اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز پنجشنبه، 1 فروردين 1398| 15 رجب 1440

جشنواره معرفي برترين هاي استاني
-(14 Body)  Print

جشنواره معرفي برترين هاي استاني دبيرخانه برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت در موضوع آثار و محصولات پژوهشي، آموزشي و فرهنگي استان ها با اهداف آمده بشرح ذيل توسط معاونت فرهنگي دبيرخانه برگزار مي گردد:
1-    توسعه و تعميق برنامه ها و فعاليت هاي علمي و فرهنگي مناطق از طريق انتقال تجارب موفق
2-    آشنايي با زمينه ها و ظرفيت هاي علمي فرهنگي موجود در مناطق
3-    رده بندي و سطح بندي مناطق در عرصه هاي علمي فرهنگي
4-    معرفي، تشويق و حمايت از مناطق و مديران برتر
لازم به ذکر است اين جشنواره با شرکت دفاتر هشت استان سيستان و بلوچستان، کردستان، گلستان، خراسان، کرمانشاه، بوشهر، هرمزگان و فارس روز دوشنبه مورخ 15 اسفند ماه 1390 در مجتمع آدينه واقع در تهران برگزار مي گردد.

 

 

_____________________________

پيوندهاي مرتبط:

اولين جشنواره معرفي وتقدير از برترين هاي استاني برگزار مي شود

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.