اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز سه شنبه، 6 فروردين 1398| 20 رجب 1440

Lasted Artilce

Views: 75
طريقت نقشبنديه يکي از طرائق و سلاسل مشهور صوفيه در جهان اسلام است که در قرن هشتم هجري قمري توسط خواجه بهاءالدين محمد نقشبند بخارايي(717- 791 ق) در ماوراءالنهر و خراسان تأسيس گرديد. طولي نکشيد که اين سلسله علاوه بر ماوراءالنهر و خراسان، در بخش وسيعي از جهان اسلام آن روزگار از هند و سند در شرق گرفته تا عراقين و شام و روم در غرب شيوع و نفوذ پيدا کرد؛ به طوري¬که در طول قرون نهم و دهم هجري قمري به بزرگ¬ترين دستگاه تصوف در ايران مبدل شد. يکي از خطوط اصلي و برجست? فکري در تعاليم مشايخ و اقطاب اين طريقه، محبت و موالات نسبت به ائم? اهل بيت(عليهم السلام) و مقام و منزلت رفيع و منيع ائمه اطهار(ع) است که در آثار و مکتوبات عرفاي آن به وضوح آشکار و هويداست. در اين مقاله، با تتبع و تفحص در برخي از منابع معتبر و نوشته¬هاي اين سلسله، ديدگاه بزرگان اين سلسله در باب مقام و منزلت شامخ ائم? اطهار(ع) تشريح شده و با وجود تصور کساني که تسنن عرفا و مشايخ نقشبندي را مانع محبت و ارادت ايشان به ائم? اطهار(ع) قلمداد مي¬کنند، اثبات نموده¬ايم که اين بزرگان نه تنها نسبت به اهل بيت(ع) محبت کامل داشته¬اند، بلکه خود مبلغ و مروج اين فرهنگ ناب و اصيل اسلامي نيز بوده¬اند
Views: 72
ازدواج مسيار، نوعي ازدواج است كه در سال‌هاي اخير در برخي از كشورهاي اسلامي رواج يافته و مورد استقبال عده‌اي از زنان و مردان مسلمان واقع شده است. از آن¬جا كه اهل سنت ازدواج موقت را مشروع نمي‌دانند، براي پاسخ به نيازهاي برخي از مردان و زنان جوان، ازدواج مسيار مطرح شده است. مسيار، نوعي ازدواج دائم است كه در آن شرط مي‌شود، زن حق نفقه و هم¬خوابگي نداشته و شوهر مختار است، هر وقت بخواهد نزد زن برود. زن نيز در زندگي خود آزاد بوده و مرد نسبت به وي، رياست و مديريتي ندارد. نكته مهم اين است كه در اين ازدواج، تعادلي بين حقوق و تكاليف زوجين نمي‌باشد و زنان از بلاتكليفي بيشتري رنج مي‌برند، در اين نوشتار، شرايط ازدواج مسيار و ادله علماي موافق و مخالف اهل سنت مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.
Views: 208
خاورميانه ، منطقه اي که از نظر ژئو پلتيکي يک پازل از قلب زمين را در خود دارد از نظر ژئو اکونوميکي هم بسيار مهم و همچنين کانون اوليه سه دين و تلاقي تمدنها ي بزرگ جهان بوده و نيزکانون فرهنگ هاي رنگارنگ و اقوام و مذاهب مختلف است .براستي چرا اين منطقه با اين همه پتانسيل هاي غني ، هميشه کانون جنگ و ناآرامي بوده و روي آرامش را نمي بيند؟ به چه علت براي اين منطقه بايد قدرت هاي خارج از منطقه تصميم بگيرند ؟ چرا در خاورميانه اين چنين افراط گري از همه نوعش صورت مي گيرد از افراط گرايي مذهبي گرفته تا افراط گري هاي قومي و غيره .
Views: 211
انقلاب اسلامي سرآغاز فصل نويني در تاريخ تحولات اجتماعي و سياسي ايران است. درواقع، با وقوع انقلاب اسلامي گام‌هاي مهمي در جهت احقاق حقوق مختلف ملت، اعم از زن و مرد و شيعه و سني برداشته شد و نگاهي متوازن و متعادل به حقوق آحاد ملت حاکم شد. در اين ميان، کارنامه‌ي انقلاب در زمينه‌ توجه به حقوق مختلف هم‌وطنان اهل سنت، کارنامه‌ درخشاني است که در اينجا تلاش مي‌شود به طور مختصر بدان اشاره شود. شايد بتوان گفت که آنچه در اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره‌ اهل سنت آمده است، به خوبي بيانگر نگاه منطقي و دقيق جمهوري اسلامي به اهل سنت است. در اين اصل تصريح شده است: «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي داراي احترام مي‌‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت دارند و در هر منطقه‌اي که پيروان هر يک از مذاهب اکثريت را داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيرامون ساير مذاهب.»
Views: 150
يکي از اصيل‌ترين فکرهاي اسلامي که همه مذاهب فقهي به آن باور دارند، اعتقاد به «ولايت فقيه» است. ريشه اين باور مشترک اصل ديگري است که در همه مذاهب فقهي مطرح شده و آن اين است که شرعيت و صحت عمل منوط به ولايت است؛ فرقي نمي‌کند که آن عمل به آحاد و افراد جامعه مربوط باشد و فعل فرد خاص و مربوط به خودش باشد يا به ديگري، بايد با داشتن ولايت انجام گيرد يا آنکه آن عمل به عموم مردم و جامعه مربوط باشد. براي جامعه حضور کسي که با داشتن ولايت جامعه را اداره کند، ضروري است. ضرورتاً يا رجحاناً کسي که متصدّي امور عمومي مي‌شود، بايد «فقيه» باشد؛ درنتيجه کسي که جامعه را اداره مي‌کند، داراي دو وصف ولايت و فقاهت است که او را «ولي فقيه» مي‌گويند و نظامي که بر اين اساس به وجود مي‌آيد، نظام «ولايت فقيه» است.
Views: 99
خاورميانه يکي از مهم‌ترين مناطق جهان است که تروريسم به‌عنوان يکي از مهم‌ترين تهديدهاي امنيتي، به ميزان زيادي آينده اين منطقه را تحت تأثير قرار داده است. هرچند، دولت‌ها براي مقابله با تروريسم در عرصه بين‌المللي، راهبردهاي مختلفي را اتخاذ کرده‌اند؛ اما هيچ­کدام از اين راهبردها تاکنون نتوانسته است مشکل تروريسم در اين منطقه را در عرصه بين‌المللي حل و فصل کند. اين مقاله با بهره‌گيري از نظريه مکتب انگليسي، در پي پاسخ به اين پرسش است که با توجه به تدوام بحران‌هاي تروريستي در خاورميانه، چه آيند? محتمل و مطلوبي مي‌توان براي روندهاي مقابله با تروريسم در سطح بين‌المللي ترسيم کرد؟ يافته‌ها گوياي آن است که سناريوي تقويت همبستگي و انسجام جامعه بين‌المللي در مبارزه با تروريسم، با ويژگي‌هايي چون: رهبري جدي‌تر سازمان ملل متحد؛ تعهد به رعايت حقوق بشر در مبارزه با تروريسم؛ شکل‌گيري راهبرد عملياتي منسجم؛ پذيرش صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي براي مجازات عاملان اقدامات تروريستي و تقويت برابري و عدالت اقتصادي، از محتمل‌ترين و مطلوب‌ترين چشم‌اندازهاي روندهاي مقابله با تروريسم در عرص? بين المللي در سه دهه آينده است. هدف اين پژوهش، بررسي تهديدهاي برآمده از ترورريسم و فرصت‌هاي مقابله با آن طي سه دهه آينده با همکاري جامعه بين‌المللي تحت لواي سازمان ملل است. روش مورد استفاده نويسندگان در اين پژوهش، توصيفي- تحليلي و آينده‌پژوهي خواهد بود.
Views: 114
تعاملات و مناسبات روابط ايران و عربستان، به عنوان دو قدرت منطقه اي، بر تحولات منطقه و کشورهاي آن تأثيرگذار است. از طرفي، با پيش بيني رويدادهاي آينده سياست خارجي ميتوان در تعامل با کشورها، سياستگذاريهاي به موقع و درستي را انجام داد و تصميمات مناسبي گرفت. هدف مقاله حاضر اين است که با تلفيق روش سناريونويسي جيمز ديتور و گام دوم تحليل تأثير بر روند، رويدادها و سناريوهاي دهه آينده روابط ايران و عربستان را جهت برنامه ريزي و سياستگذاريهاي مناسبتر، تببين و تحليل کند. بنابراين، پرسش اصلي مقاله اين است که سناريوهاي دهه آينده روابط ايران و عربستان چيست؟ با توجه به رويدادها و پيشرانهاي تقويت کننده و مانع روابط ايران و عربستان، به اين يافته ها رسيديم که سناريوي تيرگي روابط، بيشترين وقوع احتمال و سناريوي همکاري، کمترين وقوع احتمال را دارد و همچنين سناريوي جنگ و درگيري و يا قطع روابط نيز احتمال زيادي دارد که با تقويت يکي از پيشرانها به قوع بپيوندد. بنابراين، لازم است سياستمداران در برنامه ريزيهاي استراتژيک خود با توجه به اينکه الگوي مطلوب سياست خارجي، همکاري و تعامل سازنده است، با تقويت پيشرانهاي ايدئولوژيکي و فرهنگي و نيز نيروهاي داخلي منطقه در جهت تقويت سناريوي همکاري به پيش روند
Views: 108
يکي از معضلات بزرگ امنيت بين الملل، پديده تروريسم است که حيات انسان ها و روابط ميان ملت ها را در معرض خطر جدي قرار داده است. اکنون، جهان اسلام نيز با مسئله رشد جريان تروريسم مواجه است که برخاسته از تعاليم وهابيت و به نام سلفي‌گري سبب کشتار انسان ها شده است. کشور عربستان با استعانت از مباني نظري و مفاهيم کلامي وهابيت به عنوان يکي از مهم ترين واحد هاي حامي تروريسم و به تأسي از آن به عنوان اخلالگر نظم بين الملل شناخته مي‌شود. در مقابل گفتمان وهابيت، گفتمان اسلام سياسي امام خميني (ره) قرار دارد که با استفاده از مباني اصيل اسلامي همواره مي‌کوشد تا صلح را از طريق شناسايي و نابودي عناصر نا امن در سطح جهاني، جاري سازد. مسئله اصلي در اين نوشتار اين است که هر يک از اين دو گفتمان ذکر شده، چه سهمي در تأمين يا تضعيف امنيت بين الملل داشته اند. فرضيه تحقيق اين گونه است که با توجه به ماهيت راديکال و تکفيرگرايانه گفتمان وهابيت و استفاده از مفاهيمي چون جهاد ابتدايي در اين گفتمان و حمايت هاي بي دريغ از گروه‌هاي تروريستي به عنوان بازو هاي عملياتي، وهابيت سعودي يکي از مهمترين عوامل ايجاد نا امني در منطقه خاورميانه و فراتر از آن بوده است. در مقابل گفتمان اسلام سياسي امام خميني (ره) با اصول و مفروضه هاي صلح طلبانه اي که در متن خويش دارد (نظير مبارزه با تروريسم)، به عنوان يکي از مهمترين عناصر ايجاد کننده صلح و تأمين امنيت در سطح بين المللي بوده است.
Views: 162
انديشه‌ي امام خميني، ضمن اينکه صدور انقلاب يک ضرورت اجتناب‌ناپذير محسوب مي‌شود، استراتژي صدور انقلاب بر پايه‌ي مجموعه‌اي از اهداف و برنامه‌هايي چون الگوسازي، تبليغ، آگاه‌سازي ، آموزش و حمايت از نهضت‌هاي آزادي‌بخش استوار است و هدف اصلي صدور انقلاب، ملت‌ها هستند. اين چارچوب نظري مي‌تواند دستور کار متوليان انقلاب اسلامي قرار گيرد و با تکيه بر آن‌ها، آگاهي، بيداري و هم‌گرايي ملت‌ها و به ويژه مسلمان‌ها با آموزه هاي انقلاب اسلامي را تقويت کند.
Views: 196
انقلاب اسلامي و گفتمان آن، با توجه به داشتن شاخصه‌هايي از جمله تاکيد بر اسلام ناب، تاکيد بر همگرايي اسلامي، استکبار ستيزي، مبارزه با اسرائيل، عقل ورزي و گفتگومحوري در سطح کشورهاي اسلامي و نيز در سطح جهان تاثيرات و بازتاب قابل توجهي داشته و دارد، از طرفي جريان‌هاي تکفيري، با توجه به داشتن ويژگي‌هايي نظير نقل‌گرايي، عقل ستيزي، خشونت گرايي، قشري گري، تکفير برخي از مسلمانان و ... چالش‌هاي متعددي را عليه گفتمان انقلاب اسلامي بوجود آورده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگويي به اين سوال است که جريان‌هاي تکفيري چه چالش‌هاي سياسي عليه انقلاب اسلامي داشته و راهکارهاي مقابله با آن چيست؟چالش‌هاي سياسي شامل مواردي همچون: فراموشى آرمان و‏ راهبرد وحدت اسلامي،‌ حاشيه راني مبارزه با اسرائيل و ايجاد درگيري داخلي براي گفتمان انقلاب اسلامي، خشونت‌گرايي و خدشه‌دار نمودن رويه مسالمت آميز انقلاب اسلامي، ترويج اسلام هراسى و... مي‌شود. به تناسب چالش‌هاي موجود، راهکارها و راهبردهاي لازم جهت مقابله با اين چالش‌ها ارائه مي‌گردد.در اين مقاله جهت تبيين بحث از «نظريه بحران» توماس اسپريگنز، با روش توصيفي- تحليلي استفاده شده است.
Views: 163
در پايان بايد گفت منويات و راهبردهاي امام راحل(ره) مبني بر صدور انقلاب اسلامي، پس از سال ها در منطقه و به ويژه عراق تحقق يافته است. عراقي ها از ديرباز استعمارستيز بوده اند، اما طي سال هاي اخير به برکت انقلاب اسلامي، فرهنگ مقاومت در عراق نهادينه شده و دولت و مردم عراق نسبت به سياست هاي جنگ افروزي و اشغالگري امريکا به ديده خصومت مي نگرند. با توسعه و تحکيم مباني انقلاب اسلامي به ويژه فرهنگ مقاومت، استکبار جهاني و صهيونيسم طي ساليان گذشته شکست هاي سختي را در برابر اين گفتمان چشيده اند. علاوه بر فلسطين، سوريه و يمن، عراق نمونه بارزي از شکست راهبرد استعماري آمريکا در منطقه غرب آسيا است؛ کشوري که آمريکايي ها پروژه هاي سهمگيني را عليه آن اجرا کردند؛ از جنگ و اشغالگري گرفته تا ايجاد و حمايت از گروه داعش. اما همه اين طرح ها با شکست مواجه شد و البته خود اعتراف دارند که يکي از عوامل مهم و اساسي اين شکست ها، نقش و نفوذ جمهوري اسلامي ايران در منطقه با تکيه بر گفتمان انقلاب اسلامي بوده است
Views: 204
جناح مؤمن انقلابي يک سازمان‌گونه است، اما نه يک سازمان رسمي و بخشي از حاکميت؛ همچنان‌که يک سازمان حزبي مشخص هم نيست. در عين حال، يک جريان نسبتاً منسجم، مطالبه‌گر و متقاضي اجتماعي است که در پي يک وضعيت و نظم مطلوب‌تر و نزديک‌تر کردن وضعيت فعلي به وضعيت آرماني مطلوب است. «جوانان مؤمن انقلابي» از مفاهيمي است که اخيراً چندباري به‌طور خاص در بيانات رهبر انقلاب برجسته شده است. اين يادداشت تلاش مي‌کند تا حدودي به اين پرسش پاسخ بدهد که اين مفهوم به چه معنايي راجع است؟ به چه جريان اجتماعي مشخصي اشاره دارد؟ و دست آخر اينکه ملاحظات و چالش‌هاي اصلي اين جريان چيست؟
Views: 159
انقلاب‌هاي بزرگ علاوه بر ايجاد تغييرات سياسي ـ اجتماعي در درون يک کشور، باعث بروز تحولاتي در ساختار حاکم بر روابط بين‌الملل و رفتار بازيگران اصلي نظام جهاني مي‌شوند. بر اين اساس، انقـلاب‌هاي بزرگ گستـرش امواجي از انقلابي‌گري و ضـد انقلابـي‌گري در نظام بين‌الملل به دنبال دارند. مقال? حاضر ضمن ارائ? شاخصه‌هايي براي انقلاب‌هاي بزرگ، مدعي است با مطالعه و بررسي عناصر اصلي و ويژگي‌هاي بين‌المللي چهار انقلاب فرانسه، روسيه، چين و ايران که از جمله انقلاب‌هاي بزرگ دوران مدرن‌اند. مي‌توان معيارها و اصولي براي شناخت انقلاب‌هاي بزرگ و تفکيک آن ها از ساير انقلاب‌ها ارائه کرد. در‌ اين ميان، انقلاب اسلامي ايران به دليل تأکيد بر دين و معنويت‌گرايي، نسبت به ساير انقلاب‌هاي بزرگ از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است؛ به‌گونه‌اي که پس از گذشت چهار دهه از پيروزي اين انقلاب، همچنان شاهد تأثيرات و پيامدهاي خارجي آن در سطوح منطقه‌اي و جهاني هستيم. تحولات گسترده سياسي اخير در کشورهاي منطقه غرب آسيا اين ادعا را به‌خوبي به اثبات مي‌رساند.
Views: 57
در اين مقاله چيستي انقلاب اسلامي از منظر آيت‌الله خامنه‌اي مورد بحث قرار گرفته است. مسئله اين است که ايشان چگونه انقلاب (بطور عام) و انقلاب اسلامي بطور خاص را تعريف مي‌کنند و تعريف ايشان از انقلاب و انقلاب اسلامي چه تفاوتي با ساير ديدگاه‌ها و نظريات دارد. ابتدا به ديدگاه‌هاي صاحب نظران از انقلاب اشاره شده و در ادامه، تعريف ايشان از انقلاب و انقلاب اسلامي تبيين شده است. براي پاسخ به سؤال تحقيق نيز از روش اکتشافي استفاده شده است. نتيجه تحقيق نشان مي‌دهد تعريف آيت‌الله خامنه‌اي از انقلاب، داراي وجوه مشابه و متفاوتي از تعاريف ديگران است. وجه اصلي تشابه، در بنيادين ديدن انقلاب و تفاوت اصلي در مستمر و دائمي دانستن انقلاب است. اين استمرار در چارچوب جهان بيني اسلامي و مبتني بر ارکان آن قابل تبيين است.
Views: 104
جهاني شدن با ابعاد و دامنه گسترده خود و با گذشت بيش از دو دهه، به مدد فناوري هاي اطلاعاتي توانسته عرصه را براي ورود منابع جديد هويت ساز فراهم آورد. انقلاب اسلامي در ايران بر مبناي ارزش هاي ديني به پيروزي رسيد و تا امروز سه نسل را پشت سرگذاشته است. در حال حاضر پديده جهاني شدن هويت نسل جديد انقلاب اسلامي را با چالش مواجه نموده است. در پژوهش هاي پيشين تحقيقي درخور در اين باره صورت نگرفته است و اين پرسش که جهاني شدن حامل چه تهديداتي براي نسل جديد انقلاب مي باشد. هنوز به پاسخ گويي نياز دارد. تهديدات جهاني شدن با توجه ويژگي ها و نيازهاي دوره جواني، هويت اين نسل را بسيار مستعد تاثير پذيري از اين پديده مي کند. هدف اين پژوهش يافتن برخي تهديدات و مصونيت بخشي به نسل جديد در برابر چالش هاي جهاني شدن است. همچنين اين مقاله در صدد است با بهره گيري از روش تحليل گفتمان لاکلا و موفه، تهديدات جهاني شدن و اثرآن را بر نسل جوان تحليل نمايد. کليدواژگان: جهاني شدن، انقلاب اسلامي، گفتمان، نسل سوم، چالش، لاکلا، موفه
Views: 105
از اصلي ترين مباني انديشه، سيره و منش امام خميني، که بازخورد بيروني آن به عنوان سياست راهبردي انقلاب اسلامي بروز نموده، توجه به اتحاد امت اسلامي است. به همين جهت، وحدت کلمه، پرهيز از تفرقه، تمرکز بر مشترکات، اتحاد و همدلي و منافع امت اسلامي از آموزه هاي اصيل و ديرين امام راحل و خلف صالحش، رهبر معظم انقلاب اسلامي است. واکاوي و بررسي مولفه ها و تعيين معيارهاي اين آموزه راهبردي، مسئله اي است که اين مقاله عهده دار پاسخ آن است. ضرورت اين پژوهش، علاوه بر اهميت موضوعي، کاربردي و راهبردي آن، اثبات اين واقعيت است که از ديد امام (قده)، اتحاد امت اسلامي، نه يک تاکتيک و روش، بلکه ضرورتي فطري و فريضه اي الهي است.
Views: 90
نظريه‌ها ارکان اساسي علوم را تشکيل مي‌دهند؛ چراکه بيشتر تفسيرها و تحليل‌ها از پديده‌هاي طبيعي و اجتماعي، در قالب نظريه‌‌ها صورت مي‌گيرند. پژوهش حاضر با توجه به نقش نظريه در علوم، درصدد است تا با توجه به ويژگي‌هاي انقلاب اسلامي ايران که انقلابي برگرفته از مکتب اسلام و انديشه‌هاي ديني امام خميني (ره) است، ضمن بيان ضرورت‌هاي نظريه‌پردازي بومي براي رسانه‌ها در جمهوري اسلامي ايران، نظريه رسانه طراز انقلاب اسلامي را پيشنهاد کند. از آنجا که نظريه فطرت، پايه و اساس مکتب اسلام، انقلاب اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره) است؛ به همين دليل در اين پژوهش ابعاد نظريه فطرت براي رسانه طراز انقلاب اسلامي تبيين شده است. از اين رو، با بهره‌گيري از ديدگاه امام خميني (ره) در مورد فطرت، به نظريه رسانه طراز انقلاب اسلامي و در سطحي عام‌تر نظريه رسانه اسلامي مي‌رسيم؛ نظريه‌اي که پشتوانه فلسفي آن با توجه به انديشه‌هاي امام خميني (ره) حکمت متعاليه، پشتوانه فقهي آن اصول فقه و هدف نهايي آن قرب الهي است.
Views: 83
ايران در سال 1979انقلاب اسلامي را تجربه کرد و مصر کمپ‌ديويد را. هرچقدر که مصر براي پيشرفت با مسيري بدون مانع مواجه بود و حتي مشوق‌هايي هم براي توسعه داشت، ايران پس از انقلاب اسلامي با تحريم‌ها، ترورها و توطئه‌ها دست به گريبان بود. بررسي راهبردي، گفتماني و کارکردي اين دو و هم‌چنين عربستان، مي‌تواند بيان‌گر نکات قابل تأملي باشد
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.