اهل سنت

معرفي کتاب

تمدن‌ها و نظم جهانی
کتاب حاضر یک بررسی گسترده دربارۀ منازعۀ مفهومی از برداشت‌های مختلف درمورد مفهوم تمدن است.
کتاب امنیت بین‌الملل ۴ (ویژه القاعده)
کتاب حاضر با بررسی سازمان تروریستی القاعده از زوایای گوناگون و نقش آن در مناطق مختلف جهان، چهارمین جلد از مجموعه کتاب‌های موضوعی تهیه‌ شده توسط مؤسسه تهران است.
کتاب حقوق بشر (۲)
کتاب حاضر، دومین کتاب سال حقوق بشر است که به مرور برجسته‌ترین رویدادهای این حوزه در سال 1389 می‌پردازد.
جنگ نرم 2 (جنگ رسانه‌ای)
دومین جلد از مجموعه کتاب‌های جنگ نرم به مباحث مرتبط با «جنگ رسانه‌‌ای» اختصاص یافته است.
جنگ نرم ۳ (نبرد در عصر اطلاعات)
کتاب جنگ نرم ۳ در چارچوب سلسله کتاب‌های جنگ نرم به منظور آشنایی هرچه بیشتر خوانندگان نسبت به نقش و تأثیر اطلاعات به عنوان مجرا و محتوا در نبردهای آینده تنظیم گشته است.
جنگ نرم ۴ (عملیات روانی و فریب استراتژیک)
تأمین «امنیت ملی» شامل ایجاد و بهره‌برداری از «فرصت‌ها»، مقابله با «تهدیدات»و رفع آسیب‌پذیری‌های مختلف در عرصه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی کشورها با استفاده از ابزارها و روش‌های متنوع است.
جنگ نرم ۶ (ویژه جنگ رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران)
جنگ رسانه‌ای یکی از برجسته‌ترین جنبه‌هایی است که هنگام تحمیل جنگ نرم علیه یک کشور هدف، از سوی دشمنان و رقبای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
جنگ نرم ۵ (براندازی نرم در کشورهای مدل)
کتاب حاضر تلاش دارد تا در چهار بخش به وجوهی از این مفهوم بپردازد و با استناد به وقایع تاریخی و سیاست‌های اعلام شده، مفهوم مذکور را مورد ارزیابی دقیق قرار دهد.
جنگ نرم 1 (ویژه جنگ رایانه‌ای)
این کتاب به بررسی جنبه‌های مختلف تکنولوژی رایانه‌ای و نرم‌افزاری و کاربرد آن در جنگ پرداخته و زمینة مناسبی را برای تحقیقات بیشتر بر روی هر یک از موضوعات فراهم می‌آورد.
بدایة المجتهد و نهایة المقتصد
بدایة المجتهد و نهایة المقتصد کتابی در فقه تطبیقی تألیف ابوالولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد معروف به ابن رشد قرطبی مالکی(520- 595ق) است.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next