اهل سنت

پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امروز چهارشنبه، 29 اسفند 1397| 14 رجب 1440

دستورالعمل نحوه تدوين پايان نامه
-(8 Body)  Print

بسم‌الله الرحمن الرحيم

 

دستورالعمل نحوه نگارش و تدوين

پايان‌نامه‌هاي سطح سه و رساله‌هاي سطح چهار

 

 

با توجه به اهميت آشنايي طلاب سطوح عالي مدارس علوم ديني اهل سنت با نحوه نگارش پايان نامه و ضرورت متحدالشکل نمودن پايان‌ نامه‌هاي دوره سطح سه و رساله هاي سطح چهار، دستورالعمل نحوه نگارش و تدوين پايان‌نامه سطح سه و رساله سطح چهار دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت از سوي معاونت آموزش و پژوهش، تهيه و جهت به‌کارگيري از سوي طلاب گرامي ارائه مي‌گردد. لازم است طلاب گرامي علاوه بر اهتمام و تلاش در غني‌سازي محتوايي پژوهش‌ها، ساختار و مقررات شکلي را نيز به طور کامل و دقيق رعايت نمايند.

دکتر مرتضي يوسفي راد

معاون آموزش و پژوهش

ساختار پايان‌نامه سطح سه و سطح چهار

الف) بخش‌ها و ترتيب آن‌ها

1.جلد

2.صفحه بسمله (با فونت 16 و با فاصله سه خط از ابتداي صفحه جمله «بسم‌الله الرحمن الرحيم» نگاشته شود)

3.صفحه عنوان پايان‌نامه

4.صفحه پيشگفتار (اختياري)

5.چکيده فارسي (حداکثر 300 واژه)

6.فهرست مطالب (شامل عنوان‌هاي اصلي و فرعي)

7.متن اصلي (ترجيحاً بين 100 الي 120 صفحه براي پايان‌نامه‌هاي سطح سه و 250 الي 300 صفحه براي رساله‌هاي سطح چهار)

8.کتاب‌نامه (فهرست منابع و مآخذ)

ب) شيوه تنظيم و نگارش

1. جلد پايان‌نامه

جلد پايان‌نامه از نوع گالينگور و براي سطح سه با رنگ سرمه‌اي و سطح چهار با رنگ سبز مي‌باشد. نوشته‌هاي روي جلد به صورت زرکوب به شرح ذيل چاپ مي‌گردد:

آرم دبيرخانه

جمله «پايان‌نامه براي دريافت درجه سطح سه/ چهار»

عنوان پايان‌نامه

استاد راهنما: .......................

استاد مشاور: .......................

نگارنده: .......................

ماه و سال دفاع

2. شيوه تايپ

کليه قسمت‌هاي پايان‌نامه بايد بر يک روي کاغذ سفيد مرغوب تايپ گردد. ابعاد کاغذ A4 مي‌باشد. نوع قلم مورد استفاده در تمامي متن يکنواخت و با اندازه 14 براي متن و 16 براي عناوين است. (ترجيحاً با قلم ZAR براي متون فارسي و Adobe Arabic براي متون عربي و ايران نستعليق براي عنوان ها)

3. فاصله‌گذاري

فاصله سطرها در تمامي صفحات پايان‌نامه برابر 1 سانتي‌متر است. حاشيه سمت راست و بالا مساوي 5/3 سانتي‌متر و حاشيه سمت چپ و پايين برابر 5/2 سانتي‌متر مي‌باشد.

4. شماره‌گذاري

شماره صفحه‌هاي آغازين به‌جز صفحه جلد، عنوان و بسمله (از اول پايان‌نامه تا اول متن اصلي) با حروف الفبا (الف، ب، پ،...) نوشته مي‌شود. تمامي صفحات متن اصلي که از مقدمه شروع مي‌شوند بايد با عدد فارسي و در وسط پايين صفحه شماره‌گذاري شوند.

5. رعايت اصول نگارش خط فارسي

اصول نگارش خط فارسي معيار مي‌بايست در همه پايان‌نامه به يک شکل رعايت گردد لذا توصيه مي‌شود براي اطمينان از نبود اشتباهات نگارشي و تايپي از نرم‌افزار رايگان «ويراستيار» که در سايت آن قابل دريافت است استفاده شود. آيات قرآن نيز ترجيحاً از نرم‌افزارهاي قرآني کپي شوند تا از اشکالات احتمالي در امان باشد.

6. پانويس توضيحي

پانويس يکي از مهم‌ترين روش‌هاي مستندسازي تحقيق و پژوهش است که ارجاع يا اظهارنظر پديدآورنده متن در پايين صفحه است؛ بنابراين در صورتي که يک عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد. توضيح را مي‌توان به صورت زيرنويس در همان صفحه ارائه نمود. در اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره‌اي که به صورت کوچک در بالا و سمت چپ آن واژه درج مي شود مشخص شده و در زيرنويس، توضيح مربوط به آن شماره ارائه مي‌شود.

7. پانويس ارجاعي

لازم است تمام نقل‌قول‌ها، آيات و رواياتي که به صورت مستقيم يا اقتباسي مورد استفاده نگارنده قرار مي‌گيرد به صورت دقيق و با حفظ امانت به منبع اصلي آن ارجاع داده شود. پانويس ارجاعي متضمن اطلاعات کامل کتاب‌شناختي منابع و مآخذي است که پديدآورنده، متن را با مراجعه به آن‌ها نوشته است. پانويس ارجاعي به منبع به ترتيب زير است:

7.1. کتاب: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده؛ عنوان کتاب، شماره جلد، شماره صفحه.

مثال: محسني، محمدآصف؛ تقريب مذاهب از نظر تا عمل، ص 36.

7.2. مقاله: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، «عنوان مقاله»، نام مجله، شماره مجله، شماره صفحه.

مثال: فرح زادي، علي اکبر؛ «مقايسه محاربه با مفاهيم مشابه»، دو فصل‌نامه فقه مقارن، ش 2، ص 111.

7.3. پايان‌نامه: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده؛ عنوان پايان‌نامه، مقطع و دانشگاه محل دفاع، شماره صفحه.

مثال: دارابي، بهنام؛ تفسير متون جزايي در فقه مذاهب اسلامي، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه مذاهب اسلامي، ص 85.

نکته: چنانچه از منبعي براي بار دوم يا بيشتر استفاده شود و ارجاع ديگري نيز ميان آن‌ها نباشد از واژه «همان» استفاده مي‌شود.

8. کتاب‌نامه (فهرست منابع و مآخذ)

فهرست منابع و مآخذ دربرگيرنده تمام منابعي است که مورد استفاده پژوهشگر واقع شده است و به نوعي ميزان تتبع پژوهشگر در منابع گوناگون را نيز بيان مي‌نمايد و مبين تعهد پژوهشگر به رعايت اصول اخلاقي و قواعد حقوقي است. فهرست منابع مي‌بايست بر اساس حروف الفبا تهيه شود. در صورت زياد بودن منابع، محقق مي‌تواند بر اساس زبان (فارسي، عربي و انگليسي) يا نوع منبع (کتاب، پايان¬نامه و مقاله)، تقسيم‌بندي نمايد. در هر صورت قرآن کريم به عنوان اولين منبع درج مي‌شود.

نحوه ارجاع منابع در کتاب‌نامه بدين شرح است:

8.1. کتاب: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده؛ عنوان کتاب، مترجم، محل نشر، نام انتشارات، نوبت چاپ، سال نشر.

مثال: محسني، محمدآصف؛ تقريب مذاهب از نظر تا عمل، قم، نشر اديان، چاپ دوم، 1387 ش.

8.2. مقاله: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده؛ «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام مجله، شماره مجله،  شماره صفحات، سال و ماه انتشار.

مثال: فرح زادي، علي اکبر، «مقايسه محاربه با مفاهيم مشابه»، دوفصل نامه فقه مقارن، ش 2، صص 111 الي 129، پاييز و زمستان 1392 ش.

8.3. پايان‌نامه: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده؛ عنوان پايان‌نامه، مقطع و دانشگاه محل دفاع، سال دفاع.

مثال: دارابي، بهنام؛ تفسير متون جزايي در فقه مذاهب اسلامي، پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه مذاهب اسلامي، 1392 ش.

نکته: چنانچه در منبع، محل نشر ذکر نشده باشد از واژه «بي جا»، اگر نام ناشر ذکر نشده باشد از واژه «بي نا» و چنانچه سال انتشار ذکر نگرديده باشد از واژه «بي¬تا» استفاده مي‌شود.

9. تکثير پايان‌نامه

طلبه موظف است علاوه بر نسخه‌هايي که به صورت سيمي جهت جلسه داوري در اختيار استادان راهنما، مشاور و داور قرار مي‌دهد و پس از اعمال نظرات اساتيد در جلسه دفاع از پايان‌نامه، سه نسخه از پايان‌نامه را صحافي و به همراه فايل الکتروني آن در اختيار دبيرخانه قرار دهد.

10. انتشار مقاله از پايان‌نامه

نمره پايان‌نامه سطح سه از 19 و رساله سطح 4 از 18 محسوب مي شود و مابقي نمره به انتشار مقاله متخذ از پايان‌نامه در يکي از نشريات معتبر علمي اختصاص دارد که در صورت انتشار مقاله يا دريافت نامه پذيرش مقاله از مجله تا زمان صدور مدرک سطح سه يا چهار قابل اعمال مي باشد.

 

 

 

 

طرح نامه پايان­ نامه سطح سه و رساله سطح چهار

 

 

نام و نام خانوادگي طلبه و شماره طلبگي: ......................

آدرس محل سکونت و تلفن تماس: ......................

تاريخ ارسال طرح نامه: ......................

 

 

عنوان پايان ­نامه

 

استاد راهنماي پيشنهادي:

 

نام و نام خانوادگي

 

مدرک و رشته تحصيلي

 

محل خدمت (سمت، آدرس و شماره تماس)

 

تعداد پايان­ نامه­ هاي استاد در دبيرخانه

 

استاد مشاور پيشنهادي:

 

نام و نام خانوادگي

 

مدرک و رشته تحصيلي

 

محل خدمت (سمت، آدرس و شماره تماس)

 

تعداد پايان­ نامه ­هاي استاد در دبيرخانه

الف) بيان مسئله پژوهش:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) اهداف و ضرورت:

 

 

 

 

 

 

ج) سؤالات (اصلي و فرعي):

 

 

 

 

 

 

 

 

د) پيشينه پژوهش:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هـ) ساختار پژوهش: (فهرست­ پايان ­نامه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و) اهم منابع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

معاونت آموزش و پژوهش

دبيرخانه شوراي برنامه ريزي

مدارس علوم ديني اهل سنت

ارديبهشت‌ ماه 1395

 

آدرس:تهران خيابان جمهوري اسلامي خيابان رازي نرسيده به خيابان نوفل لوشاتو نبش کوچه ياسمن---تلفن:63497112---فکس:63497498 ---سامانه پيامک:30005209

© Copyright dmsonnat.ir. All Rights Reserved.