اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز پنجشنبه، 2 فروردين 1397| 6 رجب 1439

 


معرفي مديريت پژوهش
-(18 Body)  Print

    مديريت پژوهش در راستاي ايجاد زمينه گفتمان سازماني و تقريبي و محور موضوعات توسعه مطالعات تطبيقي در ساختار دبيرخانه تعبيه گرديده است، در ساختار اين مديريت بريا تحقق اهداف پژوهشي دبيرخانه، دو گروه پژوهشي تحت عنوان فقه و اصول و موضوعات تخصصي لحاظ شده است كه هر يك داراي كارشناسان متخصص در حوزه هاي مربوط مي باشند.

   علاوه بر آن بمنظور توسعه و تجهيز كتابخانه هاي مدارس و نيز تامين نيازمندي هاي فكري اساتيد و طلاب و روحانيون اهل سنت اداره كتابخانه و نشريات نيز در ساختار اين مديريت ديده شده است.

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.