اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز پنجشنبه، 2 فروردين 1397| 6 رجب 1439

 


يادداشت تحليلي

پیامدها و دستاوردهای بحران سوریه/ دکتر عباسعلی فرزندی
تشکیل و حمایت همه جانبه از گروهک تروریستی داعش یکی از مهم ترین اقدامات راهبردی جبهه استکبار جهانی است.
مدیریت جهادی، ویژگی ها، آثار و برکات/ دکتر عباسعلی فرزندی
مدیریت جهادی یکی از مهم ترین حوزه های مؤثر و کارآمد است که نقش بسزا و مؤثری در جهت تحقق آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی ایفا می کند
ویژگی ها و بایسته های جبهه مقاومت اسلامی/ دکتر عباسعلی فرزندی
جبهه مقاومت اسلامی به مفهوم دفاع و ایستادگی همه جانبه در برابر سلطه‌گران، مستکبران و... با تکیه و بهره گیری از دین اسلام و آموزه های آن جهت خنثی کردن نقشه ها، اهداف و ... دشمنان تا نابودی کامل آنان است.
انقلاب اسلامی نماد حرکت به سوی جامعه آرمانی/ دکتر عباسعلی فرزندی
انقلاب اسلامی در ماهیت و مراحل مختلف خود تغییر و تحول مستمر و مطلوب تفکر اسلام ناب را مورد توجه قرار داده و اثبات کرده است که این نگاه محدود به یک زمان و مکان نیست، بلکه گستره دنیا و پهنه تاریخ را در بر می گیرد.
انقلاب اسلامی؛ انقلابی الهی-انسانی/ دکتر عباسعلی فرزندی
از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون جبهه استکبار جهانی بدین سبب که مطامع و اهداف خویش را در خطر می دید، همواره در صدد تضعیف انقلاب اسلامی بوده است اما با عنایات خداوند متعال، رهنمودها و هدایت های حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) و حمایت ها و پشتیبانی های همه جانبه ملت بصیر و انقلابی ایران اسلامی، همواره نقشه های شوم آنان نقش بر آب شده است.
تحلیلی بر عمليات افتخارآفرین والفجر8 / دکتر عباسعلی فرزندی
دفاع مقدس از مهم ترین و باارزش ترین دوران در تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی عملیات افتخار آفرین والفجر8 از موفق‌ترین عملیات های دفاع مقدس محسوب می شود.
اهداف و دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی/ دکتر عباسعلی فرزندی
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران،‌جهان به دو دسته اصلی سلطه گر و سلطه پذیر تقسیم می شد و استعمارگران و سلطه گران از هر راهی جهت نیل به اهداف شوم خویش، بهره جویی می کردند اما انقلاب اسلامی ایران الگوی دیگر از قدرت را در جهان به نمایش گذاشت و آن اصل عدم سلطه و عدم سلطه پذیری است. به همین سبب از جهتی این انقلاب الهی-انسانی توانست به عنوان الگویی برای آزادیخواهان و مستضعفان جهان مطرح شود و از جهتی سلطه گران و استعمارگران که مطامع و منافع خویش را در خطر می دیدند از ابتدا درصدد برآمدند تا از پیشرفت و گسترش انقلاب اسلامی ایران جلوگیری کنند.
نیم نگاهی گذرا به نامه حضرت امام خمینی(ره) به گورباچف و دست آوردهای آن/ دکتر عباسعلی فرزندی
در نگاهی گذرا می توان گفت که ‌حضرت امام خمینی‌(ره‌) رهبری زمان شناس و تأثیرگذار در تاریخ محسوب می شوند که همواره با اندیشه های الهی جهت هدایت انسان ها به سوی تعالی و سعادتمندی تلاش کردند.
نگاهی به دستاوردها و بایسته های حماسه نهم دی/ دکتر عباسعلی فرزندی
انتخابات از مهم ترین وجوه مردم سالاری دینی به حساب می آید. متأسفانه پس از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد1388، برخی از کاندیداها و احزاب سیاسی شکست خورده در رقابت های انتخاباتی، که بازیچه اقدام طراحی شده دشمن بودند، با اعتراض به نتیجه انتخابات برخی ازشهرهای ایران به ویژه شهرتهران را دستخوش وقوع نا آرامی ها و اعتراضات کردند.
وحدت حوزه و دانشگاه؛ چیستی و چگونگی/ دکتر عباسعلی فرزندی
وحدت حوزه و دانشگاه که از ابتکارهای حکیمانه حضرت امام خمینی(ره) می باشد، از مظاهر و نمادهای مهم وحدت است.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8   Next

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.