اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز سه شنبه، 6 فروردين 1398| 20 رجب 1440

Lasted Artilce

Views: 139
امروز شايد بيش از هر زمان ديگر به سعدي نيازمنديم، رجوع به سعدي از نشانه‌هاي مراجعه‌ي ما به اعتدال و خردگرايي است. با آن انديشمند نامدار موافقم که راه رسيدن به تجدّد ايراني يا به تعبيري تجدّد بومي، ‌از حافظ مي‌گذرد و حافظ افق نو و جديدي در دنياي امروز براي ما باز مي‌کند و اما براي طي مسير در راه رسيدن به تجدّد ايراني و بومي‌، دست در دست سعدي بايد گذاشت و با آموزه‌هاي او با سنّت مواجه شد و دست به سنّت‌سازي زد.
Views: 123
امروزه علم دقيق حساب فلکي ابزاري مطمئن براي اثبات حلول ماه‌هاي قمري است و از باب قياس اولي واجب است که بکار بردن چنين وسيله‌اي را بپذيريم؛ زيرا سنت، متناسب با زمان خويش، وسيله‌ي رؤيت را تعيين نموده که اين وسيله از شک و احتمال بريء نبوده و بديهي است که سنت، استفاده از ابزار برتر، کامل‌تر و مناسب‌تر را براي تحقيق مقصود شرعي و رهايي امت اسلامي از اختلاف شديد موجود درباره تعيين آغاز ايام رمضان و اعياد اسلامي و حصول وحدت در عمل به شعائر و عبادات شرعي مرتبط با حيات و کيان روحي امت اسلامي رد نمي‌کند.
Views: 129
روابط جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان سعودي به عنوان دو بازيگر شکل دهنده به روندهاي منطقه اي، همواره بر عنصر رقابت مبتني بوده است. فارغ از برخي دوره هاي همکاري محدود و تفاهم تاکتيکي بر سر برخي موضوعات دوجانبه، در عرصه نظام منطقه اي خاورميانه، گسترش نفوذ يکي از بازيگران موجد پيام ها و پيامدهايي براي ديگري بوده و در اين رهگذر شاهد اقدامات خنثي کننده براي سد کردن نفوذ رقيب بوده ايم. پس از خيزش هاي جهان عرب در 2011، و بطور دقيق از زمان روي کارآمدن ملک سلمان در ژانويه 2015، شاهد ورود تهران و رياض به فرآيندهاي معطوف به رقابت و تنش آشکار هستيم. اين وضعيت با روي کارآمدن نخبگان جديد سعودي و ماجراي حمله به سفارت عربستان در تهران و قطع روابط سياسي- اقتصادي دو کشور وارد عرصه جديدي شده که کنترل متغيرهاي اين تنش به دليل تغيير نگرش سعودي ها به معادلات منطقه اي، دشوار شده است. در اين ميان سعودي ها با طراحي يک راهبرد ضد ايراني به دنبال اين موضوع اند که نفوذ تهران در منطقه را خنثي کنند که اين استراتژي مبتني بر اقدامات چندگانه اي است که موجد آثار و پيامدهايي براي ايران است. در اين نوشتار به تفصيل ريشه هاي اين راهبرد و اقدامات سعودي ها مورد اشاره قرار گرفته است.
Views: 150
يکي از مسائل مورد مناقشه بين مذاهب اسلامي و جريان وهابيت، موضوع زيارت قبور انبيا، اوليا و مومنين است که وهابي¬ها آن را حرام و غير جايز مي¬پندارند که در برابر آنها، پيروان مذاهب اسلامي با تکيه بر منابع يقيني يعني قرآن و سنت نه تنها اين عمل را حرام نمي¬دانند، بلکه آن را امري مشروع قلمداد مي¬کنند که در رشد و تعالي معنوي زائر بسيار موثر است. ازاين¬رو، زيارت همواره از اعمال پسنديده اسلام بوده و در طول تاريخ، مسلمانان به آن عنايت و اهتمام داشته‌اند. در منابع روايي متعدد از رسول گرامي اسلام(ص) نقل شده است که فرمودند: «مَن زارَ قَبرِي وَجَبَت لَهُ شَفاعَتِي: هر کس مرا زيارت کند، شفاعتم براي او واجب مي¬شود.» (کنزالعمال، ج 15: 651) در اين مقاله، مشروعيت زيارت از ديدگاه مذاهب فقهي اهل سنت (حنفي، مالکي، شافعي و حنبلي) بررسي و تبيين شده است که همه آنها بالاتفاق، به جواز آن تصريح نموده¬اند. در پايان نيز به چند مورد از مکان¬هاي زيارتي اهل سنت اشاره گرديده است.
Views: 195
رمضان، ماه رحمت و برکت، ماه مهماني خدا و يکي از ماه‌هاي مهم در زندگي مسلمانان است و تأثير عميقي بر جنبه‌هاي مختلف زندگي دارد. بي‌شک يکي از عرصه‌هايي که رمضان در آن بازتابي گسترده داشته، هنر و ادبيات است؛ به طوري که پس از ابلاغ اين فريضه بر مسلمانان -در طول تاريخِ اسلام- نويسندگان، مقالات مختلفي در مورد فضيلت¬ها و ويژگي¬هاي اين ماه نوشته‌ و شاعران نيز ابيات نغزي در اين مورد سروده‌اند که چون از دل بر آمده، بر آسمان ادب همچون ستاره‌اي تابان مي‌درخشد. شاعران کرد شافعي¬مذهب نيز در اين رابطه اشعار زيبايي سروده‌اند و در ديوان بيشتر آنان، ابياتي در مورد ماه رمضان، روزه و روزه¬داري به چشم مي‌خورد. در اين مقاله، سعي بر آن است تا برخي از اين ابيات نغز و پر مغز را مورد بررسي قرار دهيم.
Views: 149
شايد بتوان گفت که مهمترين مانع رواني براي حمايت از کالاي ايراني، جاافتادن اين بحث در ناخودآگاه ايرانيان است که کالاي ايراني، فاقد کيفيت بوده و نامطلوب است. حال براي زدودن اين تصوير در ذهن‌ها بايد با تبيين و روشنگري اهميت موضوع را به باور افکار عمومي رساند.
Views: 139
يکي از مهم‌ترين ارکان اقتصادي هر کشوري، ميزان توليدات آن کشور از کالاها و خدمات مورد نياز افراد جامعه است. از سوي ديگر يکي از نقاط اشتراک و تعلقات سرزميني هر کشور، مصارف آن کشور از محل توليدات خويش است. در واقع خريد محصولات داخلي توليدشده در يک سرزمين به عنوان نماد همبستگي و مشارکت فعال مردم در سرنوشت اقتصادي و سياسي خويش مي‌باشد. اهميت‌دادن به محصول دست کارگر و متخصص و کارآفرين ايراني موجبات دلگرمي و رونق بازارها در داخل کشور مي‌باشد.
Views: 178
حرکتي که امام خميني، قدس سره، براي احياي هويت اسلامي مسلمانان آغاز کرد، فقط به کشور ايران محدود نشد و در فاصله زماني کوتاهي مسلمانان جهان، از جنوب آسيا گرفته تا شمال آفريقا و از منطقه بالکان تا قفقاز را تحت تاثير قرار داد. وجود بي بديل امام راحل تاثيري شگرف بر انديشمندان جهان اسلام گذاشت و باعث گرديد که ايشان با تاملي دوباره درباره اسلام به آنچه سالها از دست داده بودند، برگردند.
Views: 167
ديپلماسي فرهنگي به عنوان ابزار سياست خارجي کشورها که هنر ترويج و توسعه فرهنگ را برعهده دارد، در فراهم آوردن زمينه هاي همکاريهاي مشترک و شناخت و شناساندن فرهنگ ها و تبادل ارزشهاي فرهنگي و تحکيم و تثبيت روابط حسنه ميان دولتها تأثير بسزايي داراست.
Views: 161
گام اول براي اشاعه و ترويج اقتصاد مقاومتي در جامعه، آگاهي و فهم درست از اين مفهوم است که از طريق گفتمان درجامعه صورت مي گيرد. رسانه ها مي توانند فضاي گفتماني بين مردم و دولت را فراهم سازند، مردم را به مشارکت دعوت و حتي به مطالبه مردمي از مسئولين نظام تبديل کنند. متاسفانه با وجودي که مدت مديدي از زمان ابلاغ خطوط کلي اقتصاد مقاومتي مي گذرد، اما همچنان بحث بر سر اهميت کارکرد و نقش رسانه هاست. اين انتظار از آنجا نشات مي گيرد که مطابق ماده 21 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي: «تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن، به ويژه در محيط هاي علمي، آموزشي و رسانه اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي بايد صورت گيرد». به اين منظور، اخبار اقتصادي سال 1394 منتشرشده در 23 خبرگزاري و سايت خبري مورد تحليل محتوا قرار گرفت و مشخص شد که خبرگزاري ها و سايت هاي خبري ـ تحليلي مفاهيمي مانند «گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي»، «اصلاح و تقويت نظام مالي»، «اقتصاد دانش بنيان»، «ديپلماسي در خدمت اهداف اقتصادي»، «توليد محصولات راهبردي»، «رصد برنامه تحريم»، «مشارکت عمومي در اقتصادي»، «شفاف سازي اقتصادي»، «توسعه کارآفريني» و «تقويت فرهنگ جهادي در اقتصاد» را با فراواني منتشرکرده و در اين زمينه ها توليد محتواي بيشتري داشته اند.
Views: 173
شبکه‌هاي اجتماعي جديد[1] (SNS) دنياي نو و متفاوتي از ارتباطات و تعاملات بشري را براي ما خلق کرده‌اند. فيس بوک، تويتر، لينکداين، وايبر، تلگرام، واتس آپ و ساير اعضاي پرشمار اين خانواده در حال رشد با سرعت زياد در حال تبديل شدن به يکي از زيرساخت‌هاي فناورانه اصلي و بعضاً اجتناب ناپذير در زندگي و فعاليت اجتماعي ما هستند. در کنار بهره بردن از کاربردهاي فراوان و تسهيلاتي که اين فناوري براي ما فراهم آورده، در حکم محققان فلسفه اخلاق لازم است تا در جريان نوظهور نقادي و ارزيابي فلسفي اين شبکه‌ها سهم خود را ايفا کنيم. در اين راستا، با سه چارچوب نظري رايج در فلسفه اخلاق روبه‌رو هستيم: اخلاق پيامدگرا، اخلاق وظيفه‌گرا و اخلاق فضيلت‌گرا. اگرچه هر کدام از اين سه ديدگاه جايگاه خاص خود را در مباحث فلسفه اخلاق دارد اما در ارتباط با ارزيابي شبکه‌هاي اجتماعي مهم‌ترين تحليل‌ها تاکنون از جانب فضيلت‌گرايان، مانند شنون والر[2] و چارلز اِس،[3] ارائه شده است. در اين مقاله از چارچوب نظري اخلاق فضيلت جهت ارزيابي SNS دفاع مي‌کنيم. سپس، ديدگاه والر و نقاط قوت و ضعف آن را واکاوي خواهيم کرد. در انتها براي تحقيق بومي در خصوص نسبت شبکه‌هاي اجتماعي با شيوه زندگي ايراني ـ اسلامي چارچوب اوليه‌اي پيشنهاد مي‌کنيم.
Views: 167
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي با ميزان شرکت در مراسم مذهبي جوانان شهرکرد بود. روش تحقيق پيمايشي و ابزار اندازه‌گيري پرسش‌نامه محقق‌ساخته در دو زمينه 1- استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي و 2- شرکت در مراسم مذهبي بود. روايي اين دو پرسش‌نامه به صورت محتوايي و براساس قضاوت صاحب‌نظران مورد تاييد قرار گرفت و پايايي آن دو براساس آلفاي کرونباخ به ترتيب 0/80 و 0/81 محاسبه شد. جامعه آماري در اين پژوهش دانشجويان دانشگاه شهرکرد بودند که با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر مرد با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي، به عنوان نمونه انتخاب شدند. با توجه به آزمون کولموگروف- اسميرنف از آنجايي که سطح معنا‌داري آزمون نرمال بودن متغيرهاي تحقيق کمتر از 0/05 بود، جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون ناپارامتري کاي دو استفاده شد. يافته‌ها نشان داد که بين استفاده جوانان از شبکه‌هاي اجتماعي(مدت عضويت و ميزان استفاده، مشارکت در شبکه‌هاي اجتماعي و اعتماد به شبکه‌هاي اجتماعي) با شرکت آنان در مراسم‌هاي مذهبي(ميزان شرکت، مشارکت در اجراي مراسم مذهبي و باور به شرکت در مراسم مذهبي) رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. بدين معني که هرچه ميزان استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي، مشارکت در شبکه‌هاي اجتماعي و اعتماد به شبکه‌هاي اجتماعي بيشتر باشد، ميزان شرکت در مراسم مذهبي، مشارکت در مراسم مذهبي و باور به مراسم مذهبي کاهش مي‌يابد.
Views: 172
با توجه به تکرار تاريخ بشريّت‌ و تشابه تاريخ معاصر با تاريخ گذشته براي نجات از اين اوضاع نامطلوب و اصلاح مجدّد‌ نسل بشريت امروز در اين عصر مدرنيته نياز شديدي به بازگشت به قرآن و فرامين‌هايش داريم لذا بنده نام خدا را آوردم و دست‌آويز کلام گرانبهاي خدا (قرآن) شدم که مي‌فرمايند: هُدَيً لِنّاسِ (بقره-185) اول بوسيدم و بر سر و سينه کشيدم تا قلب آشفته‌ام از نابساماني‌هاي روزگار تسکين يابد و آن را باز کردم وقلم را برداشتم و درس يکم (حقوق طبيعي انسان در قرآن) را آغاز نمودم.
Views: 147
اناجيل بخش اساسي کتاب مقدس مسيحيان است که شالوده اين آيين را تشکيل داده اند و از طرفي عبارت انجيل دوازده مرتبه در قرآن کريم آمده و بدين جهت بررسي فرهنگي- تاريخي عبارت انجيل در آيات قرآن اهميت فراوان دارد؛ زيرا از اين طريق مدارک و توصيفهاي موجود درباره آگاهي‌ عرب عصر نزول قرآن درباره انجيل بررسي شده و به زنجيره وقايع مربوط به فرهنگ مسلمانان در اين زمينه از گذشته تا به امروز پرداخته مي شود. برداشت متعارف مسلمانان از انجيل آن کتابي است که حضرت عيسي ع آورده است و اين برداشت، «سبب تعجب و گاه طعنه مستشرقين گرديده تا آنجا که آن برداشت را به پيامبر ص نيز نسبت داده و به ايشان خرده گرفته اند که اطلاعات ايشان از مسيحيت و انجيل و چگونگي نزول آن نادرست بوده است.» در اين مقاله سعي شده است بيان کنيم در هيچ آيه اي از قرآن، لفظ کتاب براي انجيل استفاده نشده و از نگاه قرآن عيسي ع آورنده کتاب به معناي مجموعه اي نوشته شده -آنگونه که به موسي ع و پيامبر ص نسبت داده است- نيست. مراد قرآن از کتابي که به حضرت عيسي ع اعطا و تعليم شده است، احکام تشريعي است و قرآن از باب جدال احسن آن نامي را که براي کتاب هاي مشمول وحي شفاهي نازل شده بر عيسي ع متداول گشته بود -يعني انجيل- را برگزيده است و با ذکر اين دلايل باور رايج بين مسلمانان و مستشرقان را اصلاح نماييم. کليدواژه‌ها: انجيل؛ کتاب؛ احکام تشريعي؛ مسيحيت
Views: 178
خاورميانه به شدت نيازمند ايده‌ها و راهبردهايي جديد براي پيشبرد امنيت منطقه‌اي است. در حالي که بحران و منازعه در اين نقطه از جهان ترس را تشديد کرده، ليکن بحران‌ها فرصت‌هايي را براي نسخه‌ها و چارچوب‌هاي امنيتي جايگزين در اين زمينه ايجاد کرده‌اند.
Views: 155
قاره اروپا از قربانيان تروريست بوده است اما اين بدان معنا نيست که در هر زمان و مکاني به يک اندازه مورد حملات تروريستي قرارگرفته است، بلکه با توجه به زمان‌هاي متفاوت و کشورهاي مختلف، گروه‌هاي تروريستي و نوع حملات متفاوت بوده است. اين حملات از گروه‌هاي تندروي مذهبي مسيحي تا گروه‌هاي ناسيوناليست دسته‌بندي مي‌شوند؛ اما آنچه قابل‌توجه است اين است که حملات تروريستي سال‌هاي اخير در اروپا از سوي گروه‌هاي فراقاره‌اي صورت مي‌گيرد که شکل جديدي از گروه‌هاي تروريستي است و عاملان حملات کساني هستند که درون مرزهاي کشور و در اعتراض به حاکميت نيستند بلکه کساني هستند که شايد حتي تجربه زندگي در يک کشور اروپايي را ندارند و صرفاً جهت انجام حملات تروريستي به اروپا آمده‌اند
Views: 174
هدف از اين علم اين بوده که فقهاى مذاهب پس از اطلاع از همه اقوال به اتّباع احسن بپردازند و از سويى آيينه ديدگاه هاى يکديگر باشند و نقاط ضعف و يا قوت را به يکديگر منعکس نمايند و در نتيجه, فقه همگام با زمان پيش رود و بسيارى از سوء تفاهمات و دشمنى ها که زاييده جهل به يکديگر بوده, از ميان برود. علامه شاطبى متوفاى 790 معتقد بود: طلبه اى که خود را محصور در يک مذهب ساخته, چه بسا در او حالت تنفر و انکار نسبت به ساير مذاهب پيدا شود, اما وقتى به دلائل ساير فقها و مجتهدان دست يابد, به اين باور خواهد رسيد که ساير پيشوايان فقهى داراى فضل و آگاهى از مقاصد شارع و فهم اهداف وى بوده اند
Views: 167
بوکوحرام که درپي حمله‌هاي ارتش (XE ارتش) نيجريه (XE نيجريه) و ائتلاف منطقه‌اي تضعيف و در بسياري از مناطق بيرون رانده شده، مي‌کوشد با استفاده از زنان و کودکان اقدام به بمب‌گذاري انتحاري در مکان‌هاي عمومي ازجمله بازارهاي شلوغ و مساجد و کليساها کند و با اين اقدام هم امنيت و ثبات در نيجريه و کشورهاي عضو ائتلاف را متزلزل کند و هم به نيروهاي خود انگيزه ببخشد.
Views: 173
طي ماههاي گذشته متاسفانه بيشترين هجمه رواني از سوي بازيگران معارض ايران به تهران وارد شده است. اين رويکرد مهاجم که از سطح خرد شروع و به سطح منطقه سرايت و درنهايت در سطح نظام بين الملل تقويت مي شود در ظاهر با هدف تحت فشار قرار دادن و منفعل نمودن ايران در منطقه صورت مي گيرد. آن گونه که مي دانيم مجموعه اي از تحولات منطقه اي از ابتداي دهه جاري ميلادي سبب شد ايران دست برتر در منطقه داشته باشد. قطعا چنين امري در سطح داخلي،منطقه اي و بين المللي مي تواند دستاويزي قابل قبولي براي تبديل فاز رقابت به دشمني با ايران توسط بازيگري مانند عربستان باشد که علاوه بر رقابتهاي ژئوپليتيک درگير هماوردي ايدئولوژيک نيز با همسايه فارسي زبان خود است.از اين جهت، رياض بعد از برجام و خصوصا بعد از به قدرت رسيدن ترامپ در تلاش بوده اجماعي ضد ايراني را در سطوح مختلف ساماندهي کند که تا حدودي نيز موفق عمل کرده است.
Views: 181
حضور داعش در افغانستان و پاکستان و عمليات تروريستي اين گروه در اين کشورها جايي براي انکار حضور آنها باقي نگذاشته است. جايگاه افپاک در روايت هاي آخرالزماني و منظومه فکري داعش، جايگاه ژئوپليتيکي دو کشور مزبور و بسترهاي مشوقي که در منطقه براي گروه هاي ستيزه جو وجود دارد از جمله ضعف حاکميت سياسي در افغانستان و پاکستان مهمترين دلايلي است که مي توان براي گسترش حضور داعش در اين منطقه بر شمرد. به نظر مي رسد که موقعيت ژئوپليتيکي افپاک مهمترين و جذاب ترين خصيصه منطقه باشد که ضرورت توجه بيش از پيش به روندهاي امنيتي را براي دستگاه هاي تصميم ساز و مجري در جمهوري اسلامي ايران ضروري مي نمايد.
Views: 125
سوريه که تا پايان سال 2010 يکي از کشورهاي باثبات و تأثيرگذار در منطقه خاورميانه به‌شمار مي‌رفت، از ابتداي سال 2011 به يکي از بي‌ثبات‌ترين، رخنه‌پذيرترين و محوري‌ترين کانون‌هاي کشمکش و رقابت منطقه‌اي و بين‌المللي تبديل شده است. بحران سوريه تاکنون فرازونشيب‌هاي متعددي را طي کرده است. اين بحران به‌دليل کثرت و تنوع بازيگران تأثيرگذار در سه سطح داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي به يکي از غامض‌ترين و پيچيده‌ترين بحران‌هاي خاورميانه از زمان جنگ جهاني دوم تاکنون تبديل شده است. بحران سوريه که امروزه بيش از هفت سال از آن مي‌گذرد يکي از عميق‌ترين و طولاني‌ترين بحران‌هاي منطقه‌ نيز به‌شمار مي‌رود. هدف نوشتار حاضر بررسي علل تداوم بحران سوريه و تبعات آن است؛ ازهمين‌رو پس از بررسي دلايل تداوم بحران سوريه به پيامدهاي آن در سطح داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي پرداخته مي‌شود.
Views: 101
نگاه اجمالي به سپهر رسانه‌اي که جامعه ايراني و جامعه بين‌الملل را در برگرفته است، به علاوه امکانات و نوآوري‌هاي فني، شرايط جديدي در اين سپهر ايجاد کرده است. اين تغييرات مهم از يک طرف و از طرف ديگر تا حدي اشباع فضاي رسانه از انواع گوناگون شبکه‌هاي راديويي و تلويزيوني و گسترش فضاي مجازي‌، برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران را وادار مي‌کند تا براي گسترش و توسعه انواع رسانه‌ها، در پي الگويي کارآمد مناسب با اين شرايط باشند. بر اساس چنين نگاهي است که پژوهش حاضر اين سؤال را طرح کرده است که الگوي مطلوب براي سياست‌گذاري رسانه در جمهوري اسلامي ايران چيست و چه مشخصاتي دارد؟ براي اينکه رسانه‌اي در جامعه اسلامي به عنوان الگوي مطلوب شناخته شود، با رجوع به مباني انديشه سياسي اسلام و استخراخ شاخصه‌ها به توصيف و سپس تبيين آن‌ها در الگودهي به رسانه‌هاي جامعه اسلامي پرداخته شد. بر اين اساس رسانه در جامعه اسلامي بايد از يک سري اصول اساسي تبعيت کند. در اين نگاه، اولين ويژگي رسانه مطلوب در اسلام «دين‌مداري» است، اهميت دين‌مداري در اين است که وقتي دين باشد، بصيرت، امنيت و آرامش هم به وجود خواهد آمد، لذا بايد رسانه در محور دين بچرخد. «اخلاق‌مداري»‌، اميدبخشي و «آگاهي بخشي» از ديگر شاخصه‌هاي اصيل در طراحي و سياست‌گذاري رسانه مطلوب در جامعه اسلامي است که عناوين فوق بايد براي موضوعات ‌زندگي ايراني و اسلامي، استحکام دروني خانواده، ايجاد تمدن نوين اسلامي، افزايش جمعيت، حفظ هويت ملي، دشمن‌شناسي، تشويق براي ازدواج، آگاهي در خصوص چالش‌هاي کشور و تبيين بحران‌هاي غرب ... برنامه‌ريزي‌هاي عقلاني و جدي اتخاذ کنند.
Views: 165
واقعيت امر اين است که ايران‌ستيزي‌هاي محمد بن سلمان و مقابله با نقش ويژه ايران در ميدان‌هاي منطقه‌اي و بلندپروازي‌هاي خام‌انديشانه وي در راستاي مبارزه با ايران به عاملي مهم براي اتخاذ تصميمات و اقدامات سعودي‌ها تبديل شده است. به نحوي‌ که از نظر وليعهد سعودي در مسير مبارزه با ايران، اين هدف است که وسيله را توجيه مي‌کند. از اين رو با توجه به اين راهبرد و سياست رسوب‌يافته در پاراديم فکري وليعهد سعودي است که موجبات همکاري ميان رياض و تل آويو فراهم شده است و رابطه ميان آنها را از يک دوستي دور به يک دوستي نزديک با شاخص هاي متحد تبديل کرده است.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.