اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز پنجشنبه، 3 خرداد 1397| 10 رمضان 1439

شهيد صلاح الدين معاضدي
-(12 Body)  Print

 

شهيـد صـلاح الـدين معـاضـدي

صلاح الدين معاضدي فرزند عبدالکريم سال 1302 در روستاي طاء از توابع دهستان ژاورود شهرستان کامياران به دنيا آمد.

پدرش اهل علم و فضيلت بود. صلاح الدين، قرآن را نزد او آموخت. بعد از آن به منظور فراگيري علو م قرآني و متون مذهبي، نزد ماموستا سيد علي، در مريوان رفت.

سپس محضر ملا عثمان را در حلبچه درک کرد. روح جستجوگر و تشنه دانش او عاقبت در کلاس درس ماموستا ملا محمود ملقب به (درمان کت) سيراب گشت، پس از آن به زادگاهش بازگشت و امام جماعت روستاي طاء را بر عهده گرفت. فعاليتها و مبارزات سياسي و اجتماعي در سنگر مسجد، مردم را به تقواي الهي و پرهيز از محرمات توصيه مي کرد و آن ها را نسبت به تحرکات ضد اسلامي و ضد ديني رژيم پهلوي آگاهي مي داد. شهيد معاضدي با روشنگر يهاي خويش، حق طلبان را به مبارزه با حکومت پهلوي تشويق و ترغيب ميکرد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تعدادي از برادران مؤمن و انقلابي به ديدار امام خميني(ره) رفت. در زادگاهش و مناطق نزد يک به آن، به نشر اهداف و مباني انقلاب اسلامي پرداخت، همين فعاليت هاي وي سبب شد که افراد ضد انقلاب او را مانع عوام فريبي و تفرقه افكني هاي خود بيابند. آن ها چند بار به اذيت و آزار او پرداختند اما شهيد معاضدي همچون کوهي استوار ايستادگي کرد.

هنگامي که برخي افراد گروهك ها که نسبت به قرآن کريم در روستاي انديمن بيحرمتي کرده بودند ايشان اهالي روستاهاي همجوار را به قيام فرا خواندند و همراه آنان به دشمنان اسلام و قرآن حمله بردند. دشمنان اسلام به ناچار گريختند ليکن به کينه آن روز، شب دهم فروردين 1360 به منزل صلاح الدين معاضدي حمله کردند و او را همراه فرزندش شهاب الدين به شهادت رساندند.

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.