اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز پنجشنبه، 3 خرداد 1397| 10 رمضان 1439

شهيد ملا محمد رشيد علومي
-(14 Body)  Print

 

شهيـد ملا محمد رشيـد علومـي

ملا محمد رشيد علومي، اولين شهيد استان كردستان است. در سال 1300 شمسي در يكي از روستاهاي سقز به نام گوره قلعه به دنيا آمد. گوره قلعه در 33 كيلومتري سقز است. پدرش صوفي علي، مردي زحمت كش بود كه به سختي معاش خانواده اش را تامين مي كرد. محمد رشيد هفت ساله بود كه مادرش را از دست داد.

محمد رشيد را پدرش در گور قلعه نزد حسام الدين ماجدي و ملا حسن ماجدي فرستاد تا مقدمات علوم ديني را از آنان فرا بگيرد. محمد رشيد بعد از درك محضر دو استادش در گور قلعه به شهر سقز رفت و در آن جا در حلقه درس ملامحمد امين در مسجد ملا ابراهيم حاضر مي شد. هم چنين در كلاس درس ملا عبدالقادر سعيدي در مسجد حاج كريم شركت مي كرد. وي براي فراگيري علوم متعدد نظير صرف و نحو، منطق، تفسير و فقه، ادب فارسي و عربي به روستاهاي كريم باد، باشماق قوزلو، سنته، آيچي، هيجانان، حسن و سالدران رفت و آمد مي كرد تا اين كه براي تكميل دانش خود به پنجوين عراق رفت و در آنجا موفق شد علوم اصول، كلام، منطق و نجوم را از استاد ملا عبدالله آل خليفه بياموزد.

وقتي به ايران باز گشت در روستاي ايچي سقز ازدواج كرد و صاحب سه پسر شد. ملامحمد رشيد در ده علي آباد ساکن شد و به درخواست مردم، امامت جماعت علي آباد را بر عهده گرفت و به ارشاد مردم پرداخت.

افكار و عقايد

ملامحمد رشيد در جستجوي حقيقت بود و چون حقيقتي بر او كشف مي شد از بيان آن بيم و ترديدي نداشت خصوصا بي عدالتي و نابرابري را سخت ناخوش مي داشت و اگر با آن مواجه مي شد نه تنها خاموش نمي شد، بلكه فرياد بر مي آورد. در برابر ظلم حاكمان محلي و مالكان و اشراف بر مردم با استناد به قرآن كريم و احاديث نبوي ايستادگي مي كرد و به افشاگري مي پرداخت. در خطبه هاي نماز جمعه و سخنراني ها از فقر و تهيدستي شكوه مي كرد، آنان را از ستم مالكان زورگوي آگاه مي ساخت.

البته او از حقوق محرومان در مقابل كساني كه خون آنان را در شيشه كرده بودند دفاع مي كرد و بنياد مبارزه و انديشه اش هيچ چيز جز اسلام نبود، ليكن دشمنان براي خاموش كردن ملا محمد رشيد بهترين حربه را آن دانستند كه به او تهمت كمونيسم بزنند، بهتاني كه مقبول طبع هيچ كس نبود.

حبس و شهادت

ملا محمد رشيد علومي در سال 1340 به اتهام عقايد كمونيستي و مخالفت با خان ها و مالكان زنداني شددژخيمان ساواك در زندان او را شكنجه و آزار كردند، اما اين آزارها نتوانست او را از گفتن حق باز دارد تا اينكه در بيستم ارديبهشت 1341 از بسياري شكنجه ها در زندان ساواك شهر سقز به شهادت رسيد. عمال ساواك هم چنان شايعه سازي و تهمت را حربه خويش ساختند. اين بار شايع كردند كه ملا محمد رشيد خودكشي كرده است و براي آن كه بر ابهام ماجرا بيفزايند و زود باوران را بفريبند. جسد شهيد را بدون حضور مردم در علي آباد ايچي دفن كردند، اما ياد و انديشه و شجاعت ملا محمد رشيد علومي همچنان در خاطر آزادگان و دينداران باقي ماند.

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.