اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز سه شنبه، 6 فروردين 1398| 20 رجب 1440

Lasted Artilce

Views: 121
در مورد اقتداي به اهل تسنن روايات مختلف و متعدّدي از ناحيه حضرات معصومين: صادر شده است. هر چند عدم صحّت اقتدا در شرايط اوّلي، از روايات و فتاواي فقهاي اماميه برداشت مي شود؛ امّا در شرايط ثانوي؛ اعمّ از خوف يا مدارا، دلالت روايات مختلف و به ظاهر متعارض است. برخي ظاهر در اقتداي حقيقي است و برخي ديگر بر عدم صحّت اقتدا دلالت دارد. به تبع روايات، اقوال فقها نيز متفاوت گشته است. فقهايي چون حضرت امام خميني1 و برخي از فقهاي معاصر، ظهور روايات در اقتداي حقيقي را پذيرفته و روايات دالّ بر عدم صحّت اقتدا را به حکم اوّلي اختصاص داده اند؛ امّا بسياري از فقها چنين حملي را نپذيرفته و روايات ظاهر در اقتداي حقيقي را بر اصل شرکت در نماز عامّه حمل نموده و تکرار نماز يا عدم اقتدا و لزوم قرائت را در نماز جماعت آنان شرط دانسته­اند که با بررسي دقيق روايات به نظر مي­رسد صحت اقتداي حقيقي نيز يکي از راهکارهاي حضور در جماعت اهل تسنن است که به دليل اهداف بالاتري؛ همچون ايجاد همدلي و اتحاد و حفظ آبروي شيعه پذيرفتني است.
Views: 106
حج جلوه‌اي با شکوه از وحدت و اجتماع مسلمانان است که آثار و منافع مادي و معنوي متعددي دارد. حج مظهر بندگي محض در برابر يکتاي بي‌همتا، و يک‌رنگي و برادري ميان مسلمانان است. در اين مقاله برآنيم با استناد به بيانات قرآن کريم و ائمه معصوم: به گوشه‌اي ازآثار اقتصادي حج بپردازيم. در قسمت نخست به بشارت‌هاي مالي براي انجام دادن حج و عمره اشاره و آثار آن را بر زندگي شخصي حج‌گزار بررسي مي‌کنيم. سپس رابطه شرط استطاعت و مناسک حج را با نوع زندگي اقتصادي فرد بازبيني کرده، در نهايت به ايجاد بازاري مشترک با توجه به اهداف تبعي و عرضي حج مي‌پردازيم.
Views: 111
اين تحقيق کوشش کرده است که از دريچة سرماية‎‎‎‎‎ اجتماعي به حج بنگرد تا نتيجه بگيرد که حج چه کارکردهايي در توسعه و ارتقاي سرماية اجتماعي جهان اسلام دارد؟ هدف اين است که اثبات کنيم حج نه‌تنها مولد سرماية‎ اجتماعي، بلکه خود، سرماية‎ اجتماعي پايدار و تمام‌ناشدني براي دنياي اسلام است که به‌طور دائم در حال افزايش است و ما مي‏توانيم با استفاده از ظرفيت‌هاي حج، راهکارهاي عملي رسيدن به وحدت و يکپارچگي امت اسـلام براي اعتلا و سربلنـدي در جهـان و همچنين مقابله با تهاجم فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي را احصا، و آسيب‌شناسي کنيم. براي رسيدن به اين مهم و با توجه به بين‌رشته‌اي بودن موضوع، در اين تحقيق ابتدا سعي بر اين بوده است که در ضمن تبيين اجمالي مفهوم حج، به مفهوم‌شناسي سرماية اجتماعي پرداخته شود. در اين مرحله، جايگاه سرمايه اجتماعي در بين انواع سرمايه‌هاي موجود، مشخص و تعريف مي‌شود؛ سپس سطوح و ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن تبيين شده، مؤلفه‌ها و عناصر کليدي تشکيل‌دهندة سرماية اجتماعي با توجه به ابعاد آن برشمرده مي‌شود. در پايان، کارکردها و ظرفيت‌هاي حج با توجه به ابعاد اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي سرمايه‎‎‎‎‎ اجتماعي و عناصر مربوط به هر يک از اين ابعاد، احصا مي‎شود.
Views: 109
واژه ارکان، جمع رکن به معناي تکيه‌گاه و بخش اساسي تشکيل دهنده هرچيز است[1]، در فقه نيز به جزء مقوم هر عمل رکن گفته مي‌شود.[2] مراد از ارکان حج در اصطلاح فقه امامي، آن بخش از مناسک حج است که ترک عمدي آن ها موجب بطلان حج مي‌گردد.[3] ارکان حج- که درپاره‌اي منابع «فرض» خوانده شده است[4]- درفقه اهل سنت به گونه هاي مختلفي تعريف شده است، از جمله واجباتي از مناسک که ماهيت حج متوقف بر آن‌هاست[5]، واجباتي که تحلل (بيرون آمدن از احرام) بر آن‌ها توقف دارد[6]، مناسکي که ترک آن‌ها موجب فساد حج مي‌گردد[7] و واجباتي که با کفاره قابل جبران نيست.[8] شايان ذکر است که مراد از اصطلاح رکن در باب نماز، بخشي از واجبات آن است که ترک عمدي و سهوي آن موجب بطلان نماز مي‌شود.[9] برپايه فقه امامي اين مفهوم از رکن در باب حج تنها در مورد ترک وقوفَين (انجام ندادن وقوف در عرفات و وقوف مشعر با هم) صادق است، هر چند سهوي باشد.[10] برپايه ديدگاه برخي از اهل سنت، تفاوت رکن در حج با رکن نماز آن است که تکرار رکن حج و افزودن برآن، جز در پاره‌اي موارد، حج را باطل نمي‌سازد.[
Views: 106
فقه مقارن با هدف تقريب و نزديک سازي مذاهب اسلامي ، توانسته است تأثيري کارآمد در راستاي ايجاد وحدت و همبستگي بين شيعه و سنّي داشته باشد. حج و مسئله ي استطاعت يکي از مواردي است که از دير باز علماي مذهب اماميه و فقهاي اهل سنّت در اين خصوص اختلاف نظرهايي داشته و دارند. افزون بر طبيعي بودن اختلاف نظر علماءدر علوم نظري، از هر ملّت و گروهي که باشند اين تفاوت گرايشها و نگرشها در مسائل اسلامي بر غناي فرهنگ اسلامي مي افزايد و در واقع اين اختلاف فتاوي از امتيازات مکتب اسلام است.با توجه به اهميت فقه تطبيقي که نقش بسزايي در تقارن و نزديکي مذاهب با يکديگر داشته است، اين موضوع نيز از ديرباز بين علماء از جايگاهي ويژه برخوردار است که پيشينه ي کهن آن به سده هاي اوليّه ي تدوين فقه و اصول برمي گردد. استطاعت يکي از شرايط وجوب حج است که در تقسيم بندي ابتدايي به سه قسم علمي ، شرعي و عرفي تقسيم مي شود که هر يک شامل مباحثي بوده و مسائل فقهي را به خود اختصاص داده است. استطاعت عرفي خود به سه دسته ي مالي ، بدني و راهي تقسيم مي شود و در مجموع ، معناي توانايي حج در هر سه مورد يکي است و بدين مفهوم است که شخص بدون حرج و مشقت تحمل ناپذير و بي آنکه تمامي قدرتش را به ميان گذارد ، بتواند به زيارت خانه خدا رفته و مناسکش را آنگونه که بايد ، انجام دهد؛ زيرا در دين اسلام حرجي نيست. از مجموع بررسي و مقايسه ي مباحث فقهي سني و مذاهب مختلف اسلامي در اين پايان نامه روشن مي شودکه اصول و امّهات آرا و فتاوا بسيار به يکديگر نزديک است و شايد تفاوت هاي فقهي مذاهب چهارگانه ي اهل سنت چندان کمتر از اختلاف ايشان با مذاهب اماميه نباشد، بلکه گاهي تفاوت عميق ميان اين مذاهب، برخي از آن ها را به اماميه بسيار نزديک مي کند.اين حقايق ملموس و روشن که به طريق علمي و با پژوهش به دست آمده است نشان مي دهد که امّت اسلامي به عنوان امّتي واحد ، مي توانند در عصر حاضر که عصر انفجار اطلاعات و تحقيق و گسترش علوم است ،بيش از پيش در عرصه هاي مختلف از جمله در عرصه ي فقه و حقوق به تعامل با يکديگر بپردازندو با انگشت تدبير عالمانه ي خويش مشکلات علمي و فقهي جوامع اسلامي را در تعامل با يکديگر برطرف سازند و به رشد و بالندگي بيشتر جوامع اسلامي کمک کنند.
Views: 244
شرايط براي صهيونيست‌ها از زماني تغيير کرد که حماس اين بار علاوه بر پاسخ موشکي، يک سرباز اسرائيلي را در مرز نوار غزه با استفاده از تک‌تيراندازهاي خود به هلاکت رساند. در هفته‌اي که گذشت، روزهاي ابتدايي و پاياني آن (شنبه 22 تير و جمعه 29 تير) نوار غزه شاهد تنش‌هايي بي‌سابقه بود. در شامگاه شنبه، جنگنده‌هاي صهيونيستي حملات وسيعي به پايگاه‌هاي حماس در نوار غزه انجام دادند. اين حملات از سوي مقاومت حماس با پاسخ کوبنده‌اي روبرو شد. بر اساس آنچه ارتش رژيم صهيونيستي با ارائه آمار جديدي از تبادل آتش روز شنبه با گروه‌هاي مقاومت، اذعان کرد فقط در چند ساعت بيش از 170 راکت و موشک به شهرک‌هاي صهيونيست نشين شليک شد که گنبد آهنين تنها ?? فروند از آن‌ها را هدف قرار داده است.[1
Views: 244
با تصويب اين قانون به نظر مي رسد که جزئياتي بيشتر از طرح معامله قرن دونالد ترامپ در حال نمايان شدن است و بايستي منتظر عملي شدن بيشتر جزئيات آن بود. طرح دونالد ترامپ به کلي دو کشوري بودن را زير سوال مي برد و کشور يهودي بر سرزمين هاي اشغالي را تحکيم مي کند.
Views: 131
هدف: هنر به عنوان زبان قدسي و آسماني هميشه در کنار دين حضور داشته و بار انتقال مفاهيم ديني را بر دوش کشيده است. در دوران مدرن ميان دين و هنر فاصله افتاده است. در اين پژوهش به دنبال اين بوديم که کدام هنر توان انتقال مفاهيم ديني را دارد و کدام دسته از هنرها چنين توانايي ندارند. ‌روش: نوشتار حاضر در گردآوري اطلاعات از روش کتابخانه ‏اي و در استنتاج از روش توصيفي تحليلي بهره برده است. يافته‏ ها: با ملاک صورت (فرم) مي‌توان نسبت هنر با دين را تعريف و هنر را به دو دسته هنرهاي مقرّب و هنرهاي مبعّد تقسيم‌بندي کرد. نتيجه‌گيري: هنرهاي مقرّب هنرهايي‌اند که امکان تقرّب هنر به مفاهيم ديني را فراهم مي‌آورند؛ با اين ويژگي که چندان به جزييات نمي‌پردازند و با کمک نمادها موضوع اثر را به نمايش مي‌گذارند. مخاطب در اين دست هنرها، انساني منفعل نيست؛ بلکه با کمک اوست که اثر هنري تکميل مي‏شود. هنرهاي اسلامي بيشتر از نماد استفاده مي‌کنند و به واسط? نماد، منظور خود را به مخاطب منتقل مي‌کنند و آسيبي به مفهوم ديني اثر وارد نمي‌کنند. هنر مقرّب مي‌تواند مفاهيم ديني را با حفظ چارچوب آن به مخاطب منتقل کند؛ اما هنرهاي مبعّد، هنرهايي‌اند که تلاش مي‌کنند هم? جزييات را به تصوير بکشند و کوچک‏ترين نکته‌اي را فرو نمي‌گذارند؛ در حالي‏که تلاش براي نمايش جزييات در امور غير محسوس، موفّقيت ‏آميز نيست؛ زيرا از يک‏سو اصرار دارد تصوير همراه با جزييات امر غير محسوس را نمايش دهد و از سوي ديگر، تصويري از امر غير محسوس نزد خود ندارد. در نتيجه، تصوير تحريف‏شده و جعلي از امور غير محسوس ديني ارائه مي‌دهد. روشن است که اين دست هنرها نمي‌توانند واسط ميان مخاطب و پيام ديني باشند.
Views: 111
مقامات مختلف عراقي تاکنون واکنش‌هاي متعددي به تظاهرات مردم از خود نشان داده‌اند. اکثر آنها ضمن اعلام حمايت از مطالبات مشروع و بحق مردم خود بر لزوم مسالمت‌آميز بودن تظاهرات اعتراض‌آميز تأکيد کرده‌اند.
Views: 114
بعد از گذشت سه سال از فاجعه حج 1394 و شهادت هزاران انسان بي گناه و شريف در حرم امن الهي در منا، هنوز هم دغدغه اصلي رهبر انقلاب اين است که چرا عربستان حاضر به تن دادن به کميته حقيقت ياب فاجعه منا و پرداخت ديه به خانواده هاي فاجعه ديدگان نمي شود.
Views: 119
يکي از شعارهاي اصلي مبارزان در انقلاب‌هاي مختلف همواره مفهوم استقلال بوده است. در انقلاب اسلامي ايران اين ارزش نيز جايگاه محوري دارد و رهبران اصلي انقلاب و مبارزان و روشن‌فکران انقلابي همواره بر آن تأکيد داشته‌اند چه در دوران مبارزه با نظام ستمشاهي و چه پس از پيروزي انقلاب اسلامي.
Views: 57
جنبش‌هاي اسلامي معاصر از جمله جنبش‌هاي ضد هژمونيکي محسوب مي‌شوند که در فرآيند تکاملي آن‌ها، برخورداري از ايدئولوژي، رهبري کاريزماتيک و تشکيلات سازماني منسجم در ماهيت کنشگري آنان حائز اهميت است. ايدئولوژي، تعيين‌کننده آرمان‌ و استراتژي‌ جنبش‌هاي اسلامي است که در جذب توده‌ها و آماده نمودن آنان براي کنش فعالانه مؤثر است. در اين راستا نقش رهبري در تدوين، تفسير و تحول ايدئولوژي از يک‌سو و برپايي تشکيلات سازماني منسجم و منعطف، جهت هدايت و جذب توده‌هاي مردمي به سمت کنش ديني ـ سياسي قابل توجه است. با توجه به اين‌که دو جنبش اخوان‌المسلمين و حزب‌الله از جمله جنبش‌هاي اسلامي هستند که سابقه چند دهه فعاليت سياسي ـ تشکيلاتي دارند اما به نظر مي‌رسد که جنبش حزب‌الله لبنان به دليل بهره‌مندي از مؤلفه‌هايي چون ايدئولوژي انعطاف‌پذير، ساختار تشکيلاتي منسجم، رهبري کاريزماتيک و استراتژي‌هاي عمل‌گرايانه نسبت به اخوان‌المسلمين در جذب توده‌هاي مردمي و تأثيرگذاري بر عرصه قدرت سياسي، کنش فعالانه‌تر و مؤثرتري را از خود به نمايش گذاشتهاست.
Views: 68
ايده بسياري از تحليل گران اين است که صف بندي و موازنه قدرت موجود در منطقه در حال گرفتن آرايشي جديد به خود است. ايده بسياري از تحليل گران اين است که صف بندي و موازنه قدرت موجود در منطقه در حال گرفتن آرايشي جديد به خود است. موضوعي که نياز به بررسي بيشتر و نگارش راهبردهاي جديد متناسب با اين تغييرات جديد به وجود آمده در منطقه دارد اين است که نقشه جديد استراتژيک منطقه چيست و کنشگران با روندهاي جديدي که در حال رخ دادن است، بايستي چه تصويري از آينده خود داشته باشند.
Views: 92
بر اساس آمار مرکز ملي سلامت 64 هزار آمريکايي در سال 2016 از طريق مصرف بيش از اندازه مواد مخدر جان خود را از دست داده اند. اين تعداد بيشتر از تعدادي است که آمريکا در جنگ ويتنام کشته داد. زماني که به اعتياد در جامعه امروز آمريکا فکر مي کنيد، يک چيز به ذهن مي آيد: فراگيري مواد مخدر. بله اين درست است و مسئله بسيار جدي است. بر اساس آمار مرکز ملي سلامت 64 هزار آمريکايي در سال 2016 از طريق مصرف بيش از اندازه مواد مخدر جان خود را از دست داده اند. اين تعداد بيشتر از تعدادي است که آمريکا در جنگ ويتنام کشته داد. بر اساس اين آمار به طور ميانگين روزانه 175 نفر به همين دليل جان خود را از دست مي دهند. اين بحران از سال 2001 تا کنون هزينه اي حدود يک تريليون دلار براي آمريکا داشته است و تخمين زده شده است که تا سه سال آينده هزينه اي بيشتر از 500 ميليارد دلار داشته باشد.
Views: 112
حقوق فرهنگي توسعه­ نايافته­ ترين حق­ هاي بشري از نظر محتواي هنجاري، دامنه­ اجرا و قابليت اجراي قانوني هستند. در اين زمينه، حق اقليت­ ها و اشخاص متعلق به آن­ها بر مشارکت در زندگي فرهنگي خويش با شدت بيشتري ناديده گرفته شده است. کميته­ حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در 21 دسامبر 2009، تفسير عام شماره­ 21 خود در رابطه با مشارکت در زندگي فرهنگي را صادر کردکه مي­تواند نقطه­ عطفي در حمايت از فرهنگ و حقوق فرهنگي اقليت­ها به شمار آيد. کميته در اين تفسير، از رهگذر ارائه تعريفي واضح از محتوا و دامنه، ذي­نفعان و ماهيت حق و گستره تعهداتي که اجراي حق مذکور بر دولت­هاي عضو بار مي­کند، توانست نقاط مبهم بند (الف)1 ماده­ 15 ميثاق را روشن سازد و به آن معنايي شفاف­تر از پيش دهد و به حقِ بهره­مندي اقليت­ ها و اعضاي آن ­ها از گستره­اي از حقوق فرهنگي که در پيوند يا ناشي از حق مشارکت در زندگي فرهنگي هستند، مفهومي نوين بخشد؛ به نحوي که مي­توان آن را مبناي بالقوه­اي براي حمايت، حراست و ارتقاي فرهنگ و در نتيجه حقوق فرهنگي اقليت­ ها دانست. در اين نوشتار سعي شده است تا دستاوردهاي تفسير عام شماره­ 21 کميته­ مزبور در خصوص حمايت از فرهنگ و حقوق فرهنگي اقليت­ها بررسي شود.
Views: 47
بن‌مايه مکتب سلفيه بر تبيين خاص آن از جوانب مختلف مبحث توحيد استوار است. در نوشتار حاضر با بررسي رويکرد تفسيري آلوسي و رشيد رضا در مسئل? توحيد، ميزان پايبندي ايشان به مباني تفکر سلفي بررسي و ارزيابي شده است. با بررسي جامع آراء کلامي و تفسيري آلوسي در مبحث توحيد، در مي‌يابيم که تبيين او از مفاهيم مطرح در اين حوزه به نحو قابل توجهي با تلقي سلفيه متفاوت و گاه متباين است. از اين‌رو، قول مشهور مبني بر سلفي الاعتقاد بودن آلوسي نمي‌تواند قرين صحت باشد. او در کنار تبحر علمي کم‌نظير با ارج نهادن به ميراث سلف و عدم تأکيد بر مکاتب خاص کلامي و فقهي، خود را به عنوان شخصيتي صاحب‌نظر و آزاد‌انديش معرفي کرده است. در مقابل، بايد تصريح کرد که انديش? رشيد رضا - دست‌کم در حوز? توحيد - موافقتي نسبي با مؤلفه‌هاي اساسي جريان سلفيه داشته است.
Views: 143
انقلاب اسلامي ايران بزرگ ترين تحول قرن چهاردهم هجري قمري و بيستم ميلادي و نقطه ي عطف در تحولات جهاني است و به تعبير رهبر كبير انقلاب اسلامي امام خميني (رضوان الله تعالي عليه) در وصيت نامه سياسي الهي خويش «اين انقلاب بزرگ كه دست جهان خواران و ستم گران را از ايران بزرگ كوتاه كرد با تأييدات غيبي الهي پيروز گرديد اگر نبود دست تواناي خداوند امكان نداشت» و بنابراين «امانت الهي» و «تحفه ي الهي» و «هديه ي غيبي» و «پديده ي الهي» است «كه از جانب خداوند منان به ملت ايران عنايت شده» و «شك نبايد كرد كه انقلاب اسلامي ايران از همه ي انقلاب ها جداست، هم در پيدايش و هم در كيفيت مبارزه و هم در انگيزه انقلاب».
Views: 123
مقاله ي حاضر، نخست انتفاضه را معنا مي‎كند، آن گاه، زمينه‎هاي پيدايش آن وگروه‎ها و سازمان‎هاي نزديك به انتفاضه را معرفي مي‎نمايد. تأثير انتفاضه بر اسرائيل و ساف، موضوع بحث بعدي است. براي درك عميق تأثير انقلاب‎ اسلامي بر انتفاضه، مروري كوتاه بر روابط ايران دوره ي پهلوي با اسرائيل (رژيم‎ اشغال‎گرقدس‎) صورت مي‎گيرد. بعد از آن تأثيرات انقلاب اسلامي بر اين‎ پديده (مسأله ي فلسطين و انتفاضه‎) موشكافي مي‎شود. در پايان، مقاله با اين‎ سخن به انتهاء مي‎رسد كه تنها راه نجات فلسطين، اسلام است.
Views: 128
باعث خرسندي است كه در اين كنفرانس بزرگ و در اين اجتماع كه نخبگاني از علماي كشورهاي اسلامي به منظور بحث و بررسي مشكلات امروز مسلمانان و راه‌حل آن، گردهم آمده‌اند، به‌طور خلاصه درباره اين موضوع سخن گفته و در اين زمينه سهمي را ايفا نموده و از ديدار و مقاله‌هاي سودمند و باارزش شما بهره‌مند گردم.
Views: 125
نقش دانشمندان مسلمان در تکامل علم فيزيک و مکانيک و ترجمه‌ي آثار و کتب و رساله ­هاي آنان به دست دانشمندان غربي، زمينه ساز پيشرفت اين علم در اروپا و غرب گرديد.
Views: 124
مشكل عمده‌ي عوام و خواص مسلمانان اين است كه بين آنان و بيان ايمان، التزام به ايمان و بشارت به ايمان‌شان فاصله افتاده است. از اين مهم‌تر اين كه ايماني دارند كه عمل صالح به دنبال ندارد و ايمان بدون عمل صالح، همچون ابر بي‌بار و درخت بي‌ثمر است.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.