، بازتاب وضعيت اجتماعى تاريخى هستند و از اين حيث كه نسبتى با شرايط ظهور خود دارند، امرى تاريخى و تاريخمندمى‏باشند;
Views: 615
مشروعيت‏ حكومت اسلامى از منظر شهيد مطهرى
Views: 1011
سيدآقا موسوي نژادبدون شک پرداختن به اينکه رابطه ميان عقل و وحي چيست؟ قلمرو هر يک کدام است؟ آيا تعاليم وحياني قابل اثبات عقلاني است؟ از جمله پرسشهاي مهمي است که بايد مطرح گردد
Views: 493
دانش سياسى از يك طرف در دل دانش‏هاى ديگر قرار مى‏گيرد، و از طرف ديگر خود به زير شاخه‏هايى تقسيم مى‏شود. از آن‏جا كه مسأله طبقه‏بندى علوم آيينه تمام نماى انديشه دانشوران به شمار مى‏رود، به عنوان سنگ زيربناى مباحث ديگر قابل طرح مى‏باشد.
Views: 695
سلسله حوادث سياسى‌اي که از اواسط خلافت عثمان شروع شد و به قتل او انجاميد و نيز حوادثى که در دورة خلافت امام على(ع) رخ داد نه تنها در پيدايي برخى از ديدگاه‌هاى سياسى و عقيدتى نقشى بسزا داشت بلکه به شکل‌گيرى مهم ترين فرقه‌هاى اسلامى نيز انجاميد.
Views: 309
وحدت سياسى جهان اسلام در انديشه امام (‏ره) محمداكرم عارفى
Views: 668
سخن گفتن از اهميت تجديدنظر مستمر در محتوا و شکل انديشه اسلامي به هدف نوسازي و فعال‌سازي عناصر ساکن در آن ، سخن تازه‌اي نيست زيرا توجه به اين امر و اهميت آن از سوي صاحبان انديشه و تخصص ، از جمله بديهياتي است که نيازي به دليل و اثبات ندارد.
Views: 458
مقاله حاضر براساس آخرين نظرات کميسيون پلوراليسم ديني که در محل کنفرانس جهاني «اديان براي صلح » در آلمان برگزار شده، نوشته شده،
Views: 718
معرفت خدا برترين و بالاترين معارف است و يکي از راه‌هاي آن شناخت اسما و صفات اوست. هدف اصلي در اين نوشتار بيان مقايسه آراي دو متکلم شهير درباره اراده الهي و مسائل مربوط به آن است؛
Back   3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12   Next

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.