فرزند خردسال شهید اهل سنت حادثه تروریستی چابهار در کنار تابوت پدر
تاريخ:1397/9/17 بازديد: 25
شهید ناصر درزاده اهل بمپور و دارای دو فرزند بود که صبح روز پنجشنبه در پی یک حادثه تروریستی به شهادت رسید.


به گزارش پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت به نقل از گلستان 24، فرزند خردسال شهید اهل سنت حادثه تروریستی چابهار در کنار تابوت پدر.شهید ناصر درزاده اهل بمپور و دارای دو فرزند بود که صبح روز پنجشنبه در پی یک حادثه تروریستی به شهادت رسید.