اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز سه شنبه، 28 اسفند 1397| 13 رجب 1440

عبدالحميد طالبي
-(21 Body)  Print

                                                                                                                                                            

عبدالحميد طالبي

درسال 1347 هـ .ش در خانواده ‌اي مذهبي در شاهرود متولد شد.

مدرک تحصيلي : دکتري رشته فقه وحقوق خصوصي

مشارکت درکنفرانس هاي بين المللي بعنوان راهنما و زبان دان و مسئول مدعوين خارجي

همکاري با معاونت بين الملل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي – کارشناس بين الملل سفر به کشورهاي کنيا ، نيجريه ، اتيوپي ، کويت ، پاکستان ، افغانستان ، سوريه ، عربستان ، امارات ، مراکش ، اردن ، جهت شرکت در کنفرانس ها و يا کارشناسي ( سالهاي 71 تا 76)

مسئول ستاد برگزاري کنفرانس بين المللي وحدت اسلامي وهمکاري با هيات علمي آن (6 سال)

جانشين مديريت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبري و مشارکت در برگزاري کنفرانس هاي حج و تقريب (ادامه دارد) وعضوتخصصي شوراي مديريت

مشارکت در برگزاري دوره هاي آموزشي روحانيون اهل سنت

مسئول دبيرخانه شوراي نمايندگان ولي فقيه در مناطق اهل سنت

عضو کميته برنامه ريزي شوراي نمايندگان ولي فقيه در مناطق اهل سنت

عضو شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

عضو شوراي علمي دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

معاون اداري، مالي و پشتيباني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

عضو دبيرخانه هيات امنا دانشگاه مذاهب اسلامي از سال 76 تامرداد 93

عضو هيات علمي دانشگاه مذاهب اسلامي

عضو شوراي علمي دانشگاه مذاهب اسلامي تا مرداد 93

عضو شوراي آموزش دانشگاه مذاهب اسلامي تا سال 96

عضو کميته پذيرش دانشجويان ايراني و غير ايراني و کميته گزينش اساتيد دانشگاه مذاهب اسلامي تا مرداد 93

معاون اداري مالي دانشگاه مذاهب اسلامي از سال 76 تا مرداد 93

مسئول برگزاري همايش هاي علمي امر به معروف و نهي از منکر با مشارکت پژوهشگاه علوم اجتماعي وزارت علوم و ستاد احيا امر به معروف و نهي ازمنکر

مسئول برگزاري همايش اجتهاد در دوران معاصر

مسئول برگزاري همايش علمي علامه نوري

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.