اهل سنت

Picture Gallery

ديدار ائمه جمعه اهل سنت و تشيع سراسر کشور با مقام معظم رهبري مساجد اهل سنت آذربايجان غربي مساجد اهل سنت هرمزگان نماز عيد قربان سال 1395

آخرين شماره نشريات


معرفي مديريت پژوهش
-(13 Body)  Print

    مديريت پژوهش در راستاي ايجاد زمينه گفتمان سازماني و تقريبي و محور موضوعات توسعه مطالعات تطبيقي در ساختار دبيرخانه تعبيه گرديده است، در ساختار اين مديريت بريا تحقق اهداف پژوهشي دبيرخانه، دو گروه پژوهشي تحت عنوان فقه و اصول و موضوعات تخصصي لحاظ شده است كه هر يك داراي كارشناسان متخصص در حوزه هاي مربوط مي باشند.

   علاوه بر آن بمنظور توسعه و تجهيز كتابخانه هاي مدارس و نيز تامين نيازمندي هاي فكري اساتيد و طلاب و روحانيون اهل سنت اداره كتابخانه و نشريات نيز در ساختار اين مديريت ديده شده است.