اهل سنت

Picture Gallery

مساجد اهل سنت خراسان مساجد اهل سنت فارس مساجد اهل سنت فارس مساجد اهل سنت هرمزگان

آخرين شماره نشريات


اطلاعيه نتايج قبول شدگان مرحله اول آزمون جامع
-(28 Body)  Print

بسمه تعالي

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون جامع (1391/03/05)

به اطلاع مي رساند، اسامي قبول شدگان مرحله اول آزمون پس از تصويب شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت، از روز چهارشنبه مورخ 1391/04/28 در سايت دبيرخانه قرار خواهد گرفت.

ضمناً کليه داوطلبين که در آزمون شرکت نموده اند مي توانند از تاريخ 1391/05/15 با ورود به سامانه ثبت نام، کارنامه خود را مشاهده نمايند.

 

دبيرخانه شوراي برنامه ريزي

مدارس علوم ديني اهل سنت

معاونت آموزش و پژوهش