اهل سنت

اطلاعيه نتايج قبول شدگان مرحله اول آزمون جامع
-(29 Body)  Print

بسمه تعالي

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون جامع (1391/03/05)

به اطلاع مي رساند، اسامي قبول شدگان مرحله اول آزمون پس از تصويب شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت، از روز چهارشنبه مورخ 1391/04/28 در سايت دبيرخانه قرار خواهد گرفت.

ضمناً کليه داوطلبين که در آزمون شرکت نموده اند مي توانند از تاريخ 1391/05/15 با ورود به سامانه ثبت نام، کارنامه خود را مشاهده نمايند.

 

دبيرخانه شوراي برنامه ريزي

مدارس علوم ديني اهل سنت

معاونت آموزش و پژوهش