اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز شنبه، 5 خرداد 1397| 12 رمضان 1439

اداره روحانيون و ائمه جمعه
-(18 Body)  Print

 1. اجراي ضوابط وخط مشي هاي ابلاغي از سوي مسئول مربوطه
 2. طرح‏ريزي،برنامه‏ريزي و تهيه و تدوين مقررات، آيين‏نامه‏ ها و دستورالعمل‏هاي مربوط به امور روحانيون در چارچوب سياست‏ها و خط‏مشي‏هاي ابلاغي
 3. ساماندهي امور روحانيون در کليه زمينه‏ ها اعم از بهداشت و درمان،خدمات رفاهي،فرهنگي و ... .
 4.  نظارت و ارزيابي مستمر فعاليت هاي مربوط به امور فرهنگي،تبليغي،ديني، سياسي و اجتماعي روحانيون و مساجد و مدارس.
 5.  تهيه و تنظيم برنامه هاي مدون عملياتي و هماهنگ در خصوص امور تربيتي و فرهنگي وفوق برنامه  روحانيون و مساجد.
 6.  ارزيابي مستمر ازبرنامه هاي مدون با رويکرد گسترش و تعميق ارزشهاي اسلامي و نشر فرهنگ تقريب  و انسجام اسلامي.
 7.  برنامه ريزي جهت ارتقاء سطح بصيرت وآگاهي هاي علمي،ديني،سياسي،فرهنگي و اجتماعي روحانيون از طريق تهيه  نشريات،
 8. مجلات و فيلم ها و محصولات فرهنگي.
 9. احصاء نياز‌ها و ارسال به معاونت اداري، مالي، برنامه‌ريزي و پشتيباني دبيرخانه جهت برنامه‌ريزي و تامين بودجه.
 10.  تهيه برنامه‌هاي مورد نياز در خصوص بهره‌گيري از توان روحانيون
 11. تهيه وپيشنهاد مقررات و آيين‏نامه‏هاي مورد نياز جهت انجام ماْموريت‏هاي مرتبط با امور روحانيون اهل سنت
 12. تهيه آيين‏نامه‏ها و دستورالعمل‏هاي مربوط به عزل و نصب ائمه جمعه و جماعات
 13. نظارت و کنترل بر برنامه‏ها،فعاليت‏ها و اقدامات مربوط به امور روحانيون و ارائه گزارش تحليلي به رده مافوق
 14. فراهم نمودن زمينه‏ها و پيش‏بيني ساز و کارهاي لازم براي انجام وظايف صنفي و ستادي امور روحانيون اهل سنت
 15. استفاده از فناوري‏هاي نوين در عرصه‏هاي فرهنگي و امور روحانيون
 16.  برگزاري نشست‌ها و دوره‌هاي آموزشي کاربردي روحانيون و فوق برنامه طلاب با هماهنگي معاونت آموزش و پژوهش.
 17.  تهيه برنامه هاي مدون عملياتي جهت اردوها، وگردهمايي ها و همايشهاي فرهنگي روحانيون .
 18.  مطالعه، شناخت و بهره‏گيري از فناوري‏هاي نوين کمک‏آموزشي و مجازي جهت ارتقاء سطح علمي طلاب و روحانيون با هماهنگي معاونت آموزش و پژوهش.
 19. شرکت در شورا ها،کميسونها و جلسات مربوط به امور روحانيون و مساجد.
 20.  رعايت قوانين و مقررات،آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي.

 انجام ساير امور ارجاعي عنداللزوم..

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.