اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز سه شنبه، 6 فروردين 1398| 20 رجب 1440

Lasted Artilce

Views: 69
تمام اعمال و مراسم حج رمزي و نمادين است و نمادهاي آن نيز معاني مختلفي را دارا است؛ اما هنوز ابعاد بي‏شماري از اين فريضة بزرگ و مهم، ناشناخته و مهجور مانده است. بنابراين، با درک معـاني اين نمـادها، حقـايق اين مراسم آشکارتر مي‌ شود . البته حقايق آن تمام‏ شدني نيست و پا به پاي حرکت زمان و رشد انديشة بشر رو به شکوفايي است.
Views: 72
کعبه، مقدّس‌ترين معبد الهي، نماد هميشگي‌ اسلام، کانون گسترش کرة خاکي و اولين نقطة مسکوني زمين است. اين کانون قدسي، عمري به درازاي حيات اين جهان دارد و همچون نگيني فروزان بر تارکِ هستي درخشيده و چراغ راه و ماية هدايت بشر مي‌باشد. عرش خدا در زمين، محور و مدار توحيد، جاذبيت خارق العادّه، مصونيت اعجاب‌آميز، پناهگاه امن بشر، هدايت عالميان، پرچم و بيرق اسلام، قوام دين، استواري مردم، برابري و مساوات، اتحاد و انسجام، پيوند با ولايت و آمرزش گناهان؛ برخي از برجسته‌ترين ويژگي‌هاي نمادين اين معبد قدسي است. اين نوشتار، با رويکردي ارتباطي، به معنا‌شناسي خانة کعبه به عنوان پيچيده‌ترين نماد حج پرداخته و جنبه‌هاي نمادين آن را به عنوان راهبردي‌شناختي برجسته مي‌سازد.
Views: 71
نگرشي عميق و همه‌جانبه به آيات و روايات، به خوبي اين معنا را ثابت مي‌کند‌که حج، ظاهري دارد و باطني و آنچه را مردم در ظاهر انجام مي‌دهند با باطن حج فاصله بسياري دارد و خداوند طالب حقيقت حج است و حجي را از زائرش مي‌خواهد‌که در آن، روحش متحول و دگرگون شود و در عمل و روح با شياطين بجنگد و غير خدا را لبيک نگويد. در اين بحث به تبيين گوشه‌اي از اسرار حج پرداخته‌ايم تا زائران خانه خدا بتوانند با آگاهي به اين اسرار، اين سير روحي را با سربلندي پشت سر بگذرانند. ازاين‌رو، ابتدا اسرار و فلسفه تشريع حج، و سپس اسرار اعمال عبادي عمره و حج تمتع از منظر قرآن و روايات بيان مي‌شود.
Views: 195
رمضان، ماه رحمت و برکت، ماه مهماني خدا و يکي از ماه‌هاي مهم در زندگي مسلمانان است و تأثير عميقي بر جنبه‌هاي مختلف زندگي دارد. بي‌شک يکي از عرصه‌هايي که رمضان در آن بازتابي گسترده داشته، هنر و ادبيات است؛ به طوري که پس از ابلاغ اين فريضه بر مسلمانان -در طول تاريخِ اسلام- نويسندگان، مقالات مختلفي در مورد فضيلت¬ها و ويژگي¬هاي اين ماه نوشته‌ و شاعران نيز ابيات نغزي در اين مورد سروده‌اند که چون از دل بر آمده، بر آسمان ادب همچون ستاره‌اي تابان مي‌درخشد. شاعران کرد شافعي¬مذهب نيز در اين رابطه اشعار زيبايي سروده‌اند و در ديوان بيشتر آنان، ابياتي در مورد ماه رمضان، روزه و روزه¬داري به چشم مي‌خورد. در اين مقاله، سعي بر آن است تا برخي از اين ابيات نغز و پر مغز را مورد بررسي قرار دهيم.
Views: 149
شايد بتوان گفت که مهمترين مانع رواني براي حمايت از کالاي ايراني، جاافتادن اين بحث در ناخودآگاه ايرانيان است که کالاي ايراني، فاقد کيفيت بوده و نامطلوب است. حال براي زدودن اين تصوير در ذهن‌ها بايد با تبيين و روشنگري اهميت موضوع را به باور افکار عمومي رساند.
Views: 139
يکي از مهم‌ترين ارکان اقتصادي هر کشوري، ميزان توليدات آن کشور از کالاها و خدمات مورد نياز افراد جامعه است. از سوي ديگر يکي از نقاط اشتراک و تعلقات سرزميني هر کشور، مصارف آن کشور از محل توليدات خويش است. در واقع خريد محصولات داخلي توليدشده در يک سرزمين به عنوان نماد همبستگي و مشارکت فعال مردم در سرنوشت اقتصادي و سياسي خويش مي‌باشد. اهميت‌دادن به محصول دست کارگر و متخصص و کارآفرين ايراني موجبات دلگرمي و رونق بازارها در داخل کشور مي‌باشد.
Views: 161
گام اول براي اشاعه و ترويج اقتصاد مقاومتي در جامعه، آگاهي و فهم درست از اين مفهوم است که از طريق گفتمان درجامعه صورت مي گيرد. رسانه ها مي توانند فضاي گفتماني بين مردم و دولت را فراهم سازند، مردم را به مشارکت دعوت و حتي به مطالبه مردمي از مسئولين نظام تبديل کنند. متاسفانه با وجودي که مدت مديدي از زمان ابلاغ خطوط کلي اقتصاد مقاومتي مي گذرد، اما همچنان بحث بر سر اهميت کارکرد و نقش رسانه هاست. اين انتظار از آنجا نشات مي گيرد که مطابق ماده 21 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي: «تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن، به ويژه در محيط هاي علمي، آموزشي و رسانه اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي بايد صورت گيرد». به اين منظور، اخبار اقتصادي سال 1394 منتشرشده در 23 خبرگزاري و سايت خبري مورد تحليل محتوا قرار گرفت و مشخص شد که خبرگزاري ها و سايت هاي خبري ـ تحليلي مفاهيمي مانند «گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي»، «اصلاح و تقويت نظام مالي»، «اقتصاد دانش بنيان»، «ديپلماسي در خدمت اهداف اقتصادي»، «توليد محصولات راهبردي»، «رصد برنامه تحريم»، «مشارکت عمومي در اقتصادي»، «شفاف سازي اقتصادي»، «توسعه کارآفريني» و «تقويت فرهنگ جهادي در اقتصاد» را با فراواني منتشرکرده و در اين زمينه ها توليد محتواي بيشتري داشته اند.
Views: 201
اقتصاد ايران بنا بر مسائلي بيمار است که ريشه‌هاي آن مربوط به قبل انقلاب مي‌شود. در طول اين سال‌ها، رهبر انقلاب هم سعي کردند با نامگذاري سال‌ها، در درون نظام اسلامي اين دردها را درمان کنند، اما همچنان بخش‌هايي از اين بيماري وجود دارد.
Views: 205
رهبر انقلاب اسلامي در پيام نوروزي امسال خود خطاب به آحاد مردم و مسئولان، مسئله‌ي اصلي کشور را مسئله‌ي اقتصاد و معيشت مردم دانستند و با محور قرار دادن «توليد ملي» براي حل اين مسئله، شعار و نام سال 1397 را «حمايت از کالاي ايراني» اعلام کردند. دکتر سيد احسان خاندوزي، استاديار دانشکده‌ي اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي در يادداشت زير به بررسي موانع تحقق شعار سال يعني «حمايت از کالاي ايراني» و راه حل برطرف نمودن اين موانع پرداخته است.
Views: 164
اين سومين سال پياپي است که مقام معظم رهبري تاکيد بر اجراي اقتصاد مقاومتي به اشکال مختلف دارند.دو سال گذشته هم رهبري در شعارهاي اول سال خود به طور مستقيم به اين موضوع اهتمام ورزيد‌ند، امسال هم ايشان با تاکيد بر حمايت از توليد داخلي که يکي از مولفه‌هاي اصلي اقتصاد مقاومتي است دوباره به اين موضوع پرداختند.آنطور که مشهود است با تمام اقدامات صورت گرفته مانند ايجاد ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، ايجاد کارگروه پيگيري اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و يا تلاش براي پايدار نگه داشتن توليد در کشور، نتايج در اين زمينه‌ها به اندازه ظرفيت‌هاي موجود نبوده و همين امر باعث شده است که رهبري باز هم به اين موضوع بپردازند.
Views: 162
اميدآفريني‌هاي ايشان در راستاي گزاره‌ي «آرمان‌گرايي واقع‌بينانه» تعريف مي‌شود؛ يعني در عين اينکه برخاسته و مبتني بر واقعيت‌هاي جاري کشور است، داراي وجهه‌ي آرماني – ارزشي بوده و مانع از غلطيدن نظام و مسئولان مختلف در دام واقع‌گرايي و خطاي محاسباتي مي‌شود. به عبارت ديگر، مي‌توان گفت که"مقام معظم رهبربي " مدظله العالي "در اميدآفريني‌ها درصدد گوشزد کردن کارآمدي نگاه به دورن و «ما مي‌توانيم» هستند
Views: 578
اين جستار تحليلي ابتدا به معناي لغوي و اصطلاحي «امام» پرداخته ميشود و کوشش مي شود تا معناي اصطلاحي آن را نزد شيعه تا حد امکان جامع و مانع تبيين کنيم . مقصود ازعاشورا و امام دو امر تاريخي نيست بلکه دو موضوع زنده و حاضر و هم‌اکنوني است که با هم در تعامل‌ هستند
Views: 581
حضرت‌ أباعبدالله الحسين‌ سبط‌ پيغمبر اسلام‌ از دخترش‌ فاطمه‌ زهرا، سرورجوانان‌ بهشت‌، ريحانه‌ باغ‌ رسالت‌ است‌. نام‌ او زينت‌ بخش‌ تاريخ‌ انسانيت‌ و قيام‌ اوسرخط‌ّ و الگوي‌ قيام‌ها و نهضت‌هاي‌ جهان‌، يگانه‌ آموزگار آموزشگاه‌ فداكاري‌ و تنهااستاد دانشگاه‌ شهادت‌ و شهامت‌ كه‌ حضرت‌ رسول‌ اكرم‌ (ص) درباره‌اش‌ فرموده‌اند:«حسين‌ منّي‌ و أنا من‌ حسين‌! أحب‌َّ الله تعالي‌ من‌ أحب‌َّ حسينا!! حسين‌ سبط‌ من‌الاسباط‌؛
Views: 626
اباعبدالله الحسين(ع) و قيام خونيني که برپا نمود از چنان عظمت و شکوهي در تاريخ برخوردار است که نه تنها مسلمانان و شيعيان، بلکه توجه بسياري از انديشمندان و شخصيت­هاي غير اسلامي را نيز به خود معطوف داشته است.
Views: 424
نظرات برادران اهل سنت درمورد يزيد و قتله امام حسين عليه السلام کم نيست و بخشي از آنها بدين قرار است
Views: 814
امام حسين برتري دادن در في و تبعيض در بيت المال را ، يکي از نقاط تاريک و منکرات نظام يزيدي مي دانست . از اين رو ، ايجاد عدالت و نفي نظام فاسد طبقاتي و استعمارگري و برده داري ويا نژادگرايي ، يکي از اجزاي فلسفه انقلاب عاشورا بود
Views: 535
ماهيت مستقل و ضد امپرياليستى انقلاب اسلامى و تلاش آن براى شکل دهي نظام بين‏الملل فارغ از سلطه قدرتهاى استکبارى، موجب به هم زدن تعادل بلوکهاى قدرت جهانى و به چالش کشيدن نظم بين‏المللى ساخته دنياى شرق و غرب گرديد.
Views: 411
درست است که اولين بار واژه اقتصاد مقاومتي در سال 1389 توسط ايشان بيان شد، اما بيان حقائق جنگ اقتصادي در سال 1386 زماني که شرايط اقتصادي و سياسي کشور در شرايط مناسبي قرار داشت به‌عنوان يکي از مسائل اساسي کشور بيان مي‌گردد.
Views: 658
به نظر مي‌رسد که شعار امسال يعني «اقتصاد مقاومتي: اقدام و عمل» مي‌تواند حاصل و جمع‌بندي تمامي اهداف و شعارهاي تعيين‌شده براي سال‌هاي پيشين باشد.
Views: 618
مشکل از آنجا آغاز مي‌شود که طي اين سال‌ها، برخي از مسئولين و صاحب‌نظران عرصه اقتصاد خواسته يا ناخواسته تلاش کرده‌اند به جاي طراحي يک الگوي کاملاً بومي متکي بر اصول و ارزش‌هاي اسلامي، الگوهاي موجود و عمدتاً شکست‌خورده و ناموفق غربي و شرقي را همان الگوي مو
Views: 644
باتوجه به فضاي پسابرجام و بدعهدي آمريکا به تعهداتش در متن برجام، تأکيد چندباره بر اجراي اقتصاد مقاومتي حاوي اين پيام مهم نيز مي باشد که جمهوري اسلامي ايران، چاره‌کار مشکلات را در نگاه به درون و اجراي راهبرد اقتصادمقاومتي مي‌داند.
Views: 545
نامه‌ي رهبر انقلاب را مي‌توان ظرفيتي از قدرت نرم و فراتر از انواع متفاوت ديپلماسي (عمومي، رسانه‌اي، دولت‌ملتي و...) تلقي کرد که نمي‌تواند توسط دستگاه‌هاي ديپلماسي کشورها مورد توجه قرار گيرد. قابليتي که دولت‌هاي مدرن‌شده و غربي‌شده نمي‌توانند براي خطاب قر
Views: 554
حج، يک عبادت اجتماعي است و در هر اجتماع، کوچک يا بزرگ، رعايت آداب معاشرت و حسن رفتار، لازم است. حاجيان و زائران خانه خداوند، بزرگترين گردهمايي جهان اسلام را شکل ميدهند و از اين رو، چهرهاي از دين و نمادي از شخصيّت مسلمانان را به نمايش ميگذارند
Views: 868
تمامي محاسباتي که قوام به‌عنوان يک سياست‌مدار کارکشته انجام داد، نافرجام ماند. او تصور مي‌کرد از طريق سازش با لندن و واشنگتن، مي‌تواند مردم را مرعوب سازد، ولي مردم با دست خالي در مقابل مأمورين انتظامي ايستادند.
Views: 880
محمدرضا پهلوي از زمان ترک ايران 10 هفته در مراکش، 11 هفته در باهاماس، 17 هفته در مکزيک، 10 هفته در آمريکا براي معالجه و مدت کوتاهي هم در پاناما بود و سرانجام به مصر رفت. همچنين در اين مدت، انگليس، سوئيس، اردن و فرانسه از پذيرش وي خودداري کردند.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5   Next

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.