اهل سنت

نشريه پنجره اي به سوي ملکوت
-(3 Body)  Print

اطلاعيه


نشريه "پنجره اي به سوي ملکوت" ويژه ماه مبارک رمضان علاوه بر انتشار مکتوب و توزيع در استان ها طي هفته جاري به صورت ديجيتال در پايگاه اينترنتي حبل المتين به آدرس: hablolmatin.dmsonnat.ir قابل دسترسي مي باشد. طلاب، اساتيد، روحانيون، کارکنان دبيرخانه و دفاتر و ساير علاقمندان مي توانند جهت بهره برداري به آدرس فوق مراجعه نمايند.