اهل سنت

نماز جمعه هاي اهل سنت

حج امسال در عزت و اقتدار بی سابقه بود/ جوانان برای سفر معنوی حج تشویق شوند
شیخ راهبر، امام جمعه اهل سنت بندرچارک در خطبه های نمازجمعه با اشاره به برگزاری موفق حج امسال و حضور حاجیان ایرانی تصریح کرد: خوشبختانه حج ما حجی با عزت، با اقتدار و با احترام بود و خداوند را شکر می‌کنیم؛ حج امسال در عزت و اقتدار بی سابقه بود.
کم رنگ کردن باورهای دینی مسلمانان حربه اصلی دشمنان برای تسلط بر امت اسلامی است
امام جمعه بیجار نسبت به توطئه های دشمنان در خصوص هجمه قراردادن باورهای دینی و اعتقادی مسلمانان هشدار داد و خواستار هوشیاری هرچه بیشتر در برابر این توطئه ها شد.
هوشیاری و دشمن شناسی دو شاخصه ضروری برای همه مسلمانان است
امام جمعه سروآباد نسبت به توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان اسلام هشدار داد و گفت: هوشیاری و دشمن شناسی دو شاخصه ضروری برای همه مسلمانان است.
امنیت پایدار کشور در گرو حفظ وحدت و انسجام اقوام و مذاهب است
امام جمعه سقز گفت: تداوم امنیتی که در کشور وجود دارد در سایه حفظ وتقویت وحدت در جامعه است.
مرگ حتمی و گریزناپذیر است و هیچ کس نمی‌تواند از چنگال آن بگریزد
شیخ جاسم بن هاجر گفت: از منظر قرآن مرگ حتمی و گریزناپذیر است. هیچ کس نمی‌تواند از چنگال مرگ بگریزد. همچنان که هیچ کس نمی‌تواند آن را از خود دور کند و مرگ انسان را در هر کجا که باشد، می ‌یابد. و هیچ کس نمی‌داند که در چه زمان و مکانی از این دنیا کوچ خواهد کرد.
کشتار بیرحمانه مظلومان و ستمدیدگان میانمار به شدت محکوم است
شیخ جاسم صالح پور در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: هرگاه مسلمان کشی راه افتاده است نقش سازمان ملل در جلوگیری از جنایات از چند اظهار نظر و گاهی چند خط قطع‌ نامه بی‌اثر تجاوز نکرده است.
هر کس در امور دین چیزی اضافه کند این بدعت است و به خود او باز می گردد
شیخ جمات مژده در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: در مقابل سنت بدعت قرار دارد و رسول خدا(ص) در تفسیر بدعت فرموده است هر کس در امور دین ما چیزی را اضافه کند به خود او بازگردانده می شود.
وحدت و امنیت امروز کشورمان حاصل رهنمودهای مقام معظم رهبری است
عبدالباسط آخوند رهبر گفت: وحدت و امنیت امروز کشورمان حاصل رهنمودهای مقام معظم رهبری است.
توبه و استغفار باعث ذوب شدن گناهان انسان می شود
سخنران نماز جمعه روستای چنارلی استان گلستان گفت: توبه و استغفار باعث محو گناهان انسان می شود.
ترس از عذاب و اميد به رحمت الهي از نشانه اي ايمان است
امام جمعه گنبدكاووس گفت: ترس از عذاب و اميد به رحمت الهي از نشانه اي فرد با ايمان است.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next