اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز سه شنبه، 1 اسفند 1396| 5 جمادي الثاني 1439


Lasted Artilce

Views: 277
پرهيز از انفعال و استفادة بهينه از همة امکانات و فرصت‌ها در پيمودن درست فرايند توليد علوم انساني- اسلامي و به‌ويژه مديريت، مستلزم طراحي الگويي جامع براي مديريت اسلامي و نسبت‌‌دادن آن به اسلام و منابع اصيل آن از طريقي منطقي و روشمند است. اين تحقيق بر آن است تا باکاوش در نهج‌البلاغه و به‌ويژه فرمان تاريخي امام علي (ع) به مالک اشتر، به طراحي الگوي مديريت عمومي، اقدام کند. اين تحقيق مبتني بر تحليل محتوا است و در فرايند تحقيق به 1200 مفهوم، 500 شاخص، 99 مؤلفه، 18 مقوله و در نهايت، به الگوي پنج‌بعدي شامل ارکان، ابعاد، روش‌ها، ماهيت و انواع منجر شده است.
Views: 371
مديريت از مباحث مهم و ضروري و از نيازهاي قابل‌ توجه امروز زندگي انسان­هاست. در مديريت خود، خانواده و مديريت‌هاي کلان، لازم است معيارهاي مديريت اسلامي را داشته باشيم و آنها را در عرصه مديريت به‌ طور صحيح پياده کنيم.
Views: 608
مقابله با تهاجم فرهنگي مانند هر اقدام گروهي ديگر، نيازمند مديريت کارآمد است. در نوشتار حاضر «مديريت» در معناي گسترده اين کلمه به کار رفته که شاملِ سياستگذاري، برنامه‏ريزي، اقدامات اجرائي و بازرسي و نظارت مي‏گردد. دفاع مؤثر و سازنده در همه زمينه‏ها از جمل
Views: 1991
سعه صدر موجب دورانديشي و واقع‌نگري مسئولان و مديران مي‌شود و اگر دولت‌مردان فاقد اين خصلت باشند ازعهده بسياري از مشکلات و نارسايي‌ها برنخواهند آمد.
Back     Next

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.