اهل سنت

معرفي معاون فرهنگي امور روحانيون
-(24 Body)  Print

حجت الاسلام و المسلمين عبدالرسول هاجري

در سال 1345 در آبادان متولد و در سال 1363 وارد حوزه علميه قم شد و نزد اساتيد و علمايي چون پاياني، اعتمادي، مدرس افغاني، شيخ علي پناه اشتهاردي، محامي، صلواتي، مومن، شبيري زنجاني، ميردامادي، سبحاني و ديگر اساتيد به کسب علوم و معارف حوزوي پرداخت. ايشان همچنين در رشته جامعه شناسي از دانشگاه شهيد بهشتي فارغ التحصيل شدند.

برخي از سوابق علمي اجرايي نامبرده به شرح ذيل مي باشد:
-    مسئول گزينش اساتيد معارف اسلامي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور
-    سرپرست نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه هاي کشور
-    رئيس شوراي مرکزي «مجمع طلاب دانشجو»
-    مشاور پژوهشي وزارت ارشاد در استان قم و دبير شوراي پژوهشي استان
-    عضو شوراي فرهنگ عمومي استان
-    دبير اولين جشنواره پژوهش هاي فرهنگي استان ها
-    مدير پژوهش مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
-    عضو شوراي سياست گذاري و برنامه ريزي جشنواره توليدات صدا و سيماي استان ها
-    مدير عامل و عضو هيئت مديره موسسه انديشه و فرهنگ ديني
-    قائم مقام معاون آموزش و پژوهش سازمان مدارس خارج کشور
-    عضو کميسيون اعطاي مجوزات علمي و تخصصي حوزه
-    مدير مسئول و سردبيري نشريه بازتاب (موسسه انديشه و فرهنگ ديني)، فرهنگ جمعه (شوراي سياست گذاري ائمه جمعه سراسر کشور)، حوراء (مرکز مطالعات زنان حوزه علميه قم)، رسام (موسسه انديشه و فرهنگ ديني)
-    مدرس مباحث فرهنگي و جامعه شناختي در عرصه دين در دانشگاه باقرالعلوم (ع)، مرکز تخصصي کلام حوزه علميه قم، مرکز آموزش ضمن خدمت معلمان، مرکز مطالعات زنان حوزه علميه و مرکز آموزش پودماني حج
-    عضو کميسيون فرهنگي شوراي عالي حوزه
-    عضو هيئت علمي دانشنامه فاطمي (س)
-    مدير عامل و عضو هيئت مديره موسسه مطبوعاتي زائر (وابسته به بعثه مقام معظم رهبري) و مدير مسئول نشريه زائر
-    مشاور و کارشناس تحقيق در «مديريت نهادها و نمايندگي هاي دفتر مقام معظم رهبري»
-    مدير کميته تدوين متون آموزشي روحانيون
-    دبير گروه هاي علمي و تخصصي معاونت امور روحانيون و دبير شوراي تخصصي معاونت
-    مسئول امور رابطان فرهنگي عمره
-    دبير اولين جشنواره پژوهشي روحانيون حج و زيارت و دبير اولين جشنواره فرهنگي روحانيون حج و زيارت
-    عضو کانون انديشه و اتاق فکر بعثه
-    دبير نشست هاي علمي و تخصصي بعثه مقام معظم رهبري
مولف کتاب «تحليل محتواي رسانه هاي مکتوب (برگزيده شده در جشنواره پژوهشي صدا و سيما 1385)، فمينيسم جهاني و چالش هاي پيش رو و ده ها مقاله در نشريات علمي و فرهنگي