اهل سنت

Lasted Artilce

Views: 108
واژه‌اي که در صده گذشته تقريبا جاي‌گزين وحدت بين مسلمانان و مذاهب موجود در دنياي اسلام‌ شده است،واژه تقريب مي‌باشد. تقريب مذاهب در طول تاريخ خود دچار فراز و نشيب‌هايي بوده است؛در بعضي مواقع دچار انحراف‌ گرديده و در بعضي مواقع نيز کارايي خود را به نحو احسن انجام داده است. تقريب چون هميشه باعث يأس و نااميدي دشمنان اسلام است،مورد توجه آنها قرار گرفته و در هر جايي از دنيا نداي انساني آزادي‌خواه و موحد دين است را شنيده‌اند به دنبال آن بوده‌اند که آن صدا و فرياد را از بين ببرند. در اين ميان و در عصر حاضر يکي از کساني که با درک و فهم عميق و بصيرت خود به عمق قضيه‌ (تفرقه دنياي اسلام)و چالش‌هاي پيش روي آن پي برده بود مرحوم شهيد حاج مومستا محمد شيخ الاسلام‌ بود که بيشترين دغدغه فکري و علمي خود را به نزديکي و تقريب مذاهب اسلامي معطوف نموده بود. در اين نوشتار در صدد آنيم که به صورت گذرا به بررسي نقش اين شهيد بزرگوار در تقريب مذاهب‌ اسلامي بپردازيم. هدف اصلي از اين بررسي آشنايي با زحمات و تلاش‌هاي بي‌وقفه اين شهيد عزيز در اين راه مي‌باشد. بررسي فرضيات اين تحقيق به صورت توصيفي-تحليلي و با روش گردآوري کتابخانه‌اي و مشاهده‌اي‌ است(طاهري،1380 ش).از اين‌رو ابتدا مروري بر تقريب مذاهب(چستي،اهداف،تاريخچه،چالش‌ها، فرصت‌ها)نموده و سپس نقش مؤثر شهيد شيخ الاسلام در اين مورد،بررسي مي‌گردد.
Views: 89
شيخ مفيد در مسجد براثا در بغداد به تدريس ، وعظ، جدل و مباحثه پرداخت او همچنين فرق اسلامي مختلف را تشويق کرد اختلافات جزيي را کنار نهاده ، در اصول متحد شوند.
Views: 106
به رغم اين که" مرحوم حسن البنا" خود در شمار علماي الازهر نبود ولي از شخصيت انقلابي بسيار جذابي برخوردار بود و تأثير بسيار ژرفي بر ديگران داشت
Views: 145
يکى از راه هاى قدرتمندى اسلام، وحدت و همدلى مسلمانان است و معرفى عالمانى که در اصلاح امت اسلامى کوشش هايى کرده، و تلاش خود را در اين راه وجهه همت خود قرار داده اند
Views: 227
امام موسي صدر و وحدت اسلامي
Views: 214
ميرزاي شيرازي «مبارزي وحدت گرا»
Views: 233
مروري بر انديشه «اقبال لاهوري و اتحاد جهان اسلام»
Back   1  -  2   Next