اهل سنت

نشست هاي علمي تقريبي

کنفرانس صلح در آستانه قزاقستان برگزار شد
اسلام، آن گونه که همه مسلمانان اجماع دارند، "دین جامع" است. این، بدان معنی است که برای هر امر فردی و اجتماعی حکمی دارد و یا چنین انتظاری وجود دارد. انسان موجود پیچیده ای است و زندگی بشر آمیخته ای از بسیاری چیزها است. به همین دلیل متون دینی انباشته از احکام و توصیه های متعدد است؛ از عفو و بخشش تا قصاص، از دوستی تا عدالت، از صلح تا جنگ، و غیر این ها. اما این همه حاکی از تناقض نیست، بلکه شبکه ای از روابط بین این مفاهیم و احکام برقرار است که موجب تنظیم احکام شریعت در کلیت آن است.
امام موسی صدر اصلاح گر به معنای واقعی آن است
ششمین درس گفتار ماهانه اندیشه و عمل امام موسی صدر، با موضوع نقش امام موسی صدر در استمرار جنبش احیای فکر دینی با سخنرانی استاد محمد جواد صاحبی روز سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲ برگزار شد.
امام صدر آزادی را محور اصلاح گری می داند
محمد جواد صاحبی در دومین جلسه از ششمین درس گفتار ماهانه اندیشه و عمل امام موسی صدر، گفت: از نظر امام موسی صدر آزادی در اسلام اندازه و پایانی ندارد و حدی او را محدود نمی‌کند و این، تعریف جدیدی از آزادی است.
امام موسی صدر اختلاف‌های نظری را رحمت می‌داند
مولوی نذیراحمد سلامی گفت: امام موسی صدر اختلاف‌ها را در مرحله نظریه رحمت تلقی می‌کند، چرا که اعتقاد داشت این اختلاف‌ها به پویایی فقه می‌انجامد.
بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام/ سخنرانی دکتر داود مرادیان از افغانستان
متن سخنرانی جناب آقای دکتر داود مرادیان، سخنران مدعو از افغانستان، اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام، 24 آبان ماه
داعش، عراق و امنیت منطقه ای، فرصت ها و تهدیدها / سخنرانی دکتر سید حمزه صفوی
داعش، عراق و امنیت منطقه ای، فرصت ها و تهدیدها / سخنرانی دکتر سید حمزه صفوی / کنفرانس "گفتگوی بغداد: گزینه های بعد از داعش" در دانشگاه بغداد / 26 آبان ماه 1395
گزارشی از نشست امام موسی صدر « فـقیـه صلـح »
امام موسی صدر نماینده شیعه تمدنی در دوران معاصر است؛ اهمیت و ارزش او در این است که به لوازم این مبانی انسان‌شناسی که برگرفته از مکتب اهل بیت است، اعتقاد راسخ دارد. امام صدر در جایی می‌گوید گاهی با نجنگیدن باید شجاعت انقلابی خود را نشان داد.
ریشه پیوند ایران و جهان عرب، تمدنی است
ایران و اعراب همسایه تاریخی و تمدنی و فرهنگی بودند و پس از اسلام این پیوندها گسترده تر شد.
گزارشی از پنل اعتدال و عقلانیت و مبارزه با تندروی
در جلسه پنل چهارم با عنوان اعتدال و عقلانیت و مبارزه با تندروی ده تن از اندیشمندان ایرانی و عرب سخنرانی کردند.
امام موسی صدر و اعتدال /شریف لک زایی
امام سید موسی صدر از صاحب نظرانی است که می تواند نمونه و الگوی مناسبی برای اعتدال باشد. بنابراین ضمن پرسش و گفتگو از مسأله اعتدال در اندیشه امام موسی صدر، به عملکرد وی نیز می توان نظری افکند و ابعادی از عمل وی را که با اعتدال مرتبط است روشن ساخت.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next