اهل سنت

Lasted Artilce

Views: 6
شکل‌گيري جامعه مطلوب قرآني يا به تعبيري ديگر طراحي نظام اسلامي، به شکل‌گيري نظام فرهنگي مطلوب منوط است تا بتوان از طريق اعمال کارکردهاي آن، نحوه تعامل و رفتار را در نظامهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي مشخص و نظارت نمود. بر اين اساس در نوشتار حاضر کوشش‌شده با استخراج مباني هستي‌شناختي، معرفت‌شناختي و انسان‌شناختي اسلام، ساختار نظام فرهنگي مطلوب طراحي گردد. براي استخراج مباني هستي‌شناختي مقولههاي «خداگرايي»، «اصل قاعده‌مندي عالم» و «چند علّتي دانستن پديدههاي طبيعي» اشاره ميشود و براي معرفت‌شناسي منابع (عقل، وحي، شهود و طبيعت) و ابزارهاي شناخت (حس، عقل گروي ترکيبي) مد نظر قرآن توضيح داده شده و در نهايت انسان‌شناسي اسلام با «مختار و آزاد بودن انسان»، «متأله بودن انسان»، «عقلاني بودن انسان» و «اصالت دار بودن فرد و جامعه» تبيين گرديده است. همچنين در اين نوشتار، براي طراحي ساختار نظام فرهنگي، نظام باورها و اهداف مشترک انساني، نظام ارزشي مشترک و نظام هنجاري مشترک مد نظر اسلام بر اساس روش تحليل محتواي متون، ذيل مبحث عناصر نظام فرهنگي بررسي شده و با تکيه بر نتيجه آن، ديدگاه قرآن کريم ارائه گرديده است.
Views: 5
خانواده به عنوان کهن‌ترين نظام در جوامع بشري، مناسب‌ترين سازمان براي تأمين نيازهاي جسمي و روانشناختي اعضا و بهترين بستر براي پرورش نسلي کارآمد و معتقد به ارزش‌هاي ديني و اجتماعي و زمينه‌ساز تامين نيازهاي اقتصادي، حقوقي و امنيت و آرامش رواني افراد بشر بوده است. در سال‌هاي اخير نظام خانواده به دليل تحولات فرهنگي، اجتماعي، صنعتي، علمي و ارزشي با مشکلات متعددي روبرو شده است. تزلزل بسياري از سنت‌ها، اخلاقيات، آداب، رسوم و اعتقاداتي که عامل تقويت، استحکام و تعادل خانواده بوده، کارآمدي خانواده را تهديد کرده است. عوامل مؤثر بر کارآمدي و ناکارآمدي خانواده به قدري زياد و پيچيده است که براي مقابله با عوامل آسيب‌زا و حفاظت از هويت ملي و ديني نظام خانواده، معرفي و آموزش شاخص‌هاي کارآمدي خانواده در سطح ملي و بين‌المللي ضرورت پيدا کرده است. خانواده تأثير بسيار فراواني بر جامعه دارد و تحقق جامعه سالم و کارآمد در پرتو وجود خانواد‌ه‌هاي سالم و کارآمد امکا‌ن‌پذير است. هدف پژوهش حاضر آن است ويژگي‌هاي خانواده کارآمد را از منابع معتبر اسلامي بر اساس شاخص‌هاي بينشي، اخلاقي و حقوقي استخراج و معرفي نمايد. شاخص‌ها و ويژگي‌ها با روش توصيفي تحليلي به صورت جزئي و تفصيلي از آيات و روايات مربوط به خانواده استخراج و ارائه شده است.
Views: 7
اسلام دومين دين مطرح در روسيه مي‌باشد که از جمعيت 145 ميليون نفري اين کشور در حدود 15 تا 20 ميليون نفر مسلمان و از اين تعداد حدود 3 ميليون را شيعيان تشکيل مي‌دهند. در حال حاضر اسلام در روسيه خطر استراتژيک تلقي نمي‌شود و حاکميت در مواجهه با اسلام، آزادي را براي مسلمانان تدارک ديده و مجاز مي‌شمارد ضمن اين که موارد متعددي در قانون فدرال روسيه مبني بر حق آزادي و پيروي از اديان وجود دارد. هدف اين پژوهش، تبيين وضعيت جمعيتي و تشکيلاتي مسلمانان روسيه و همچنين شناسايي موقعيت و جايگاه آنان در اين کشور است، به تعبير ديگر، اين تحقيق در پي پاسخ به اين پرسش است که مسلمانان روسيه در اين کشور از چه موقعيت و جايگاهي برخوردارند؟. لذا نقش و جايگاه مسلمانان و شيعيان در روسيه، با توجه به وسعت و وجود قوميت‌هاي مسلمان نشين در اين کشور، بسيار قابل توجه است بنابراين تبيين جايگاه استراتژيک آنان ضروري است.
Views: 5
امروزه کيفيت و حدود تاثير عوامل تشديد بر مجازات، در حقوق جزا از مباحث قابل توجه و جدي است؛از نظر فقه اماميه، عوامل متعددي در تشديد مجازات دخيل است و شرايط زماني و مکاني و رواني و... بدون شک فرق بسيار در ميان مجازات افراد ايجاد مي‏کند. عمده عوامل که توجه‌انديشمندان و حقوقدانان اسلامي را به خود معطوف کرده علل عمومي تشديد مجازات است که در هر جرمي مصداق پيداکند، موجب تشديد مجازات خواهد بود و جهات عمومي تشديد مجازات در حقوق جزاي ما انحصارا در دو مورد تعدد و تکرار جرم مصداق پيدا مي‌کند. در بحث تعدد جرم، فقيهان در برخي موارد قايل به اجراي مجازات اشد و در برخي ديگر قايل به جمع مجازات‌‌ها شده‌اند. و در مبحث تکرار جرم که بيشتر در بحث حدود و تعزيرات مطرح شده است فقيهان به تشديد مجازات حکم کرده‌اند.
Views: 4
هند کشوري است که به دليل گستردگي فرهنگ و جغرافيا و تنوع ملت‌ها و اديان آن، منحصر‌ به‌فرد بوده و به نام «کشور 72 ملت» معروف است. تمدن هند با تاريخ پنج هزار ساله، يکي از قديمي‌ترين تمدن‌هاي جهان به شمار مي‌رود. برآوردهاي استراتژيک در خصوص رشد و توسعه هندوستان اين کشور را سومين کشور برتر جهان در دهه آينده مي‌داند. اين کشور در زمينه‌هاي گوناگون در حال توسعه است و مي‌رود تا پس از چين و آمريکا و پشت سرگذاشتن کشورهاي اروپايي و شرق آسيا و روسيه به سومين قدرت جهاني تبديل شود. مشاهده تنوع مذاهب موجود در هندوستان براي هر فرد نظاره‌گر و پژوهشگري، بسيار شگفت انگيز خواهد بود؛ چرا که جامعه هند تصويري از ناهمگوني و تضاد خواسته‌ها، تمايلات، مذاهب و فرهنگ‌ها مي‌باشد. لذا هر نوع برنامه ريزي در حوزه توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نيازمند آينده نگري، تفکر راهبردي، انجام اقدامات و فعاليت‌هاي هدفمند، گسترده و عميق و کنترل و اصلاح پياپي است و منطقاً نيازمند طراحي الگو، هدفگذاري و برنامه راهبردي و آينده پژوهانه است که ما در اين تحقيق به دنبال هدفگذاري و ارائه برنامه راهبردي بوده البته در قالبي توصيفي- تبييني درجهت تبيين وضعيت علمي – فرهنگي شيعيان هندوستان هستيم
Views: 6
در مساجد اهل سنت نماز بگزاريد و مريضانشان را عيادت کنيد و در تشيع جنازه هايشان حاضر شويد و اگر توانستيد امام جماعت يا مؤذن آنها شويد اين کار را بکنيد که اگر شما چنين عمل کرديد خواهند گفت: اينان جعفريان اند، خدا او را رحمت کند اين توصيه اي ديني است نه سياسي!مقام معظم رهبري امسال نيز در ديدار جمعي از مداحان اهل بيت عليهم السلام، که همه ساله به مناسبت ولادت حضرت فاطمه ي زهرا (سلام الله عليها)صورت مي گيرد، بر موضوع وحدت اسلامي تأکيدي دوباره داشتند و فرمودند: «بارها تکرار کرده ايم؛ بعضى حاضر نيستند [گوش کنند]. شما اگر بخواهيد آن کسى را که موافق مذهب شما نيست و عقيده ى حقّ شما را قبول ندارد هدايت کنيد، چه کار ميکنيد؟ اوّل شروع ميکنيد به مقدّسات او بدگويى کردن و دشنام دادن؟ اينکه بکلّى او را از شما دور خواهد کرد و اميد هدايت او را به صفر خواهد رساند. راه اين کار اين نيست.»
Views: 7
اين مقاله با موضوع «اتحاد ملي و انسجام اسلامي از ديدگاه قرآن کريم»، درتلاش است آياتي از قرآن کريم را درباره ضرورت اتحاد ميان مسلمانان و دوري از اختلاف و تفرقه، مورد بررسي قرار دهد و براي اين منظور از منابع معتبري همچون «صحيفه امام خميني (ره)»، «يادداشت هاي استاد مطهري»، «کتاب وحدت»، برخي از تفاسير شيعه و اهل سنت و ... استفاده شده است. از بارزترين آياتي که در مورد وحدت مورد بررسي قرار گرفته، شعار وحدت آفرين «... وَ أعتَصِمُوا بِحَبلِ اللهِ جَميعاً وَ لا تَفَرَّقُوا...» (1) مي باشد که حامل پيام هاي مهم و سرنوشت سازي براي مسلمانان جوامع مختلف است. در ادامه مقاله، چند نمونه از عوامل زمينه ساز اختلاف و تفرقه در بين مسلمانان ذکر شده، پس از آن برخي از زمينه اي ايجاد وحدت عنوان گشته و قسمت آخر مقاله نيز با بياناتي ارزنده از امام خميني (ره) در مورد لوازم ايجاد وحدت ميان مسلمانان، مزّين شده است.
Views: 5
شمار روزنامه نگاراني که آوازه شان از مرزهاي موسسه و کشور خودشان فراتر مي رود و به عنوان روزنامه نگاراني در سطح جهاني شناخته مي شوند، فراوان نيست که محمد حسنين هيکل در زمره نخستين همين کسان است. او از جمله انديشمندان مسلمان جهان عرب بود که نظراً و عملاً در راستاي تقريب مذاهب قدم برمي داشت و يکي از دوستداران و علاقمندان ايران و امام خميني و همراه و آشناي با جريان انقلاب اسلامي ايران بود. يک ايران شناس مطرح که هم در دوران ملي شدن صنعت نفت در کشورمان حضور داشت و گزارش هاي اين واقعه را به جمال عبدالناصر، رئيس جمهور وقت مصر ارسال مي کرد و هم در روزهاي اوج انقلاب اسلامي و در خدمت رهبر کبير انقلاب. او چندين بار در پاريس و ايران به ديدار امام آمده و مصاحبه کرده بود.
Views: 4
امرزوه سوء استفاده از قدرت در جوامع، مفهوم مسئوليت سياسي را دچار تحول اساسي نموده است. ريشه‌هاي فساد به تاريخ تمدن بشر برمي‌گردد و فساد سياسي و اقتصادي در اشکال مختلف خود از زماني که بشر روابط اجتماعي، سياسي و ساختاري را بنا نهاد، تا به امروز وجود داشته و حتي فيلسوفان يونان قديم، در نوشته‌هاي خود به مواردي از اينگونه فساد در عصر خود اشاره‌کرده‌اند. حال اينکه از ديدگاه اسلام چه ذهنيتي از قدرت بايد وجود داشته باشد تا مسيرهاي منتهي به فساد در قالب سياسي و اقتصادي آن را مسدود نمايد، بحثي اخلاقي است که نقش آن در پيشگيري و مبارزه با فساد در ابعاد سياسي، اجتماعي و اقتصادي آن قابل توجه است.
Views: 8
مقاله حاضر تلاش مي‏کند با بررسي انديشه سياسي امام خميني(ره) و راشد الغنوشي به مباني انديشه سياسي، وجوه اشتراک و تمايز رهبري مذهبي در ايران و تونس بپردازد. با عنايت به اين موضوع، فرايند اسلام سياسي در ايران و تونس، از مباحث مهم و درخور توجه پژوهشگران و محققين اين حوزه است. پژوهش ضمن بررسي گفتمان اسلام سياسي در انديشه امام خميني(ره) و راشد الغنوشي، کوشش مي‏کند با خوانشي از انديشه دو رهبر سياسي–معنوي، ميزان موفقيت امام خميني(ره) و موفقيت نسبي نهضت راشد الغنوشي در عملي کردن گفتمان اسلام سياسي را نشان دهد. پژوهش در صدد پاسخ دهي به اين سوال اساسي است که، گفتمان اسلام سياسي امام خميني و راشد الغنوشي چه بوده است، چرا نتايج يکي به هژمونيک شدن اسلام سياسي انجاميده و ديگري اين‌گونه نشده است؟ نگارندگان بر اين باور هستندکه، تفاوت در مباني انديشه سياسي و کارکرد دال‏هاي گفتماني شکل گرفته در انديشه‌ هر دو رهبر ديني و محدوديت هاي ناشي از ساختار جامعه سبب به ثمر نشستن گفتمان اصيل اسلام سياسي امام(ره) و شکست نسبي گفتمان راشد الغنوشي شده است.تفاوت در مباني انديشه سياسي و کارکرد دال‏هاي گفتماني شکل گرفته در انديشه‌ هر دو رهبر ديني و محدوديت هاي ناشي از ساختار جامعه سبب به ثمر نشستن گفتمان اصيل اسلام سياسي امام(ره) و شکست نسبي گفتمان راشد الغنوشي شده است.
Views: 5
پس از جنگ سرد و فروپاشي نظام دوقطبي، نظام بين‌الملل جديد با نوعي ابهام در تبيين سامانِ نظم جديد روبرو شد. اين ابهام موجد سناريوسازي‌هاي متعددي در راه تبيين نظم آيندة جهان و تشريح نظام بين‌الملل شد که در اين ميان نظام چند قطبي از احتمال بيشتري برخوردار است.در اين نظام، بازيگران مختلفي مي توانند بنا به ظرفيتهاي خود به ايفاء نقش بپردازند و سهمي را در رهبري جهان بر عهده بگيرند. سوال اصلي آن است که جمهوري اسلامي بر اي ايفاء نقش موثر در نظام چند قطبي ازچه فرصتهايي برخوردار است و با چه چالشهايي روبرو مي باشد؟ ايران از يک طرف به خاطر دارابودن مؤلفه‌هاي جمعيت، منابع طبيعي ، ايدئولوژي، موقعيت استراتژيک و نظامي، گسترده سرزميني، ژئوپليتيک، فرهنگ و ... از توانايي مهمي براي ايفاي نقش در نظام بين‌الملل آينده برخوردار است و از طرف ديگر داراي چالشهاي مختلفي است.اين چالشها در سه سطح داخلي، منطقه اي و بين المللي قابل پي جويي است. مصرف گرايي فزاينده و نااميدي در حوزه فرهنگي، تورم، بيکاري، رشد آهسته اقتصادي در حوزه اقتصاد از مهمترين چالشهاي داخلي است.حضور ناتو در اطراف ايران، مساله جزاير سه گانه و داعش در حوزه منطقه اي و تحريمها واتهام نقض حقوق بشر در عرصه بين المللي از جمله اين چالشهاست. بر اين سناريوهاي پيش روي نظام جمهوري اسلامي تبيين مي گردد. در اين تحقيق راهبرد پژوهش کيفي است و روش پژوهش تحليلي مي باشد و شيوه گردآوري داده‌ها مبتني بر منابع کتابخانه‌اي و اينترنتي است.
Views: 5
انديشه آرمان‌شهري و مدينه فاضله در فلسفه سياسي غرب و مسلمانان مي‌کوشد وضعيت مطلوب حيات که تضمين کننده سعادت بشري است را طراحي و چگونگي گذر از وضع موجود به وضع مطلوب را نشان دهد. در انديشه سياسي حضرت آيت الله خامنه‌اي، تحقق «حيات طيبه» از اهداف عاليه انقلاب اسلامي بوده و ريشه در آيات قرآن کريم دارد و به عنوان الگوي آرماني حيات بشري، سعادت دنيوي و اخروي انسان‌ها را محقق مي‌نمايد. بر اساس آيات قرآن کريم، «ايمان به خدا» و «عمل صالح» لازمه برخوردار شدن مومنان از اين موهبت الهي است. در انديشه سياسي حضرت آيت الله خامنه‌اي، امنيت، عزت، استقلال، رفاه مادي و پيشرفت‌هاي صنعتي و تکنولوژيک از مهمترين مصاديق عيني حيات طيبه و معنويت، اخلاق اسلامي، عدالت و سبک زندگي اسلامي از مهمترين مصاديق معنوي حيات طيبه به شمار مي‌آيند. تحقق حيات طيبه منوط به اتخاذ راهبردهاي چهارگانه معنوي(حاکميت اسلام)، مادي(افزايش قدرت ملي)، پيشگامي در تمدن (مدنيت جهاني) و علم(دانش جهاني) است. موانع دروني(طغيان نفس انساني و روح بهيمت) و موانع بيروني(دشمنان انقلاب اسلامي) از جمله تهديدات تحقق حيات طيبه به شمار مي‌آيند. اين پژوهش با بکارگيري روش تئوري داده بنياد درصدد پاسخ به اين سوال اصلي است:«نظام معنايي حيات طيبه در انديشه سياسي حضرت آيت الله خامنه‌اي بر چه منطقي استوار است؟».
Views: 5
يکي از نظرياتي که در تاريخ علم، ظهور کرده و مورد استفاده قرار گرفته است، برنامه‌ي پژوهشي ايمره لاکاتوش است. لاکاتوش معتقد است هر نظريه يک برنامه پژوهشي است که از دو قسمت هسته سخت و کمربند محافظ تشکيل مي‌شود. هسته سخت، اساس هر انديشه و نظريه است. براي حفاظت از هسته‌ي سخت و مصون نگه داشتن آن از تغيير و تحول، کمربندهاي محافظي وجود دارد که به نوعي تکميل کننده‌ي هسته‌ي اصلي نظريه مي‌باشد.لاکاتوش ميزان پيشرو يا پسرو بودن يک برنامه‌ي پژوهشي را به ميزان توانمندي و قابل قبول بودن فرضيه‌هاي کمکي مي‌داند. مقاله حاضر انديشه جمهوري اسلامي ايران را به عنوان يک برنامه پژوهشي در نظر گرفته است و سعي دارد به اين سوال پاسخ گويد که، متناسب با انديشه ايمره لاکاتوش، هسته سخت و کمربند محافظ در انديشه جمهوري اسلامي چيست؟ اين پژوهش با در نظر گرفتن دين اسلام به عنوان هسته‌ي سخت، در تلاش است با برداشتي نزديک به کمربند محافظ از مفهوم مصلحت، به تبيين کارکرد آن در جمهوري اسلامي بپردازد و بر اين نکته تأکيد کند که، مفهوم مصلحت در جمهوري اسلامي همان کارکردي را داراست که از آن تحت عنوان کمربند محافظ در ديدگاه لاکاتوش ياد مي‌شود. لذا بکارگيري مفهوم مصلحت از سوي حاميان هسته سخت، تلاشي است تا ضمن جلوگيري از رد و ابطال هسته سخت، امکان تحول و توسعه و تحول آن‌را فراهم کند. اين مهم با استفاده از روش کتابخانه‌اي از طريق رجوع به انديشه بنيانگذار انقلاب و رهبر کنوني جمهوري اسلامي، پي گرفته شده است.
Views: 7
اين مقاله به بررسي چگونگي برداشت رهبران ترکيه، به ‏ويژه شخص اردوغان، از تحولات جديد خاورميانه و نحوه تأثيرگذاري آن بر رفتار سياست خارجي اين کشور مي‏پردازد. استدلال اصلي مقاله اين است که آنچه به رفتار و رويکرد سياست خارجي ترکيه در تحولات اخير خاورميانه شکل مي‏دهد، نه صرفاً واقعيت‏هاي محيطي و راهبردي، بلکه برداشتي است که رهبران ترکيه، به‏ خصوص رجب طيب اردوغان، از اين تحولات دارند.
Views: 6
با توجه به تحولات اخير ترکيه، اين سؤال مطرح است که از سرگيري درگيري‏ها بين دولت اين کشور و حزب کارگزاران کردستان و کودتاي نافرجام تيرماه 1395 عليه اردوغان، چگونه بر شکاف‏هاي دروني ترکيه و آينده سياسي آن تأثير خواهد گذاشت؟ بر اساس فرضيه اين مقاله، رويکرد اقتدارگرايانه و ايدئولوژيک (ناسيوناليستي- اسلاميستي) حزب عدالت و توسعه، به ‏ويژه رهبري آن يعني اردوغان، و عدم تمايل آن به حل‏وفصل مسائل ناشي از شکاف‏هاي علوي- سني و کردي- ترکي، باعث تراکم بيشتر شکاف‏هاي داخلي ترکيه و گسترش بحران سياسي اين کشور خواهد شد
Views: 5
اصله، پديده‌اي قرآني در پايان آيات است. سخن درباره آن از دوران سيبويه (د 180ق) آغاز گرديد، اما رمّاني (د 384ق) اولين کسي بود که به تعريف و بررسي آن پرداخت. از آن زمان تا کنون تعاريف زيادي از علماي فريقين درباره فاصله ارائه گرديده است، اما تعريف جامع و مانعي که به همه ابعاد فاصله پرداخته باشد، يافت نمي‌شود. به دليل اهميّت و ضرورت وجود تعريف دقيق، لازم است ضمن بازخواني و بررسي تطبيقي تعاريف «فاصله قرآني» آنها را در محک ارزيابي قرار داد، تا شرايط براي ارائه تعريفي صحيح‌تر فراهم گردد. در اين راستا پرسشهايي مطرح است که عبارتند از: فاصله قرآني چيست؟ چرا به اين نام خوانده شده است؟ چرا محققان در تعريف فاصله هم‌داستان نيستند؟ چه نقدهايي بر تعاريف آنان وارد است؟ سهم عالمان دو مذهب بزرگ اسلامي در تعريف فاصله چقدر است؟ در اين مقاله به بازخواني، بررسي، تحليل و نقد تعاريف فاصله پرداخته شده و دلايل تنوع و گوناگوني آنها نيز روشن گرديده است. در نهايت سعي شده است تعريفي دقيق‌تر و جامع‌تر که کاستيها و نقايص تعاريف گذشته را ندارد، ارائه گردد.
Views: 5
هرچند در متون عرفاني عموماً از اختلافات مذهبي خبري نيست، با اين حال نمي‌توان وجود آنها را در کتب عرفاني ناديده گرفت. مقاله حاضر که به روش توصيفي ـ تحليلي تأليف شده است، نقاط اشتراک و اختلاف تفاسير عرفاني فريقين را به لحاظ متني و محتوايي، ذيل داستان حضرت موسي(ع) و خضر(ع) مورد بررسي قرار مي‌دهد. روشمندي در تدوين متن، تداعي مفهوم سلوک و پرورش زبان عرفاني، از جمله اشتراکات مهم تفاسير عرفاني است. دقت و تمرکز بر روي لغات، نگرشي خاص بر بعضي مفاهيم مانند ولايت و تلاش براي منسجم کردن اصطلاحات عرفاني نيز از موارد اختلاف اين دو دسته از تفاسير مي‌باشد.
Views: 6
مفسران قرآن کريم در طول تاريخ نسبت به جايگاه زنان در تفاسير ـ سنّتي، توجيهي، تبييني، نوگرايانه و جنسيتي ـ فهم خود را از آيات ارائه کرده‌اند که برخي از آنها منجر به برداشت اشتباه و تبعيض آميز ميان زن و مرد در خانواده و جامعه شده است، البته به تدريج ديدگاههاي آنها با روي کار آمدن روشهاي تفسيري ديگر اصلاح شدند، ولي با اين وجود هنوز برخي زنان ارزش وجودي خود را نمي‌دانند. کتابها بيشتر به فضايل اخلاقي مشترک ميان زنان و مردان و يا فقط به طرح آيات زنان بسنده کرده و از طرفي کتابهاي مربوط به اخلاقيات نيز آيات فضايل اخلاقي ويژه زنان را به صورت جامع بررسي نکرده‌اند، بنابراين اين تحقيق به بررسي اخلاقيات متمايز زنان با مردان در قرآن کريم مي‌پردازد، تا زنان را در فهم بهتر نسبت به جايگاهشان ياري رساند. از بررسي نظرات مفسران فريقين اين نتيجه حاصل مي‌شود که در بُعد خانوادگي، ايجاد آرامش براي همسر از فضايل اخلاقي ويژه زنان مي‌باشد که خداوند متعال براي الگوبرداري به نمونه‌هاي فضيلت‌مدار آن؛ حضرت زهرا(س)، همسر فرعون و خديجه همسر پيامبر(ص) اشاره کرده است. يکي ديگر از فضايل اخلاقي ويژه زنان در بُعد خانوادگي نقش مادري است که قرآن به اسوه‌هاي با فضيلت آن؛ مادر حضرت موسي(ع)، مادر حضرت عيسي(ع) و مادر حضرت مريم(س)، براي ارتقاي مادراني موفق اشاره مي‌کند. قرآن در بُعد اجتماعي رعايت حجاب را از عوامل مهم براي رشد فضايل اخلاقي مي‌داند و در اين زمينه، دختران شعيب(ع) را معرفي مي‌نمايد.
Views: 5
معضل فراواني پرونده‌هاي مهر در محاکم و تقاضاهاي متعدد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي راجع به بازداشت مديون (زوج) به منظور استيفاي مهر، موجب شد در اين مقاله براساس منابع اصيل اهل‌سنت و اماميه و با استناد به قوانين، مهر عندالاستطاعه مورد بررسي قرار گيرد. عدم استطاعت در پرداخت مهر بنابر تأکيد قرآن کريم: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ»، مانع از «فوري بودن» تأديه مهر به زوجه مي‌گردد و زوج که در اينجا ملزم به پرداخت مهر است، از هرگونه اجبار و ايجاد محدوديت معاف مي‌باشد (ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي). بر اين اساس منظور از عندالاستطاعه بودن مهر در دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 53958/34/1-7/11/1385، اين است که زوجه قبل از تمکّن مالي زوج، درخواست اجراي مهر و بازداشت زوج را مطرح نکند. در اين صورت مي‌توان چنين نتيجه گرفت که در حالت عادي، در صورت عدم استطاعت زوج، لزوم پرداخت مهر از سوي وي منتفي مي‌گردد. به علاوه حتي بر فرض عدم پذيرش مورد قبلي، آن‌طور که فقهاي مذاهب اسلامي بيان داشته‌اند، اگر زوج در ضمن عقد نکاح شرط عندالاستطاعه را براي تأديه مهر قرار دهد و زوجه نيز بدان متعهد گردد، از باب قاعده «المؤمنون عند شروطهم»، شرط لزوم يافتن تأديه مهر منوط بر استطاعت زوج است.
Views: 4
يکي از انواع علوم قرآني، تعيين مبهمات آن است. منظور از مبهمات قرآن‏، افراد، مکانها، زمانها، اقوام و اشيايي است که در آيات قرآن به شکل مبهم از آنها سخن به ميان آمده است و مصداق آنها به روشني معيّن نيست. همچنين برخي جزئيات قصص قرآن و امور غيبي مانند حقيقت فرشتگان، ابليس، جن و بهشت نيز از جمله مبهمات محسوب مي‌شود. برخي مفسران براي تبيين آنها، به آنچه از متن قرآن فهميده مي‌شود، اکتفا مي‌کنند، گروهي ديگر به روايات متوسل شده و تا جايي پيش مي‌روند که از هر روايت اسرائيلي نيز روي‌گردان نيستند و با اشتياق فراوان به نقل آنها مي‌‌پردازند، البته يکي از بسترهاي نقل روايات اسرائيلي نيز مبهمات است. اين تحقيق با روش توصيفي ـ تحليلي و با هدف بررسي تطبيقي دو تفسير المنار و الفرقان درباره جايگاه و نقش روايات در تبيين مبهمات قرآن سامان يافته است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد که اين تفاسير جزء گروه اول بوده و به شدت از روايات و به خصوص اسرائيليات در تبيين مبهمات پرهيز نموده‌، و به آنچه از قرآن فهميده مي‌شود، بسنده کرده‌اند. برخي از مهم‌ترين دلايل روي‌گرداني آنان از روايات در تبيين مبهمات، عبارتند از: سکوت خداوند در بيان جزئيات بيشتر در اين آيات، ضعف در روايات تفسيري، وجود اسرائيليات در روايات و مشکل نقل به معنا در روايات.
Views: 5
امروزه اقتصاد فراتر از معيشت و دادوستد مطرح است. نقش آن در اقتدار آفريني براي اقوام و ملتها، روشن و آشکار است. اقتصاد جهاني برخلاف آوازه زيبايش، به دنبال تسهيل متعادل مبادلات بين‌المللي براي همه کشورها نيست، بلکه هدف آن ايجاد محدوديت و بهره‌کشي از ملتهاي ضعيف‌تر است. در اين ميان، هدف از تشکيل اتحاديه‌هاي اقتصادي، براي کشورهاي سلطه‌گر در راستاي سلطه بيشتر و براي ساير کشورها، دفاع از حقوق و منافع تجارت، توليد و سرمايه ملي است. موضوع اين پژوهش بررسي مباني هم‌گرايي اقتصادي جهان اسلام است، از اين رو، آياتي از قرآن که بر لزوم وحدت و هم‌گرايي، آمادگي همه جانبه در مقابل دشمن و حفظ عزت مؤمنان دلالت دارند و آيه نفي سبيل و رواياتي از قبيل: حمايت پيامبر(ص) از تشکيل بازار در مدينه، ممنوعيت صرافي براي اهل ذمه در برهه‌اي از زمان، منع استفاده از کالاي اساسي خارجي و لزوم خودکفايي مسلمانان، مورد بررسي قرار مي‌گيرند و اين نتيجه حاصل مي‌شود که ضرورت تشکيل «اتحاديه اقتصادي جهان اسلام» با توجه به نيازهاي جامعه، غيرقابل انکار است.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next