اهل سنت

Picture Gallery

مراسم عمامه گذاري طلاب اهل سنت مساجد اهل سنت آذربايجان غربي مساجد اهل سنت آذربايجان غربي مساجد اهل سنت هرمزگان

آخرين شماره نشريات


معرفي معاون فرهنگي امور روحانيون
-(19 Body)  Print

حجت الاسلام و المسلمين عبدالرسول هاجري

در سال 1345 در آبادان متولد و در سال 1363 وارد حوزه علميه قم شد و نزد اساتيد و علمايي چون پاياني، اعتمادي، مدرس افغاني، شيخ علي پناه اشتهاردي، محامي، صلواتي، مومن، شبيري زنجاني، ميردامادي، سبحاني و ديگر اساتيد به کسب علوم و معارف حوزوي پرداخت. ايشان همچنين در رشته جامعه شناسي از دانشگاه شهيد بهشتي فارغ التحصيل شدند.

برخي از سوابق علمي اجرايي نامبرده به شرح ذيل مي باشد:
-    مسئول گزينش اساتيد معارف اسلامي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور
-    سرپرست نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه هاي کشور
-    رئيس شوراي مرکزي «مجمع طلاب دانشجو»
-    مشاور پژوهشي وزارت ارشاد در استان قم و دبير شوراي پژوهشي استان
-    عضو شوراي فرهنگ عمومي استان
-    دبير اولين جشنواره پژوهش هاي فرهنگي استان ها
-    مدير پژوهش مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
-    عضو شوراي سياست گذاري و برنامه ريزي جشنواره توليدات صدا و سيماي استان ها
-    مدير عامل و عضو هيئت مديره موسسه انديشه و فرهنگ ديني
-    قائم مقام معاون آموزش و پژوهش سازمان مدارس خارج کشور
-    عضو کميسيون اعطاي مجوزات علمي و تخصصي حوزه
-    مدير مسئول و سردبيري نشريه بازتاب (موسسه انديشه و فرهنگ ديني)، فرهنگ جمعه (شوراي سياست گذاري ائمه جمعه سراسر کشور)، حوراء (مرکز مطالعات زنان حوزه علميه قم)، رسام (موسسه انديشه و فرهنگ ديني)
-    مدرس مباحث فرهنگي و جامعه شناختي در عرصه دين در دانشگاه باقرالعلوم (ع)، مرکز تخصصي کلام حوزه علميه قم، مرکز آموزش ضمن خدمت معلمان، مرکز مطالعات زنان حوزه علميه و مرکز آموزش پودماني حج
-    عضو کميسيون فرهنگي شوراي عالي حوزه
-    عضو هيئت علمي دانشنامه فاطمي (س)
-    مدير عامل و عضو هيئت مديره موسسه مطبوعاتي زائر (وابسته به بعثه مقام معظم رهبري) و مدير مسئول نشريه زائر
-    مشاور و کارشناس تحقيق در «مديريت نهادها و نمايندگي هاي دفتر مقام معظم رهبري»
-    مدير کميته تدوين متون آموزشي روحانيون
-    دبير گروه هاي علمي و تخصصي معاونت امور روحانيون و دبير شوراي تخصصي معاونت
-    مسئول امور رابطان فرهنگي عمره
-    دبير اولين جشنواره پژوهشي روحانيون حج و زيارت و دبير اولين جشنواره فرهنگي روحانيون حج و زيارت
-    عضو کانون انديشه و اتاق فکر بعثه
-    دبير نشست هاي علمي و تخصصي بعثه مقام معظم رهبري
مولف کتاب «تحليل محتواي رسانه هاي مکتوب (برگزيده شده در جشنواره پژوهشي صدا و سيما 1385)، فمينيسم جهاني و چالش هاي پيش رو و ده ها مقاله در نشريات علمي و فرهنگي